TJÄNSTER

Document Lifecycle Services

Document Lifecycle service

En lösning för företagsdokument under hela deras livslängd

Maximera det strategiska, ekonomiska, driftsmässiga och immateriella värdet av dina affärskritiska dokument för att öka verksamhetens resultat.

Dokumenthanteringstjänster för hela dokumentets livscykel är mer än bara administration. Vi använder oss av professionella tekniker, processer och personer från utformning till arkivering för att garantera fullständig efterlevnad av säkerhetsbestämmelser och lagstadgade krav. Vi försöker få ut mesta möjliga värde för att hjälpa företaget med resultat och tillväxt – i hela dokumentens livscykel.

Det här erbjuder vi

Utformning

Säkerställ att dokument och inmatning får konsekvent utformning och inläsning från början av dokumentets livscykel för att effektivisera behandlingen.

Distribution

Förlita dig på etablerad dokumentdistribution till mottagare, skrivare, dokument- eller innehållshanteringssystem samt fysisk och digital dokumentlagring.

Åtkomst och lagring

Lagra dokument med autentiserad åtkomst. Du kan göra enkla sökningar, visa, revidera, spåra och versionskontrollera dokumentation samt tillämpa den på nya områden.

Arkivering

Skydda pappersdokument och elektroniska dokument genom att arkivera dem för senare användning eller förstöra dem helt och hållet vid slutet av sin användbara livslängd.

Integrering med lokala program

Säkerställ enkel åtkomst till dokument och bilder via befintliga företagsprogram samtidigt som du uppfyller alla säkerhetskrav.

Möjligheter

Professionell bearbetning

Dokumenten bearbetas i ett Canon Shared Service Center som lämpar sig för dina krav.

Utbildad personal

Våra erfarna och flerspråkiga operatörer talar ditt språk och erbjuder förstklassig service.

Digital säkerhet

Alla hanterade data uppfyller europeiska bestämmelser, tack vare säker fjärråtkomst.

Document lifecycle

Mer information

Download content

Smart Shoring-lösningar

Fokusera på din kärnverksamhet genom att frigöra arbetsstyrkan från manuella arbetsuppgifter. Smart Shoring tar hand om validering, kontroll, analys och rapportering åt dig, vilket sparar tid och pengar.

Effektivisera de dagliga verksamhetsprocesserna med Document Lifecycle Services

Relaterade tjänster

Document Capture and Data Processing

Datainläsning och hantering av data

Öka effektiviteten med automatiserad hantering av fysisk och digital inmatning av data.

Out-Tasking

Out-tasking

Förbättra de anställdas produktivitet genom att lägga ut kostsamma arbetskrävande uppgifter.

Print-room Services

Utskriftstjänster

Uppfyll utskriftskraven med produktionstjänster på och utanför företaget.

Effektivisera verksamheten med outsourcing av processer

PRATA MED VÅRT TEAM