Hero image

Så här hittar du serienumret

Placeringen av serienumret varierar mellan olika Canon-produkter. Serienumret är en kombination av siffror och/eller bokstäver, utan mellanslag eller specialtecken. Ignorera alla siffror och bokstäver som visas inom parentes.

imageRUNNER

Serienumret på din imageRUNNER är en sekvens av 8 alfanumeriska tecken.

Du kan hitta serienumret med [123]-knappen eller läsa den på en etikett på maskinen, enligt beskrivningen i instruktionerna nedan.

  • Använda [123]-knappen:

Följ anvisningarna nedan för att få serienumret:

  1. Slå på maskinen och tryck på [123] knappen som är markerad i bilden nedan.

  2. Beroende på maskintyp visas serienumret på den första skärmen


eller efter att du valt [Check Device Configuration/kontrollera enhetens konfiguration] och klickat på [OK].


  • Plats på maskinen:
  1. Du hittar serienumret på en etikett på baksidan av maskinen i närheten av strömkabeln.
  2. På vissa maskiner kan det även finnas på en etikett under glasplattan på skannern (lyft på locket till skannern för att se den).

Du kanske också behöver ...

Feedback