Artikel

Hållbar IT: Vad är skillnaden mellan återtillverkad och reparerad?

imageRUNNER Advance C5500 ES

Hållbarhet värderas högt hos konsumenter och företag. Att göra verksamheten mer hållbar innebär i allt högre grad att granska IT-infrastrukturen.

Det beror på att elektroniskt avfall är en viktig aspekt. Produkter som datorer, bärbara datorer och smartphones stod för 1 % av världens koldioxidutsläpp under 2007, men den siffran har redan tredubblats och förutses överskrida 14 % före 20401.

När det gäller att göra hållbara val bör företag inte bara ta hänsyn till en skrivares koldioxidutsläpp under produktanvändningsfasen, utan till hela produktens livscykel. Detta innebär att man medger att koldioxidutsläppen inte är ett engångsmått. Det är en utvärdering av allt under hela produktens livscykel, från inköp av råmaterial till produkttillverkning, transport, användning och åtgärder vid livslängdens slut. Canon uppskattar att minst 50 % av koldioxidutsläppen från en multifunktionsskrivare kommer från den tidiga anskaffningen av råmaterial och tillverkningsstegen2, vilket är anledningen till att en livscykelmetod för att beräkna koldioxidutsläppen för en enhet är avgörande.

Det är här som återtillverkade och reparerade enheter kommer in i bilden. Båda är bra metoder för att ge nytt liv åt befintlig maskinvara och komponenter, vilket avsevärt minskar miljöpåverkan från anskaffningen av råmaterial och tillverkningsstegen i produktens livscykel3, samtidigt som det bidrar till den cirkulära ekonomin. Men de två får inte förväxlas eftersom de skiljer sig åt i grunden. Det här är anledningen.

Vad är en reparerad enhet?

Reparation är den process under vilken produkter – vanligtvis elektronik och elektriska apparater – som tidigare har returnerats till en tillverkare eller leverantör omdistribueras. Det kan vara ”nya” artiklar som var oönskade, defekta produkter som har returnerats under garantin eller produkter som kräver en uppdatering (så är ofta fallet med smartphones).

Reparationsprocessen omfattar allt från att köra några enkla tester till att genomföra en grundlig rengöring och återuppbyggnad av produkten. Till skillnad från begagnade produkter testas reparerade produkter för att säkerställa att de fungerar som de ska. Garantier för reparerad utrustning omfattar även allt från att matcha motsvarande nya produkter till att vara obefintlig.

Reparerade produkter kan vara ett bra alternativ för företag som vill utöka antalet skrivare på ett prisvärt sätt, utan risken som associeras med att köpa begagnade enheter som inte genomgått granskningar.

Hur reparerar vi våra enheter?

Canon-godkända reparerade skrivare, varumärkt CU eller certifierad som använd, måste uppfylla våra stränga kvalitets- och prestandastandarder. De måste även hjälpa företag att efterleva sina regler för hållbara inköp.

Vårt repareringsprogram drivs av våra regionala kontor, vilket minskar koldioxidutsläppen som kan uppstå vid potentiellt långa transporter från en enda, centraliserad plats i Europa. Våra lokala kontor klassar och sorterar enheter i slutet av livscykeln för att hitta enheter som är lämpliga för reparering. När dessa enheter väljs ut genomför de lokala repareringsanläggningarna omfattande tester, rengöring och reparationer, så att de är redo för en ny ägare.

Hur är det med återtillverkning?

Den huvudsakliga skillnaden med återtillverkade enheter är noggrannheten, standardiseringen och fullständigheten i processen. En återtillverkad enhet byggs om från enskilda komponenter för att matcha samma kundförväntningar som på nya enheter. Detta uppnås genom att en produkt återskapas enligt tekniska data för den originaltillverkade produkten, med hjälp av en kombination av återanvända, reparerade och nya delar.

För att en produkt ska klassas som ”återtillverkad” måste slitna eller förbrukade komponenter och moduler repareras eller bytas ut. Det är viktigt att notera att alla slitna delar byts ut som en del av kvalitetskontrollen vid återtillverkning.

Vår återtillverkningsprocess

Vi på Canon ser därför till att våra återtillverkade enheter uppfyller våra stränga standarder för kvalitet och resultat i varje steg. Vårt imageRUNNER ADVANCE ES-sortiment av multifunktionsenheter har utformats för att minska resursförbrukningen och miljöpåverkan med hjälp av återtillverkningsmetoden.

