iStock_80038439_XXXLARGE

Canons säkerhet

På den här sidan hittar du viktig information om Canons säkerhet


Säkerhet för produkter som är anslutna till ett nätverk

Många produkter och deras olika funktioner kan fjärrstyras via internet eller trådlöst LAN. Däremot medför produkter som ansluts till ett nätverk risker för säkerhetsproblem som obehörig åtkomst och användning av tredje part med ont uppsåt.

För att minimera risken för säkerhetsproblem är det nödvändigt att tillämpa lämpliga inställningar och använda produkterna i en säker miljö. Nedan presenterar vi ett antal säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra kunder kan fortsätta att använda sina Canon-produkter på ett säkrare sätt.

Säkerhetsåtgärder vid användning av Canon-produkter

Använda produkten för första gången

1. Ställ in ett administratörs-ID och -lösenord. Ställ in ID och lösenord för administratörer och allmänna användare, om möjligt.
2. Ändra enhetens standardlösenord till ett nytt lösenord.
3. Kontrollera att lösenord och andra liknande inställningar för de olika funktionerna är tillräckligt svåra att gissa.
4. Om produkten har funktioner för autentisering bör du använda dem för att hantera vem som kan använda produkten.
5. Ställ in en privat IP-adress för produkter och skapa ett nätverk med en brandvägg eller Wi-Fi-router som kan begränsa åtkomsten till nätverket.
6. Anslut endast produkter till betrodda nätverk.
7. Om produkten har nätverksfilter bör du använda dem för att begränsa antalet adresser som kan kommunicera med enheten.
8. Använd alla krypteringsfunktioner som produkten har.
9. Avaktivera funktioner och portar som inte används i de fall det är möjligt.
10. Ställ in produktens funktionsinställningar för säkerhet till så starka som möjligt.
11. Tänk på fysiska säkerhetsbehov, bland annat relaterade till platsen där produkten står osv.
 

Använda produkten

1. När du använder funktioner som kommunicerar via ett nätverk bör du se till att du använder en tillförlitlig kopplingspunkt innan du ansluter.
2. Kontrollera regelbundet på Canons säkerhetssida att du har den senaste säkerhetsrelaterade informationen.
3. Använd den senaste inbyggda programvaran.
4. Om produkten sparar olika loggar bör du kontrollera dem regelbundet.
5. Stäng av produkten om du inte använder den under en längre tid.
 

Kassera produkten

När du kasserar produkten bör du ta bort alla data och inställda värden som finns sparade på enheten.

Du kanske också behöver ...