Discover how innovative newspaper printing solutions can help publishers thrive.

Digitaltryck av tidningar

Låt inte din verksamhet bli gårdagens nyheter. Upptäck hur våra innovativa utskriftslösningar för tidningar kan hjälpa utgivare nå framgång på en digital marknad.

Inför vikande upplagor och annonsintäkter vill många tidningsutgivare utforska nya marknadsmöjligheter och sänka kostnaderna.

De senaste framstegen inom digitaltryck av tidningar kan hjälpa utgivarna att förbättra läsarnas engagemang, komma ut på marknaden snabbare och generera nya annonsintäkter.

Fördelarna med våra lösningar för digitaltryck av tidningar

Benefits Benefits

Förbättra läsarnas engagemang

Leverera lokalt och målgruppsrelevant nyhetsinnehåll

Benefits Benefits

Skapa nya intäktsmöjligheter

Erbjud geografiskt relevanta annonser och personligt anpassade erbjudanden

Benefits Benefits

Öka intäkterna online

Utveckla crossmedia-koncept med personligt anpassade webbadresser

Benefits Benefits

Förbättra publikationernas tillgänglighet

Kapa kostnaderna för snabb internationell leverans

Lita på digital utskrift

Together we built a solution which is both viable for our business and environmentally friendly.
Tillsammans har vi skapat en lösning som är både kommersiellt gångbar och miljövänlig.

Toon Osaer

Managing Director, Halewijn

Utmaningen

Till följd av allt färre prenumerationer på belgiska kyrkans tidning KERK & Leven ville utgivaren och tryckeriet Halewijn höja läsarengagemanget och samtidigt sänka produktionskostnaderna. Offsetutrustningen var långsam, ineffektiv och kunde inte trycka variabla data – vilket innebar att varje lokal nyhetsdel måste produceras i en separat serie.

Together we built a solution which is both viable for our business and environmentally friendly.
This system was designed to increase productivity and reduce costs

Lösningen

Halewijn följde våra rekommendationer och investerade i en digital lösning för plattform och arbetsflöde, och i en färgbläckstråleskrivare i ColorStream-serien. Systemet är utformat för att öka produktiviteten och sänka kostnaderna, och ger maximala möjligheter för utskrift av variabeldata.

Fördelarna

Lösningen blev mer ekonomisk och Halewijn kunde förbättra läsarlojaliteten genom att anpassa nyhetsinnehållet efter varje prenumerants adress och målgrupp. Halewijn använde också sin digitala plattform för att bilda ett nytt företag, som tar fram personliga tidningar i korta serier.

Halewijn also used its digital platform to create a new company that creates short run personal newspapers.

Förvandla marknadstrender till affärsmöjligheter med innovativa digitala affärsmodeller och utskriftslösningar för tidningar.


PRATA MED VÅRT TEAM

Så här fungerar detViktiga lösningar

A breakthrough range of software tools that enable you to streamline and automate workflows

PRISMA-serien

Ett banbrytande utbud av programvaruverktyg som effektiviserar och automatiserar arbetsflöden i varje skede av produktionsprocessen, från prepress till efterbehandling.

ColorStream

Snabba kommersiella bläckstråleskrivare med fullfärg och enastående produktivitet, effektivitet och kvalitet. De förenklar och snabbar upp övergången från svartvitt till färg.
High-speed, full-colour commercial inkjet printers that offer outstanding productivity, efficiency and quality
Skriv ut tidningar snabbare, mer ekonomiskt och med större genomslagskraft.