Repro Desk Studio

Repro Desk Studio

Programmet Repro Desk Studio är ett lättanvänt verktyg för utskrifter i storformat. Det använder samma användargränssnitt för utskrift till flera olika destinationer – lokala skrivare, central repro eller till och med externa utskriftsleverantörer. Du får äkta WYSIWYP – ”What You See Is What You Print” – så du ser hur det kommer att se ut innan du skriver ut. Dessutom finns det en integrerad funktion för utskriftsadministration, för att på ett enkelt sätt kunna följa och fördela utskriftsvolymer och -kostnader.

Fördelar

  • Användarvänligt program för att skriva ut på en eller flera skrivare eller till din externa utskriftsleverantör
  • Äkta WYSIWYP-granskning för de flesta vanliga dokumentformat
  • Integrerad utskriftsadministration för att få fullständig koll på utskriftskostnaderna
  • Automatisk fördelning av jobb till den lämpligaste skrivaren
  • Ett och samma program används för att skriva ut såväl internt på företaget som externt hos den reprofirma ni anlitar

Alla egenskaper

Ta en mer detaljerad titt på Repro Desk Studio

Ett enda program för all utskriftshantering


Med programmet Repro Desk Studio för utskrifter i storformat får användaren på ett enkelt sätt tillgång till olika skrivare – oavsett om de kommer från eller andra tillverkare, är för storformat eller mindre format, skriver ut i färg eller svartvitt, finns lokalt eller på en någon helt annan plats – allt med samma användargränssnitt. Utskriftsjobb kan skickas till lokala skrivare eller till och med till en extern utskriftsleverantör. Regler kan fastställas för automatisk fördelning av jobb till de lämpligaste skrivarna eller för uppdelning av jobb, till exempel utifrån dokumentformat, användning av färg eller utskriftsjobbets storlek.

Integrerad utskriftsadministration


Med sina integrerade funktioner för jobbuppföljning och utskriftsadministration har Repro Desk Studio tagit ett stort steg framåt inom hanteringen av storformatsutskrifter. Administrationsfunktionerna i Repro Desk Studio gör att alla utskrifts-, skannings- och kopieringsjobb som utförs på storformatsenheter kan följas upp automatiskt.

Produktspecifikationer

Ta reda på mer om Repro Desk Studio, dess funktioner och vad den kan göra.