Therefore™

Effektiv programvara med kraftfulla funktioner för dokumentarbetsflöden – förändra ditt sätt att hantera och dela affärsdokument.

Three women and a man dressed in business casual sit around a table in a partitioned office, looking at a laptop screen.

Rätt information nära till hands

Therefore tillhandahåller ett snabbt och effektivt informationsflöde med säker åtkomst, lagring, redigering och bearbetning.

Snabbare processer

Läs in papper eller digitala dokument snabbt och enkelt. Therefore ökar produktiviteten genom att minska tidskrävande administrativa processer.

Skyddad information

Följ bestämmelserna samtidigt som du skyddar data. Avancerade åtkomstkontroller, behörighetsrättigheter och åtgärder mot manipulering skyddar informationen.

Vilken enhet som helst, när som helst

Therefore tillhandahåller webbaserad åtkomst till alla enheter i realtid. Nu kan din personal få all information den behöver när som helst, från vilken plats som helst.

Therefore access anywhere

Byggd för att passa alla organisationer

Therefore är en flexibel, skalbar lösning som är utformad för att passa organisationer av alla storlekar. Från implementering på plats till fullständigt molnbaserad Therefore Online – det finns ett paket för varje situation.

Cartoon-style graphic of an office, with blond woman, dark haired man and a dog among desks and a filing cabinet with a plant on top。

Säkerställ kontinuitet

Therefores redundanta säkerhetskopiering och flexibla datalagring hjälper din organisation att återgå till arbetet efter en brand, översvämning eller andra katastrofer.

Förbättra samarbetet

Säkert samarbete i realtid med smart versionskontroll innebär att de anställda kan arbeta tryggt tillsammans med de senaste dokumenten.

Analysera och automatisera

Identifiera enkelt flaskhalsar i processen med dynamisk ad hoc och automatisk rapportering, plus åtkomst till nyckeltal för både arkivering och dokumentarbetsflöden.

Woman with dark hair and glasses, wearing a light grey jacket and light blue shirt, smiles while using a tablet device.

Fullständig säkerhet i molnet

Din information måste förflytta sig med dig och med Therefore Online kan du snabbt och enkelt komma åt information från molnet, var du än är. Data säkerhetskopieras på ett säkert sätt och skyddas mot externa hot.

Cartoon-style graphic of a tablet device with ‘Therefore’ brand logo, and white circles with cartoon headshots linked by green dotted lines.

Lagra och hämta information omedelbart

Information kan vara en strategisk tillgång – ligg steget före på en konkurrensutsatt marknad med intuitiv informationshantering.

Hämta Therefores broschyr

Man with stubble wearing a white t-shirt and dark blazer, looking at a tablet screen with a smiling woman wearing a striped jacket.

Upptäck de senaste funktionerna

Från det omarbetade användargränssnittet på webben, som nu omfattar anpassningsbart användarinstrumentpanel, med enklare och flexiblare åtkomstkontroller till utökat stöd för elektroniska signaturer. Therefore™ levererar ännu mera värde.

Discover the latest features

Funktioner för programvaran för infohantering

100% scalable 100% scalable

100 % skalbar

Byggd för verksamheter av alla storlekar

Automated processes Automated processes

Automatiska processer

Snabbare effektivitet och produktivitet

Real-time access Real-time access

Realtidsåtkomst

Hämta filer från vilken plats som helst

Secure storage Secure storage

Säker lagring

Data uppfyller alla krav och säkerhetskopieras

Fast data capture Fast data capture

Snabb datafångst

Håll koll på filer med smart versionshantering

Industry-wide Industry-wide

Hela branschen

Perfekt för HR, logistik, finans, kontrakt

Easy integration Easy integration

Enkel integrering

Använd med tredje part som ERP, Outlook, SAP och mycket mer

1-10,000s of users 1-10,000s of users

1–10 000-tals användare

Utgåvor för alla användningsområden

Använd effektiva dataprocesser för din verksamhet med Therefore

Relaterade lösningar

Relaterad programvara

Upptäck hur digitalisering och inläsningsprogramvara kan förändra hur din verksamhet hanterar information

PRATA MED VÅRT TEAM