Canon iW Management Console

Minska arbetsbelastningen vid maskinhantering och maximera kontorets produktivitet

Canon iW Management Console

Utmaningarna med maskinhantering
Att hantera många maskiner kan snabbt innebära betydande problem för dina anläggnings- eller IT-avdelningar. Om inte problem som låg tonermängd eller tomt pappersfack åtgärdas eller förebyggs, kan resultatet bli att hela kontoret förlorar produktivitet. Dessutom kan manuell uppdatering av enhetsinställningar, program, inbyggd programvara eller adressböcker på många maskiner ta flera dagar.

Effektiv centraliserad kontroll
Canons iW Management Console är ett mycket skalbart och omfattande webbläsarbaserat verktyg som ger IT- och anläggningsavdelningar en centraliserad kontrollpunkt så att de effektivt kan hantera och övervaka flera multifunktionella och traditionella skrivare från Canon. Integrering med Active Directory, hantering av administratörsrättigheter och SSL-säkerhet garanterar säker och centraliserad hantering av maskinerna.

Kraftfulla funktioner
iW Management Console minskar arbetsbördan för IT-administratörer och anläggningsavdelningar. Bland funktionerna finns övervakning av förbrukningsartiklar, fördelning av enhetsinställningar och andra resurser, konsolidering av mätvärden från enheter och uppgradering av skrivardrivrutiner. iW MC gör även att din tjänsteleverantör kan erbjuda förbättrade tjänster som minskar arbetsbördan ytterligare, som insamling av mätvärden, enhetsuppgradering och tonerbeställning.

Hämtningsbara filer

Förenkla uppgifter

Minska administratörernas arbetsbelastning genom automatiserad uppgiftshantering
Uppgifter som att uppdatera befintliga enheter, hämta mätvärden eller identifiera nya enheter kan konfigureras av administratörerna och schemaläggas så att de utförs under natten eller på helger så att avbrott undviks.

Logisk gruppering av enheter och uppgifter
Med enhetsgruppering kan enheter grupperas logiskt och uppgifter initieras och schemaläggas mot grupper, så att hanteringen blir enkel. Uppgifter kan även grupperas och schemaläggas i följd så att en serie uppgifter slutförs på alla maskiner vid ett enda tillfälle.

Enhetsövervakning

Förbättra produktiviteten med övervakning av förbrukningsartiklar och enheter
Omedelbara e-postmeddelanden gällande enhetsfel och nivåerna av förbrukningsartiklar gör att du kan hantera maskinerna på ett förebyggande och effektivt sätt och därmed minska enheternas driftstopp. E-postvarningar och -meddelanden kan filtreras eller delas med andra administratörer för att säkerställa att rätt information alltid når rätt person. Så om tonern börjar ta slut meddelas den som ansvarar för påfyllning av förbrukningsmaterial omedelbart.

Du kan få överblick över alla maskiner i ett ögonkast
En statusvy över enhetslistan, med grupperingsfunktion, ger dig snabbt överblick över alla maskiner. Dessutom gör funktionen för enhetsmappning att du kan identifiera platserna för enheter på en karta – det är särskilt användbart för större organisationer med enheter på flera våningar eller i flera byggnader.

Förbättra kostnadskontrollen med insamling och konsolidering av mätvärden
Det är enkelt att utvärdera enhetsanvändningen i hela företaget med konsoliderade mätvärdesrapporter som hjälper till att hålla kostnader under kontroll och möjliggör omplacering av resurser där det behövs. Med plugin-programmet för översikt över mätvärden kan du få lokal översikt över mätvärden från Canon- och -enheter. Det kan även vara möjligt att samla in räknare från andra leverantörers enheter som följer standardskrivar-MIB.

Enkel konfigurationshantering för IT-avdelningar

Spara tid med batchkonfiguration
Med plugin-programmet för hantering av enhetskonfiguration kan IT-administratörer säkerhetskopiera, återställa och distribuera detaljerade enhetsinställningar. IT-administratörer kan välja varje enskild inställning per maskin och sedan replikera den i hela maskinparken genom att distribuera de detaljerade enhetsinställningarna i ett svep.

Resurs- och adressbokshantering
Plugin-programmet för adressbokhantering möjliggör centraliserad hantering av enheters adressböcker och snabbvalsknappar. IT-administratörer kan hämta en adressbok från en enhet och överföra den till flera enheter. Det finns även funktioner för att skapa och ändra adressböcker som ska distribueras. Med plugin-programmet för resurshantering kan PCL-/PS-teckensnitt, färgprofiler och makron distribueras till enheter, det är idealiskt för företag med sitt eget teckensnitt eller sin egen logotyp.

Uppgiftshantering
Med plugin-programmet för uppgiftshantering kan IT-administratörer hantera lösenord och certifikat automatiskt på flera enheter samtidigt.

Hantering av skrivardrivrutiner
En IT-administratör kan centralt installera/avinstallera och uppdatera drivrutiner för skrivare på användarnas arbetsstationer med plugin-programmet för hantering av skrivardrivrutiner.

Tjänsteeffektivitet

System- och programhantering
Plugin-programmet för hantering av enhetsprogram möjliggör batchdistribuering av MEAP-program och iR-tillval till flera enheter samtidigt, uppgraderingen eller implementeringen kan då snabbt och enkelt genomföras på många maskiner.

Snabb uppdatering av enheternas inbyggda programvara
Genom plugin-programmet för uppdatering av enheternas inbyggda programvara* kan tjänsteleverantörer schemalägga eller genomföra uppdateringar av den inbyggda programvaran på flera enheter samtidigt – idealiskt för uppgraderingar och snabba korrigeringar. Den här lösningen är ett lokalt alternativ till Canons internetbaserade Content Delivery System, eftersom den inte kräver en internetanslutning.

Snabbare korrigeringar och användbara fjärrtjänster
Plugin-programmet RDS* kan integreras med Canons eMaintenance Remote Diagnostics System så att din tjänsteleverantör kan erbjuda förbättrade tjänster.
    1) Undvik att det tar slut på toner – förbrukningsvaror kan övervakas och påfyllnadsartiklar kan levereras proaktivt.
    2) Automatiserad mätaravläsning garanterar exakta fakturor, inga fler manuella sändningar.
    3) Fjärrdiagnostik maximerar möjligheten till korrigering på första försöket eller fjärrkorrigering.
*Endast tillgängligt för tjänsteleverantörer.