COT Admin Server och COT Admin Tool

Canons COT Admin Server är ett program som tillval för IT-administratörer som fjärrhanterar arbetsflöden för nätverksanslutna Canon DR-S150-scannrar och lägger till ytterligare funktioner

Sänk kostnaderna och öka kontrollen

Förenklad hantering av flera scannrar, från fjärrstyrd installation och hantering av användarprofiler och scanningsarbetsflöden till extra säkerhet.

Viktiga fördelar

  • Enkel centraliserad hantering av flera scannrar

  • Enkel jobbhantering och -distribution

  • Säker autentisering

  • Användarhantering med Active Directory

  • Ytterligare avancerade scanningsfunktioner

  • Generering av anpassad destination att scanna till

Hur kan COT Admin Server hjälpa ditt företag?

COT Admin Server är en programvara som tillval som IT-team kan använda tillsammans med COT Admin Tool för att fjärrinstallera och -hantera nätverksanslutna Canon DR-S150-scannrar, användarprofiler för jobb och scanningsarbetsflöden eller lägga till ytterligare funktioner för säkerhet och bildbearbetning. I miljöer med flera enheter kan det sänka driftskostnaderna avsevärt och ge ökad effektivitet och kontroll.

Enkel centraliserad hantering av flera scannrar

IT-administratörer kan hantera upp till 1 000 scannrar centralt oavsett var de är, konfigurera via fjärrstyrning eller centralt och hantera både scannrar och användarprofiler för jobb med hjälp av COT Admin Tool.

Jobbhantering och -distribution

Gör det möjligt för IT-administratörer att distribuera jobb till scannrar och skapa, registrera och hantera jobb. Det gör det även möjligt för IT-administratörer att ange och hantera jobb som ska distribueras till scannrar för enhet-efter-enhet eller användare-efter-användare, där jobbs arbetsflödesprofiler dessutom kan grupperas, till exempel efter affärsavdelning eller kontor.

Säker autentisering

Användarinformation kan verifieras centralt via Active Directory-inloggningsuppgifter eller NFC-autentisering när NFC-facket som tillval är installerat via ett smartkort, vilket ger fullständig inläsningssäkerhet över ett nätverk med enheter.

Ytterligare scanningsfunktioner

IT-administratörer kan lägga till ytterligare funktioner med hjälp av Canon DR-S150-scannrarna genom att lägga till avancerade funktioner, till exempel en mängd olika bildbearbetningsfunktioner, generering av högkomprimerade PDF-filer och överföring till en FTP-server eller e-postserver.

Generering av anpassad destination att scanna till

Gör att kunder oberoende kan skapa sina egna anpassade plugin-kontakter för utdata genom att använda tillgänglig COT Admin SDK och skapa anpassade jobbikoner på scannerns kontrollpanel

Har du frågor om COT Admin Server eller Tool?