Pulp Grafisk

DWF-logo.jpg

Pulp Grafisk tvingades att förlita sig på dyra utomstående utskriftstjänsteleverantörer för att stöda sitt erbjudande av tjänster, vilket innebar ett extra lager i dess utskriftsjobbsflöde. Det här beroendet av externa företag innebar att man inte kunde utföra mindre testutskrifter för att garantera högsta kvalitet och istället skickade utskriftsjobben direkt till leverantörer för att uppfylla utskriftsjobb inom överenskomna leveranstider. Dessutom har outsourcing till utskriftsleverantörer belastat Pulp Grafisks budget oerhört. Till sist kom designteamet på Pulp Grafisk fram till att man måste hålla utskriftsflödet inom företaget för att kunna hålla jämna steg med efterfrågan, och på samma gång kunna erbjuda sina kunder bästa kvalitet, större flexibilitet, snabbare svarstider och kostnadsbesparingar.

Resultat

Fördubblad storformatskapacitet

Fördubblad storformatskapacitet

Flexibilitet att leverera utskriftskörningar som både är skräddarsydda och på rulle

Flexibilitet att leverera utskriftskörningar som både är skräddarsydda och på rulle

Kan slutföra utskriftsjobb på bara två timmar

Kan slutföra utskriftsjobb på bara två timmar

Utskrift med högre kvalitet

Utskrift med högre kvalitet

Reducerad arbetstid för personalen

Reducerad arbetstid för personalen

Lägre leveranskostnader för utskriftsjobb

Lägre leveranskostnader för utskriftsjobb

DWF-logo.jpg

Målsättning

Att tillhandahålla en ny lösning för att hålla jämna steg med efterfrågan, som på samma gång ger bästa möjliga kvalitet, större flexibilitet, snabbare svarstider och kostnadsbesparingar.

Utmaningar

• Kämpar med att hålla jämna steg med efterfrågan

• För stort beroende av tredje parts utskriftsleverantörer

• Långa och dyra processer

• Problem med utskriftskvaliteten

• Begränsade kunderbjudanden

• Långa arbetstimmar

Uppdrag

Installation av en ny lösning som gör det möjligt för Pulp Grafisk att sköta utskrift i storformat inom företaget och leverera större volymer, tillförlitlighet och mångsidighet.

DWF-logo.jpg