Hero image

Så här hittar du serienumret

Placeringen av serienumret varierar mellan olika Canon-produkter. Serienumret är en kombination av siffror och/eller bokstäver, utan mellanslag eller specialtecken. Ignorera alla siffror och bokstäver som visas inom parentes.

imageRUNNER

Serienumret på din imageRUNNER är en sekvens av 8 alfanumeriska tecken.

Du kan hitta serienumret med [123]-knappen eller läsa den på en etikett på maskinen, enligt beskrivningen i instruktionerna nedan.

  • Använda [123]-knappen:

Följ anvisningarna nedan för att få serienumret:

  1. Slå på maskinen och tryck på [123] knappen som är markerad i bilden nedan.

    image001.png

  2. Beroende på maskintyp visas serienumret på den första skärmen

image014.png


eller efter att du valt [Check Device Configuration/kontrollera enhetens konfiguration] och klickat på [OK].

image003.png

  • Plats på maskinen:
  1. Du hittar serienumret på en etikett på baksidan av maskinen i närheten av strömkabeln.
  2. På vissa maskiner kan det även finnas på en etikett under glasplattan på skannern (lyft på locket till skannern för att se den).

    image005.png