PROGRAMVARA

Samarbetstjänster i molnet –
Automatiserade processer

Företag strävar efter att uppnå en smidig digital transformation och ökad effektivitet när det gäller hantering och bearbetning av information. Med automatiserade processer, som är en del av Canons lösningar för samarbetstjänster i molnet, ligger makten i dina händer.
Hämta broschyr
SÄRSKILD APP FÖR MOBILTELEFONER OCH SURFPLATTOR

SÄRSKILD APP FÖR MOBILTELEFONER OCH SURFPLATTOR

Samarbeta var du än är

Läs in dokument, inled affärsprocesser och hitta snabbt den information du behöver, oavsett om du arbetar på kontoret, hemma eller någon annanstans.

Viktiga fördelar

  • Strukturera och skydda din information

  • Optimera affärsprocesser

  • Minska arbetsbelastningen med automatisering

  • Integrera information från pappersformat och digitalt

  • Möjliggör effektivt distansarbete

  • Hitta enkelt den information du behöver

Hur kan automatiserade processer i molnet hjälpa ditt företag?

Hantering av en snabbt växande mängd konfidentiellt och affärskritiskt innehåll blir snabbt en prioritet för företag i alla storlekar.

Lösningar för informationshantering kan vara komplicerade att implementera, integrera och underhålla, men Canons lösningar för automatiserade processer i molnet gör det utan krångel. Processerna hanteras helt och hållet i molnet, levereras förkonfigurerade för de vanligaste affärsprocesserna och är redo att användas på några minuter.

Med hjälp av den lättanvända plattformen kan du läsa in, skapa, hantera och lagra all affärsinformation på en och samma plats. Föreställ dig hur det hjälper din kundservice och dina interna processer att kunna hitta, på ett säkert sätt få åtkomst till och bearbeta rätt information direkt, oavsett var du befinner sig.

Driftsätt på dina multifunktionella enheter eller nätverksscannrar från Canon med hjälp av en enkel guide. Använd på en dator för att lära in digitala filer eller scanna med en liten multifunktionell enhet eller dokumentscanner.

Förenkla scanning och indexering av dokument med scanning med en enda knapptryckning och centraliserad scanningskö som går att nå oavsett var du är

Använd förkonfigurerade processer eller skapa en egen för att uppfylla ditt företags krav och förvandla din information till en strategisk tillgång.

Stärk informationssäkerheten och efterlevnaden av lagar och regler

Känsliga dokument hemligstämplas och indexeras via automatiserad inläsning och utdrag av relevant innehåll i enlighet med specifika dokumentprocesser.

Samarbetet förbättras tack vare digitala arbetsflöden för godkännande och fullständigt strukturerade och indexerade databaser.

Innehållets säkerhet och regelefterlevnad förbättras tack vare avancerade regler för bevarande och efterlevnad som enkelt kan ställas in under hela dokumentets livscykel.

Känn dig trygg med en lösning som granskas av oberoende säkerhetsexperter som godkänner den och på så sätt möjliggör efterlevnad med dataskyddskrav, till exempel EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Smart inläsning

Gör din skanningsenhet smartare: gör så att den kan läsa in, känna igen och varna dig om det uppstår några problem med dokumentet och vidarebefordra det till rätt avdelning.

Förenkla skanning och indexering av dokument med skanning via ett knapptryck och centraliserad skanningskö som går att nå oavsett var du är, för att göra komplexa inläsningsarbetsflöden lättanvända i hela organisationen – utan att någon utbildning krävs.

Tillgängligt direkt från Canon imageRUNNER ADVANCE/DX och skärmen på nätverksskannrar, eller använd på en dator för att läsa in digitala filer och skanna med hjälp av TWAIN-kompatibla multifunktionsenheter eller dokumentskannrar.

Säker, digital datalagring

Skydda din data i en molnbaserad digital datalagring, som drivs av Microsoft Azure för att säkerställa högsta nivå av säkerhet och service. På så sätt kan du komma åt data när som helst, var som helst och på ett säkert sätt.

Hitta enkelt dokument baserat på metadata eller innehåll i dem, oavsett var de finns sparade i systemet. Möjliggör säkert samarbete i realtid med smart versionskontroll, vilket innebär att de anställda kan arbeta tryggt tillsammans med de senaste dokumenten.

Öka produktiviteten genom automatisering av tidskrävande administrativa eller företagskritiska processer och få möjlighet att analysera och optimera dem ytterligare.

Viktiga funktioner

Integrerad heltäckande lösning

Den innehåller smart inläsning och digital datalagring med säker design, integrering med inloggning från en central portal, vilket möjliggör användarhantering och informationsdelning.

Förkonfigurerade flöden

Använd de förkonfigurerade flödena (fakturahantering, digitalisering av HR eller avtalshantering), utöka dem eller skapa helt nya med den här öppna plattformen

Fullständigt skalbar molnlösning

Byggd för företag av alla storlekar och kan enkelt utökas allteftersom företaget växer, eller så kan du implementera nya flöden för olika avdelningar.

Kraftfulla arbetsflöden

Från inläsning till dokumenthantering – du kan automatisera processer och minska tiden som krävs för att slutföra dem, öka noggrannheten, förbättra synligheten och spårbarheten.

Snabb datafångst

Med funktioner såsom automatisk dokumentigenkänning, scanning och validering av pass eller identitetskort samt IRIS™ OCR- och komprimeringstekniker kan du snabbt och effektivt bearbeta och indexera alla dokument.

Åtkomst i realtid till information

Med all data i ett säkert moln kan du snabbt och enkelt hämta vilka filer du än behöver, när du än behöver dem och oavsett var du befinner dig – din information flyttar sig med dig.

Kontakta oss om du vill ha mer information

Relaterade produkter och lösningar

Funderar du på vilken produkt ditt företag behöver?