KUNDREFERENS

Utskrifter för en bättre planet

Printing for a better planet

Familjeföretaget Cantec grundades 1994 av den nuvarande verkställande direktören Greg Tuohys pappa.

Sedan Greg tillträdde 2011 har Cantec fyrdubblat sin storlek. De erbjuder leverans och installation av maskiner, Managed Print Services, dokumenthantering samt tjänster för utskrifter och grafisk design.

De har varit en Canon-partner sedan 1994 och uppnådde godkänd status som Platinum Partner 2018.

Cantek, case study, partner, exterior, landscape

En offert för en grönare framtid

Med sina oklanderliga gröna meriter innebar offerten till en upphandling för University College Cork att hållbarhet och bästa praxis måste vara högsta prioritet i Cantecs fokus. Universitetet behövde större kontroll över sina enheter och deras produktion för att kunna effektivisera sina arbetsflöden för utskrifter. Men det var nödvändigt att uppnå maximal hållbarhet på alla tänkbara sätt – från energiförbrukning och maskinernas livslängd till kostnader för utskrift och effektivisering av maskinparken – samtidigt som de förväntade höga standarderna upprätthålls.

Greg Tuohy, Cantecs verkställande direktör och tidigare UCC-student, kunde se att det inte bara handlade om effektiva utskrifter. Det behövdes en metod som stämde med UCC:s värderingar. Genom att förstå vad som gör universitet unikt kunde han erbjuda en offert som överträffade standardförväntningarna på hög effektivitet och föreslå en maskinpark av återtillverkade Canon EQ80-maskiner, vilket minskade deras miljöpåverkan redan från inköpstillfället.

EQ80-maskinerna är bästsäljande modeller från Canons imageRUNNER ADVANCE-serie, som redan har utformats med optimal energieffektivitet i åtanke, men byggts om till höga standarder på vår tillverkningsanläggning i tyska Giessen.

Varje maskin genomgår en grundlig rekonstruktion med upp till 80 % av befintliga delar och komponenter, vilket i sin tur minskar de koldioxidutsläpp som är förknippade med tillverkningen av varje maskin med upp till 80 %. För UCC valde Greg en blandning av EQ80 imageRUNNER ADVANCE 6065i och 4045i för svartvita utskrifter och en imageRUNNER ADVANCE Gen 3 III C3500 för färgutskrifter.

Han kombinerade detta med en trefasplan för att utvärdera och ta bort befintliga maskiner, installera den nya effektiviserade, säkra och nätverksanslutna maskinparken och implementera en lösning för utskriftshantering med en utskriftsanläggning för studenter – allt med minimal störning av UCC:s dagliga verksamhet. Under sommarlovet genomfördes fas ett med installation av över 40 maskiner för studenternas användning samt implementering och testning av uniFLOW. Detta följdes av en löpande driftsättning och borttagning av befintliga maskiner.

Under de månader som Cantec vann UCC-upphandlingen har universitetet inte bara nominerats till ett National Procurement Award för sitt hållbarhetsarbete, utan Greg har nu en plats i UCC:s styrgrupp för policyer för hållbar utskrift.

Säga farväl, men inte adjö

Det fanns hundratals skrivbordsenheter över hela campus och ingen information om hur mycket detta kostade universitetet eller planeten. Greg uppskattade att flera hundra maskiner krävde utvärdering och avveckling – en process som kan ta upp till tre år allt eftersom avtalen upphör. Då de ersätts av EQ80-modellerna doneras nyare skrivbordsenheter och kassetter till välgörenhetsorganisationer.

Äldre modeller ges till personalen för hemmabruk och oanvändbara enheter tas in i ett återvinningsprogram.

Den irländska regeringen har åtagit sig att minska koldioxidutsläppen med 7 % under de kommande fem åren och Cantec ligger långt före. Sedan arbetet med UCC har de nu åtagit sig att göra en fullständig omvandling av verksamheten till mer hållbara metoder.

