COT Admin Server och COT Admin Tool

Canons COT Admin Server är ett program som tillval för IT-administratörer som fjärrhanterar arbetsflöden för nätverksanslutna Canon DR-S150-scannrar och lägger till ytterligare funktioner
Hämta nu

Sänk kostnaderna och öka kontrollen

Förenklad hantering av flera scannrar, från fjärrstyrd installation och hantering av användarprofiler och scanningsarbetsflöden till extra säkerhet.

Viktiga fördelar

Hur kan COT Admin Server hjälpa ditt företag?

COT Admin Server är en programvara som tillval som IT-team kan använda tillsammans med COT Admin Tool för att fjärrinstallera och -hantera nätverksanslutna Canon DR-S150-scannrar, användarprofiler för jobb och scanningsarbetsflöden eller lägga till ytterligare funktioner för säkerhet och bildbearbetning. I miljöer med flera enheter kan det sänka driftskostnaderna avsevärt och ge ökad effektivitet och kontroll.

Enkel centraliserad hantering av flera scannrar

IT-administratörer kan hantera upp till 1 000 scannrar centralt oavsett var de är, konfigurera via fjärrstyrning eller centralt och hantera både scannrar och användarprofiler för jobb med hjälp av COT Admin Tool.

Jobbhantering och -distribution

Gör det möjligt för IT-administratörer att distribuera jobb till scannrar och skapa, registrera och hantera jobb. Det gör det även möjligt för IT-administratörer att ange och hantera jobb som ska distribueras till scannrar för enhet-efter-enhet eller användare-efter-användare, där jobbs arbetsflödesprofiler dessutom kan grupperas, till exempel efter affärsavdelning eller kontor.

Säker autentisering

Användarinformation kan verifieras centralt via Active Directory-inloggningsuppgifter eller NFC-autentisering när NFC-facket som tillval är installerat via ett smartkort, vilket ger fullständig inläsningssäkerhet över ett nätverk med enheter.

Ytterligare scanningsfunktioner

IT-administratörer kan lägga till ytterligare funktioner med hjälp av Canon DR-S150-scannrarna genom att lägga till avancerade funktioner, till exempel en mängd olika bildbearbetningsfunktioner, generering av högkomprimerade PDF-filer och överföring till en FTP-server eller e-postserver.

Generering av anpassad destination att scanna till

Gör att kunder oberoende kan skapa sina egna anpassade plugin-kontakter för utdata genom att använda tillgänglig COT Admin SDK och skapa anpassade jobbikoner på scannerns kontrollpanel

Har du frågor om COT Admin Server eller Tool?