ARTIKEL

Next level > när medarbetarna får välja

Canon gjorde om sin årliga kick-off på en dag till ett socialt spel som varade i tre månader och där vinnarna fick donera 90 000 kr till valfri välgörenhetsorganisation

När medarbetarna får välja…

Så donerar vi till Bris, Barncancerfonden och TjejZonen

Vanligtvis samlar Canon sina 470 medarbetare från hela Sverige på en kick off i januari

Kick offen bidrar till gemenskap, främjar nätverkande och är en stark kulturbyggande aktivitet. När pandemin satte stopp för det behövdes ett nytt upplägg. Vi gjorde om kick-offen till ett socialt spel som varade i tre månader och där vinnarlagen fick donera 90 000 kronor till valfri välgörenhetsorganisation.

Spelet utformades för att skapa gemenskap i det ensamma hemmaarbetet och uppbyggt i fyra delar: varumärkets syfte, balans i arbetslivet, social media samt miljö och kvalitet. Den 11 juni 2021 avgjordes tävlingen och vinnande lagen fick donera till valfri organisation.

Next level > när medarbetarna får välja

Hög medvetenhet kring socialt ansvar

- Trots att det har funnits få individuella vinster har tävlingsandan varit hög. Vi tror att folk mår bra av att få möjligheten att hjälpa andra. Det ligger också i Canons filosofi, Kyosei, att leva och arbeta tillsammans för allas bästa. Därför blev det lyckat att koppla ihop vårt sociala ansvar med spelet där vinnande lagen fick donera till valfri organisation. Det visar också att våra medarbetare har en hög medvetandenivå på hur individer och företag bör arbeta för ett hållbart samhälle, säger Linn Lambert-Kryss på Canon.

50.000 kr till Bris

Bris var den organisation som vinnarlaget valde att donera till. Canon och Bris har tidigare haft ett mångårigt samarbete och är en organisation som våra medarbetare känner förtroende för.

- Pengarna kommer att gå till att bemanna vårt nattliga online stöd under sommaren då behovet av stöd ökar bland barn och unga under sommaren, säger Göran Bergquist på Bris.

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn och unga, och erbjuder professionellt samtalsstöd via chatt, mejl och telefon varje dag, året runt. Under 2020 tog Bris emot fler samtal från barn över chatt, mejl och telefon än någonsin tidigare.

30.000 kr till Barncancerfonden

Vinnarlag nummer två valde att donera till Barncancerfonden och pengarna blir ett bidrag till att besegra barncancer.

- Stort tack för ert fina engagemang på Canon! Trots att barn och cancer inte hör ihop så drabbas ett barn av cancer varje dag, säger Michel Brygiewicz, Marknadschef på Barncancerfonden. För att fler barn ska överleva cancer och få leva ett liv så fritt från komplikationer som möjligt är vi beroende av gåvor och varje gåva gör skillnad i kampen mot barncancer.”

I Sverige får en av tre ett cancerbesked under sin livstid. För att färre ska drabbas och fler ska överleva finansierar Barncancerfonden den främsta forskningen, sprider kunskap om cancer och påverkar beslutsfattare i viktiga frågor. Barncancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler ska överleva. För att nå dit arbetar Barncancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete genom opinionsbildning och nätverkande

10.000 kr till TjejZonen

Vinnarlag tre valde att donera pengar till Tjejzonen som erbjuder kostnadsfritt och anonymt samtalsstöd till alla som definierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år.

Till Tjejzonen kommer tjejer med många olika typer av problem, det kan handla om allt från stress kring skolresultat till tyngre och svårare typer av psykisk ohälsa som självskadebeteenden eller självmordstankar.

Mellan 8000 och 10 000 stödsamtal genomförs varje år. TjejZonen har 315 ideellt engagerade volontärer (Storasystrar) som stöttar tjejer (Lillasystrar) genom stödsamtal

- Statisik visar att unga tjejer mår allt sämre, och söktrycket på Tjejzonens stödverksamhet är högt, säger Eva Glückman, Tjejzonens generalsekreterare. I nuläget räcker resurserna inte till för att vi ska kunna hjälpa alla tjejer som behöver oss. Gåvan från Canon bidrar till att Tjejzonen kan ge kostnadsfritt samtalsstöd till fler tjejer som inte mår bra, i en tid när det behövs som allra mest.

Det ligger i Canons filosofi, Kyosei

Det blev naturligt att vi ville koppla ihop vårt sociala ansvar med spelet där vinnande lagen fick donera till valfri organisation

Kyosei som filosofi

Kyosei är Canons företagsfilosofi och kärnan i vårt verksamhet. Kyosei är ett japanskt ord som betyder ”leva och arbeta tillsammans för allas bästa”, vilket är en princip som alla Canons medarbetare har tagit till sig. Begreppet symboliserar vår vision, våra värden och sättet på vilket vi behandlar medarbetarna och bedriver verksamheten. Utöver företagsverksamheten påverkar Kyosei sättet vi bedriver verksamhet i samhället i stort och med organisationer runt om i världen.

Related articles