Canon har lång erfarenhet av att investera i den cirkulära ekonomin och ES-sortimentet minskar användningen av råmaterial som är förknippad med tillverkningen med minst 90 % jämfört med motsvarande nya modeller. Så här fungerar det:

 • Våra bästsäljande modeller samlas in från hela Europa och skickas till Canons särskilda återtillverkningsanläggning i Giessen i Tyskland.
 • De kontrolleras sedan för att säkerställa att de är lämpliga för återtillverkning.
 • Sedan monteras de ned till den avskalade ramen och varje komponent rengörs och kontrolleras noggrant samt repareras eller byts ut vid behov.
 • Maskinen återmonteras sedan på en produktionslinje av fabriksstandard med en kombination av befintliga och nya delar. Hårddiskar raderas och omformateras och maskinen uppgraderas med den senaste inbyggda programvaran. Räknarna ställs på noll och enheterna blir i stort sett som nya.
 • Varje återtillverkad enhet får dessutom en helt ny garanti som är av samma standard som garantin för nya enheter, vilket visar att vi har förtroende för våra enheter.
 • Varje enhet i ES-sortimentet genomgår slutligen en rad tester och en noggrann kvalitetskontroll innan den lämnar fabriken, för att garantera att den är i perfekt skick innan den säljs.


Detta är vår strikta återtillverkningsprocess och hela ES-sortimentet uppfyller certifiering från British Standards Institute (BSI) enligt specifikationen för BS8887-220-koden – återtillverkningsprocessen – vilket betonar vårt engagemang för kvalitet.

Den cirkulära ekonomin: Kan ditt företag bidra?

Återtillverkade produkter bör inte betraktas som ”begagnade”, ”reparerade” eller ”återanvända”. Istället talar vi om att återvinna, demontera, reparera och rengöra komponenter för återförsäljning med samma kvalitet, prestanda och tekniska data som en helt ny produkt.

Den process vi går igenom med enheter i ES-sortimentet är viktig, eftersom över 100 miljoner skrivare och kopiatorer säljs över hela världen varje år4. För kunder som vill bidra till en cirkulär ekonomi eller förbättra sina miljömeriter kan en återtillverkad enhet lätta på trycket på resurserna, samtidigt som den fortsätter att ge dem utmärkt utskriftskvalitet.

Genom att välja återtillverkade enheter bidrar ett företag till den cirkulära ekonomin och förlänger livslängden på återanvända element samt skapar värde. Därför bidrar företag som använder en eller flera återtillverkade produkter även till ett mer hållbart samhälle.

Även om återtillverkning är mer kostsam än reparation är slutresultatet en högre produktstandard, vilket delvis beror på hur grundlig processen är. Det som är rätt för ett företag är självklart inte alltid rätt för ett annat, och alla företag som överväger en miljöanpassad IT-verksamhet eller mer miljöanpassad enheter måste se till att det inte sker på bekostnad av kvalitet eller funktion. Därför rekommenderar vi att du tittar på vad återtillverkning kan erbjuda ditt företag när det gäller att balansera ditt sociala ansvar med utmärkt affärsfunktion.

 1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965261733233X?via%3Dihub
 2. https://ecoleaf-label.jp/pdf_view.php?uuid=ab422241-a95d-4f23-96ba-fd1c56e842f9.pdf&filename=JR-AI-22232C_ENG.pdf
 3. https://ecoleaf-label.jp/pdf_view.php?uuid=7b71fe5d-7756-4eb3-a14a-9681b739169f.pdf&filename=JR-AI-23017C_ENG.pdf
 4. https://www.statista.com/outlook/cmo/consumer-electronics/computing/printers-copiers/worldwide#revenue

Relaterade produkter och tjänster

Utforska ytterligare

 • ARTIKEL

  Cirkulär ekonomi, hållbarhet och affärsmöjligheter

  Skapa värde samtidigt som du skyddar miljön.

  25 Jan 2021

 • ARTIKEL

  Tre skäl till att ditt företag bör bry sig om hållbarhet

  Att arbeta hållbart handlar om mer än miljön – det är mer ekonomiskt på lång sikt.

  25 Jan 2021

 • ARTIKEL

  Hållbar framtid

  Läs mer om Canons hållbarhetsstrategi, mål för förbättringar och hantering av hållbarhetsrelaterad efterlevnad och certifiering.

 • LÄS MER OCH KONTAKTA VÅRA EXPERTER