Artikel

Hållbar IT: Vad är skillnaden mellan återtillverkad och reparerad?

Hållbar IT: Vad är skillnaden mellan återtillverkad och reparerad?

Canon Camera

Hållbarhet värderas högt hos konsumenter och företag. Många av de val som finns för att göra verksamheten mer hållbar berör i allt större utsträckning IT-avdelningen.

Det beror på att elektroniskt avfall är en viktig aspekt. Produkter som datorer, bärbara datorer och smartphones stod för 1 % av världens koldioxidutsläpp under 2007, men den siffran har redan tredubblats och förutses överskrida 14 % före 20401.

När det gäller att göra hållbara val bör företag inte bara ta hänsyn till en enhets koldioxidutsläpp under användningen, utan till hela produktens livscykel. Koldioxidutsläpp uppkommer under hela produktens livscykel, från inköp av råmaterial till produkttillverkning, transport, användning och åtgärder vid livslängdens slut. Canon uppskattar att 60 % av koldioxidutsläppen kommer från de tidiga stadierna av anskaffning av råmaterial och tillverkning2. Därför bör företag inte bara ta hänsyn till koldioxidutsläppen under användningen av en enhet, utan även till dess utsläpp under hela livscykeln.

Det är här som återtillverkade och reparerade enheter kommer in i bilden. Båda är utmärkta metoder för att ge nytt liv åt befintlig maskinvara och komponenter, vilket minskar den totala miljöpåverkan på lång sikt och bidrar till den cirkulära ekonomin. Men det finns skillnader mellan reparation och återtillverkning.

Vad är en reparerad enhet?

Reparation är den process under vilken produkter – vanligtvis elektronik och elektriska apparater – som tidigare har returnerats till en tillverkare eller leverantör omdistribueras. Det kan vara ”nya” artiklar som var oönskade, defekta produkter som har returnerats under garantin eller produkter som kräver en uppdatering (så är ofta fallet med smartphones).

Reparationsprocessen omfattar allt från att köra några enkla tester till att genomföra en grundlig rengöring och återuppbyggnad av produkten. Till skillnad från begagnade produkter testas reparerade produkter för att säkerställa att de fungerar som de ska. Garantier för reparerad utrustning omfattar även allt från att matcha motsvarande nya produkter till att vara obefintlig.

Hur är det med återtillverkning?

Den huvudsakliga skillnaden med återtillverkade enheter är noggrannheten, standardiseringen och fullständigheten i processen. En återtillverkad enhet byggs om från enskilda komponenter för att matcha samma kundförväntningar som på nya enheter. Detta uppnås genom att en produkt återskapas enligt tekniska data för den originaltillverkade produkten, med hjälp av en kombination av återanvända, reparerade och nya delar.

För att en produkt ska klassas som ”återtillverkad” måste slitna eller förbrukade komponenter och moduler repareras eller bytas ut. Det är viktigt att notera att alla slitna delar byts ut som en del av kvalitetskontrollen vid återtillverkning.

Vår återtillverkningsprocess

Vi på Canon anser att hållbarhet inte behöver vara en kompromiss mellan miljö och funktion. Vi ser därför till att våra återtillverkade enheter uppfyller våra strikta standarder för kvalitet och resultat i varje steg. Vårt imageRUNNER ADVANCE EQ80-sortiment av multifunktionsenheter har utformats för att minska resursförbrukningen och miljöpåverkan med hjälp av återtillverkningsmetoden.

Canon har lång erfarenhet av att investera i den cirkulära ekonomin och EQ80 minskar användningen av råmaterial och CO2-utsläppen som är förknippade med tillverkningen med 80 % jämfört med motsvarande nya modeller. Så här fungerar det:

• Våra bästsäljande modeller samlas in från hela Europa och skickas till Canons särskilda återtillverkningsanläggning i Giessen i Tyskland.
• De kontrolleras sedan för att säkerställa att de är lämpliga för återtillverkning.
• Sedan monteras de ned till den avskalade ramen och varje komponent rengörs och kontrolleras noggrant samt repareras eller byts ut vid behov.
• Maskinen återmonteras sedan på en produktionslinje av fabriksstandard med en kombination av befintliga och nya delar. Hårddiskar raderas och omformateras och maskinen uppgraderas med den senaste inbyggda programvaran. Räknarna nollställs och enheten tilldelas ett nytt serienummer, vilket gör att den i princip blir ny.
• Varje återtillverkad enhet får dessutom en helt ny garanti som är av samma standard som garantin för nya enheter, vilket visar att vi har förtroende för våra enheter.
• Varje EQ80-modell genomgår slutligen en rad tester och en noggrann kvalitetskontroll innan den lämnar fabriken, för att garantera att den är i perfekt skick innan den säljs.

Den cirkulära ekonomin: Kan ditt företag bidra?

Återtillverkade produkter bör inte betraktas som ”begagnade”, ”reparerade” eller ”återanvända”. Istället talar vi om att återanvända, demontera, reparera och rengöra komponenter för återförsäljning med samma kvalitet, prestanda och tekniska data som en helt ny produkt.

Processen vi går igenom med EQ80-enheter är viktig eftersom över 2,4 miljoner multifunktionsskrivare säljs över hela världen varje år och det antalet utgörs främst av nya enheter som ersätter befintliga. För kunder som vill bidra till en cirkulär ekonomi eller minska sin miljöpåverkan kan en återtillverkad enhet minska resursförbrukningen, samtidigt som den fortsätter att ge dem utmärkt utskriftskvalitet. 

Genom att välja återtillverkade enheter bidrar ett företag till den cirkulära ekonomin och förlänger livslängden på återanvända element samt skapar värde. Därför bidrar företag som använder en eller flera återtillverkade produkter även till ett mer hållbart samhälle.

Även om återtillverkning är mer kostsam än reparation är slutresultatet en högre produktstandard, vilket delvis beror på hur grundlig processen är. Det som är rätt för ett företag är självklart inte alltid rätt för ett annat, och alla företag som överväger miljöpåverkan från sin IT-verksamhet måste se till att det inte sker på bekostnad av kvalitet eller funktion. Därför rekommenderar vi att du tittar på vad återtillverkning kan erbjuda ditt företag när det gäller att balansera ditt ansvarstagande med funktion och kvalitet.

Relaterade produkter och tjänster

Utforska ytterligare

 • ARTIKEL

  Cirkulär ekonomi, hållbarhet och affärsmöjligheter

  Skapa värde samtidigt som du skyddar miljön.

 • ARTIKEL

  Tre skäl till att ditt företag bör bry sig om hållbarhet

  Att arbeta hållbart handlar om mer än miljön – det är mer ekonomiskt på lång sikt.

 • ARTIKEL

  Hållbar framtid

  Läs mer om Canons hållbarhetsstrategi, mål för förbättringar och hantering av hållbarhetsrelaterad efterlevnad och certifiering.

 • Funderar du på vilka produkter ditt företag behöver?

  1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261733233X?via%3Dihub
  2. https://global.canon/en/csr/report/pdf/canon-sus-2019-e-18.pdf