De håller på att byta alla sina fordon till elektriska, med ett mål på 100 % batteridrivet år 2023. De har även skapat ett miljöteam för att kontinuerligt utvärdera sina policyer.I vårt arbete för att främja återtillverkning har vi visat att hållbarhet är viktigt och sett att de som konkurrerar med oss om statliga upphandlingar inte befinner sig i närheten av vår nivå.

Greg Tuohy
Verkställande direktör
Cantec Ireland

EQ80 passade perfekt för UCC. De behövde maskiner som passade deras hållbarhetsarbete och som även var robusta, hållbara och kunde implementeras och hanteras i skala. EQ80-maskiner är bästsäljande modeller från Canons hyllade imageRUNNER ADVANCE-serie, som har nått slutet av sitt avtal hos en kund (vanligen tre till fem år). De levereras sedan till vår fabrik i tyska Giessen och återtillverkas enligt en strikt och standardiserad process.

Cantek, case study, partner, building

Ankomst, utvärdering, demontering och rengöring

Varje maskin kontrolleras noggrant vid ankomst för att säkerställa att den uppfyller alla standarder som krävs för återtillverkning. Den demonteras sedan helt och hållet och delarna bedöms med avseende på lämplighet. De som inte uppfyller standarderna återvinns och de som återstår genomgår noggrann rengöring med hjälp av våta och torra rengöringsmetoder.

Återmontering, diskrensning och uppdateringar, elstandarder och kvalitetsinspektion

Maskinen återmonteras sedan och alla nya delar som krävs tas med i monteringen. Varje del registreras och spåras på samma sätt som en ny maskinmontering. Den genomgår sedan fullständig hårddiskradering med en metod som godkänts av amerikanska försvarsdepartementet (DoD 5220-22.M). Maskinens programvara uppdateras även till de senaste firmware-versionerna. Dessutom testas elektriska kablar och användarhandböcker och CD-skivor för verktyg läggs till. Slutligen genomgår den färdiga EQ80-maskinen samma strikta och omfattande kvalitetsbedömning som alla Canon-maskiner omfattas av.

Den hållbarhet, tillförlitlighet och kvalitet som denna återtillverkningsprocess ger varje maskin är nyckeln till deras hållbarhetsmeriter. Varje EQ80-maskin levereras med samma garanti som en ny maskin, så maskinen ger inte bara nytt liv åt en imageRUNNER ADVANCE, utan förlänger dess användbara livslängd.

EQ80-initiativet är bara ett av Canons många bidrag till en bättre och mer hållbar värld. Vår verksamhet följer filosofin Kyosei – ett japanskt ord som betyder ”leva och arbeta tillsammans för allas bästa” och det formar allt vi gör som ett företag.

Tack vare vårt arbete för att säkerställa att Canon, dess medarbetare, produkter och tjänster bidrar till våra kunder och samhället i stort har vårt hållbarhetsprogram i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) uppmärksammats av Global Good Awards för vårt arbete i den cirkulära ekonomin och fått fem Ecovadis Gold CSR-poäng som placerar oss i topp 5 % för våra hållbarhetsrutiner.

* uniFLOW är en programvaruplattform för all din utskrifts-, scannings- och enhetshantering. Den är utformad för att ge ditt företag högsta möjliga värde av multifunktionsskrivare, scanningsenheter och storformatsskrivare.

Canons EQ80-sortiment

Canons EQ80-sortiment erbjuder högkvalitativa, återtillverkade multifunktionsskrivare (MFP-enheter), som har samma tillförlitliga kopierings-, scannings- och utskriftslösningar som helt nya modeller och erbjuder många fördelar för både dig och miljön.

EQ80-broschyr
Canon Camera

Liknande lösningar

Upptäck mer

Ta reda på hur Canon kan hjälpa dig med dina affärsmål

KONTAKTA OSS