Så här uppdaterar du firmware


Du kan behöva göra en firmware-uppdatering för att kunna skriva ut från Mopria-certifierade mobila terminaler.
Det finns två sätt att uppdatera firmware för MF6100-serien, MF8200C-serien och MF8500-serien.

Uppdatera från skrivaren >
Uppdatera från datorn >

Alternativ 1: Uppdatera från skrivaren via internet

Hämta firmware till skrivaren du använder via internet utan att använda en dator (Windows/Mac) och uppdatera sedan firmware. (Skrivaren måste vara ansluten till internet.)

1.    På menyn på manöverpanelen väljer du [System Management Settings/Systemhanteringsinställningar] → tryck på [OK].2.    Välj [Update Firmware/Uppdatera firmware] → tryck på [OK].3.    Välj [Via Internet/Via internet] → tryck på [OK].4.    Uppdatera firmware i enlighet med anvisningarna på skärmen.
Firmware-uppdateringen har slutförts.
Starta Canon Mobile Scanning for Business och använd skrivaren vars firmware har uppdaterats.

Om du vill hämta den anger du skrivarens serienummer.

Obs!

  • Serienumret är det åtta siffror långa numret på etiketten på skrivarens bakre panel.
  • Om du inte hittar serienumret kan du titta i handböckerna som levereras med skrivaren. Du kan hitta de aktuella ämnena genom att söka efter "serienummer".

2. Växla till hämtningsläge för skrivaren

A) På menyn på manöverpanelen väljer du [System Management Settings/Systemhanteringsinställningar] → tryck på [OK].B) Välj [Update Firmware/Uppdatera firmware] → tryck på [OK].C) Välj [Via PC/Via dator] → tryck på [OK].D) I meddelandet "Update firmware?" (Uppdatera firmware?) trycker du på [Yes/Ja].

Hämtningsläget aktiveras.

För LAN-anslutningar:


För USB-anslutningar:


Om du är ansluten via ett LAN-nätverk skriver du ned IP-adressen som finns på panelen. Du måste ange den när du utför nästa åtgärd på datorn (Windows/Mac).

3. Starta verktyget för användarsupport och uppdatera firmware

A) Dekomprimera den hämtade filen på datorn (Windows/Mac).

B) Dubbelklicka på filen för verktyget för användarsupport i den dekomprimerade mappen


Verktyget för användarsupport startas.

C) Uppdatera firmware i enlighet med anvisningarna på skärmen.


Obs!

  • Om du vill ha mer information om åtgärden kan du läsa "Användarguide för verktyget för användarsupport" i den komprimerade mappen.  • Om den skrivare du använder är ansluten till ett LAN-nätverk behöver du ange en IP-adress i [IP Address/IP-adress] under användningen av verktyget för användarsupport. Ange den IP-adress som visas i steg 4 av "Växla till hämtningsläge för skrivaren".

4.    Starta om skrivaren
När firmware skrivits från verktyget för användarsupport trycker du på knappen [Stop/Stopp] på skrivarens kontrollpanel.
Skrivaren startas om.
Firmwareuppdateringen är slutförd.
Starta Canon Mobile Scanning for Business och använd skrivaren vars firmware du har uppdaterat.