THINK Guider

Dessa insiktsguider tar en titt på det aktuella landskapet inom detaljhandels-, design- och förpackningsmarknaderna och hur utskriftsvärlden passar in i dessa snabbt skiftande marknader.

Hur förändras detaljhandelsmarknaden och vilka möjligheter medför detta för utskrift?

Denna guide kommer att titta på det aktuella detaljhandelslandskapet och hur det genomgår en period av snabb förändring. Den kommer att titta på de innovationer som kommer att förändra sättet vi köper, vilken roll utskriftsvärlden har och hur utskriftstjänsteleverantörer (PSP) kan utnyttja dagens dynamiska, snabbrörliga och lukrativa detaljhandelsmarknad.
Guidens innehåll:

 • Detaljhandelns utveckling
 • Konsumentpsykologi
 • Anslutna konsumenter
 • Innovation
 • Var finns möjligheten att skriva ut (traditionella butiker, utskrift, reklam)
Think Retail

Hur förändras förpackningsmarknaden och vilka möjligheter medför detta för utskrifter?

Denna guide kommer att titta på förpackningars växande roll när det kommer till marknadsföring och hur förändringar i både detaljhandeln och bland konsumenter påverkar den rollen. Guiden innehåller information om förpackningars nuvarande och framtida roll ur både ett konsument- och ett varumärkesperspektiv. Den europeiska förpackningsindustrin har aldrig varit så dynamisk, med såväl demografiska förändringar som ekonomiska, miljömässiga och sociala förändringar.
Guidens innehåll:

 • Utvecklingen inom förpackningar
 • Konsumentperspektiv
 • Varumärkes- och detaljhandelsperspektiv
 • Möjligheter med skrivare
Think Packaging

Hur förändras de kreativa branscherna och vilka möjligheter medför det för utskrifter?

Denna guide kommer att utforska den kreativa ekonomins nuvarande status över hela Europa och trenderna som definierar och formar dess tillväxt. Den fokuserar också på hur utskriftstjänsteleverantörer (PSP) kan utnyttja dessa användbara, dynamiska och innovativa företag och hur de kan arbeta tillsammans med hjälp av utskrifter som vägen till nya möjligheter och innovation.
Guidens innehåll:

 • De kreativa branscherna idag
 • Konsumentperspektiv
 • Insikter för morgondagen
 • Möjligheter med skrivare
Think Creative

På vilka sätt förändras arkitektur, teknik och bygg av lagstiftning, hållbarhet och teknik, och vad betyder det för utskrift?

Byggbranschen som helhet påverkas av några av världens största trender och rörelser. Denna guide undersöker dagens bygg- och designbransch samt hur den påverkas av de senaste ändringarna inom lagstiftning och teknik. Den går igenom hur de metoder och processer som används av AEC-sektorn förnyas av den digitala omvandlingen och ändringar inom tillgänglig teknik. Guiden tar även upp möjligheterna som denna omvandling medför vad gäller PSP:er.
Guidens innehåll:

 • Övergången till digitalt
 • En smartare revolution
 • Global tillväxt
 • Utskrift inom den moderna bygg- och designbranschen
Think Build

På vilka sätt förändras arkitektur, teknik och bygg av lagstiftning, hållbarhet och teknik, och vad betyder det för utskrift?

I Think Décor undersöks de trender som för närvarande formar den europeiska dekorbranschen och hur varumärken och konsumenter hjälper till att definiera dess tillväxt. Dessutom framhålls, med utgångspunkt både i det nuvarande och framtida landskapet, hur utskriftstjänsteleverantörer kan utnyttja den mångfaldiga marknaden genom att använda utskriftslösningar som ett sätt att skapa en helt skräddarsydd upplevelse.
Guidens innehåll:

 • Dekor idag
 • Dekor imorgon
 • Skapa upplevelser med sinnesmarknadsföring
 • Växande trender i utskriftsbranschen
 • Designdekor
 • Framtidens innovation
 • 3D-print
Think Décor

Hur formas utskriftsvärlden av personlig anpassning, vilka är de viktigaste branscherna som påverkas av den här trenden och vilka är marknadsmöjligheterna för utskriftstjänsteleverantörer?

Byggbranschen som helhet påverkas av några av världens största trender och rörelser. Denna guide undersöker dagens bygg- och designbransch samt hur den påverkas av de senaste ändringarna inom lagstiftning och teknik. Den går igenom hur de metoder och processer som används av AEC-sektorn förnyas av den digitala omvandlingen och ändringar inom tillgänglig teknik. Guiden tar även upp möjligheterna som denna omvandling medför vad gäller PSP:er.
Guidens innehåll:

 • Fördelarna med personlig anpassning – och orsakerna
 • Trender och tillämpningar som formar deras tillväxt
 • Personlig anpassning och avkastning
 • Personlig anpassning och massanpassning
 • Personlig anpassning och digitala utskrifter
 • Framtiden för utskrift och personlig anpassning
Think Personal