TJÄNSTER

Out-tasking

Out-Tasking

Frigör arbetsstyrkan från arbetskrävande uppgifter

Fokusera på din kärnverksamhet och öka de anställdas produktivitet genom att lägga ut tidskrävande manuella processer.

Att scanna pappersdokument, validera data, verifiera information och hantera undantag är kostsamt och tidskrävande – dina anställda gör mer nytta på annat sätt. Canon Shared Service Center kan hantera dessa arbetskrävande uppgifter åt dig. Det sparar tid, pengar och din personal kan hjälpa till med viktigare delar av verksamheten, till exempel utveckling och tillväxt.

Det här erbjuder vi

Datainläsning

Hantering av fysisk och digital data, till exempel inmatade uppgifter, bearbetning, indexering och extrahering för fullständig inläsning av data.

Dataverifiering

Säkerställ att dina data är fullständig, korrekt och relevant, med omfattande validering och verifiering av affärsdokument.

Tjänster som ger mervärde

Förbättra dina affärsdata för att maximera värdet genom att matcha med kundens huvuddokument eller manuellt lägga till datafält.

Datainmatning

Säker och exakt datainmatning ger effektiv datahantering i flera system inom företagets infrastruktur.

Hantering av undantag

Shared Service Center löser snabbt och effektivt datafel som upptäcks av automatiserade arbetsflöden, till exempel saknad data.

Skräddarsydd service

Våra operatörer integreras smidigt i dina affärsprocesser och frigör arbetsstyrkan genom att utföra manuella resurskrävande uppgifter åt dig.

Möjligheter

Optimala platser

Canon Shared Service Centre behandlar tryggt dina dokument och data.

Flerspråkig resurs

Våra kompetenta operatörer kan bearbeta dokument och data på många språk.

Dataefterlevnad

Shared Service Center-operatörerna använder sig av säker fjärråtkomst så att du kan vara säker på att du uppfyller kraven.

Optimum locations

Mer information

Download content

Smart Shoring-lösningar

Fokusera på din kärnverksamhet genom att frigöra arbetsstyrkan från manuella arbetsuppgifter. Smart Shoring tar hand om validering, kontroll, analys och rapportering åt dig, vilket sparar tid och pengar.

Aegon case study

Aegon – kundreferens

Vi hjälpte Aegon utveckla ett toppmodernt bearbetningssystem för inkommande och utgående post med automatiserade dokumentarbetsflöden och elektronisk lagring. Det här smidiga dokumenthanteringssystemet inhystes i en ny, ändamålsenlig anläggning, som hanteras av Canon.

Se hur mycket tid och pengar du kan spara med out-tasking från Canon

Relaterade tjänster

Document Capture and Data Processing

Datainläsning och hantering av data

Öka effektiviteten med automatiserad hantering av fysisk och digital inmatning av data.

Document Lifecycle Management

Document Lifecycle Services

Få ut mesta möjliga av dina affärsdokument med specialiserade processer och personer.

Effektivisera företaget med outsourcinglösningar för varje uppgift

PRATA MED VÅRT TEAM