TJÄNSTER

Datainläsning och hantering av data

Document Capture and Data Processing Services

Ta vara på kraften i intelligent automatisering

Tillhandahåll bättre kundservice genom att effektivisera inläsning av data och hantering av data genom förstklassiga tjänster.

Processer som kundrekrytering och leverantörsskulder kan slutföras snabbare och på ett mer kostnadseffektivt sätt så att du håller kunderna nöjda och bibehåller konkurrenskraften på en hårt konkurrensutsatt marknad. Ta vara på kraften i intelligent automatisering av processer med en resultatinriktad outsourcingtjänst som utnyttjar både fysiska och digitala inmatningskanaler.

Det här erbjuder vi

Scanningstjänster

Säkerställer dokumentkvalitet och frigör personal från manuella processer genom att lägga ut öppning, sortering, förberedelser och scanning av fysiska dokument.

Inläsningstjänster

Spara tid genom att automatisera digital dokumentinläsning – till exempel klassificering av dokument, extrahering av viktiga data och precisionsvalidering.

Kognitiv inläsning

Använd avancerade smarta tekniker med artificiell intelligens för att analysera, förstå och identifiera både innehåll och sammanhang i ostrukturerade dokument.

Tjänster som ger mervärde

Berika enkelt dina data och öka värdet genom att matcha med masterdata eller lägga till ytterligare fält manuellt.

Valideringstjänster

Bekräfta precision, fullständighet, integritet och autenticitet i dokument och data med verksamhetskrav för att säkerställa validitet.

Leverans

Få digitaliserade dokument och extraherade data levererade direkt till ditt företag via SFTP eller överförda direkt till ditt system.

Document Capture and Data Processing Services

Möjligheter

Platser för processhantering

Dina personuppgifter behandlas med högsta möjliga säkerhetsnivå vid något av våra Shared Service Center.

Utbildade operatörer

Våra utbildade och erfarna operatörer är flerspråkiga och arbetar säkert över hela Europa och i andra länder.

Säker fjärråtkomst

Fullständig europeisk regelefterlevnad garanteras genom att få åtkomst till och behandla data på distans.

Process locations

Mer information

Download content

Smart Shoring-lösningar

Fokusera på din kärnverksamhet genom att frigöra arbetsstyrkan från manuella arbetsuppgifter. Smart Shoring tar hand om validering, kontroll, analys och rapportering åt dig, vilket sparar tid och pengar.

DB Schenker

Fallstudie – DB Schenker CR

Vi hjälpte DB Schenker CR genom att tillhandahålla en heltäckande utkontrakterad fakturahanteringtjänst, som är baserad i Canon Delivery Center i Prag. Resultatet blev ett snabbare och mer effektivt system med effektiviserade arbetsflöden och automatiserad registrering, validering och matchning av data.

Hämta kundreferens

Se hur ditt företag kan dra nytta av resultatorienterade outsourcingtjänster

Relaterade tjänster

Out-Tasking

Out-tasking

Förbättra de anställdas produktivitet genom att lägga ut kostsamma arbetskrävande uppgifter.

Document Lifecycle Management

Document Lifecycle Services

Få ut mesta möjliga av dina affärsdokument med specialiserade processer och personer.

Upptäck hur avancerade dokumentlösningar kan hjälpa din verksamhet

PRATA MED VÅRT TEAM