Återgå till arbetet

På den här sidan hittar du tips om hur du löser vanliga problem med uniFLOW Online och din skrivarutrustning som du kan stöta på när du återvänder till arbetet efter en längre period av reducerad eller obefintlig användning.
Product security

uniFLOW

 • Om din skrivarutrustning inte har anslutits till uniFLOW Online under en längre tid kan länken behöva återaktiveras. Via nedanstående länk kan du läsa om hur du kan se om länken måste återställas och hur du eller din IT-administratör kan göra det.

  Om du vill ha mer information om uniFLOW Online kan du besöka följande webbsidor: uniFLOW Online – guide med första stegen

imageRUNNER/imageRUNNER ADVANCE


Nedan finns några av de vanliga problemen som uppstår vid obefintlig användning samt möjliga lösningar.

 • Papper är en naturprodukt och är därför känslig för variationer i luftfuktigheten. När det centrala värmesystemet stängs av och sätts på kan papperet bli fuktigt i maskinen eftersom den omgivande temperaturen plötsligt ändras. Detta kan orsaka pappersstopp.

  Följ de här stegen:

  1. Ta bort allt papper från skrivaren.
  2. Ta en ny bunt papper som har anpassats efter omgivningen.
  3. Ta bort papperet från lådan och lossa på papperet.
  4. Ta bort de första och sista arken.
  5. Fyll på papper i skrivaren med pilen på lådan pekande mot den sida av papperet som ska skrivas ut först.

 • Om du behöver instruktioner hämtar du användarhandboken från vår supportwebbplats.

 • Kvaliteten är kanske inte så bra som den borde vara när enheten först slås på. Det finns en risk för att kondens har byggts upp under en period utan användning, vilket märks mest på färgskrivare. Enheten kan behöva acklimatiseras under några timmars normal användning för att lösa det här problemet.

  Om problemet fortfarande uppstår följer du stegen nedan:

  • Byt ut papperet
  • Kör underhållsläget ”Rengöring inuti huvudenheten”
  • Justera inställningarna om utskriftsresultatet inte är bra

 • Starta om enheten eftersom den kan ha förlorat anslutningen. Vänta mellan 15 och 45 minuter med att kontrollera att anslutningen har etablerats för att se om detta löser problemet.

  1. På kontrollpanelen trycker du på knappen [123]
  2. Välj [Monitoring Service/Övervakningstjänst]
  3. Välj [Communications Test/Kommunikationstest]
  4. Välj [Start Test/Starta test]

  Sedan bör det stå ”Kommunikationen fungerar”, men om det finns en felkod kontaktar du vår kundtjänst.

  Om du behöver mer hjälp kan du besöka vår supportwebbplats.

 • Kontrollera och rengör dokumentmataren

  • Kontrollera att elnät fungerar.
  • Kontrollera att nätsladden är ordentligt isatt i enheten.
  • Kontrollera att enhetens strömbrytare är på
  • Är (energibesparing) tänd? Om den är tänd trycker du på (energibesparing) för att avbryta viloläget.

  Om enheten fortfarande inte slås på kan du kontakta oss.

  • Kontrollera användarnamn och lösenord.
  • Kontrollera att enheten är ansluten till nätverket
  • Kontrollera att enhetens klocka är inställd på rätt tid och datum

  • Kontrollera att enheten är ansluten till nätverket
  • Kontrollera att fjärrsystemet är tillgängligt
  • Kontrollera om det har gjorts några infrastrukturella ändringar som kräver omkonfigurering av enhetsinställningarna

 • För alla andra felkoder och felmeddelanden som visas kan du besöka vår sida med felkoder för att få hjälp.

imagePROGRAF

 • För alla andra felkoder och felmeddelanden som visas kan du besöka vår sida med felkoder för att få hjälp.

Dokumentscannrar

  • För scannrar med ett märkverktyg kan märkverktygets patron ha torkat. Lösningen är att försöka torka av patronen eller beställa reservdelar
  • I vissa fall kan matarrullarna bli missformade och bilda en platt yta på grund av kompression och brist på användning, vilket leder till felaktigt matade papper. I det fallet beställer du nya rullsatser.

  Felkoder, drivrutiner, inbyggd programvara, handböcker och programvara för andra modeller finns på vår supportwebbplats

Rengöring

 • Som en del av vår standardsupport säkerställer våra ingenjörer alltid att en enhet rengörs noggrant efteråt, enligt krävande standarder. Därefter rekommenderar vi att du följer vägledningen för rengöring som finns i enhetens handbok. (Kopior av handböcker finns att hämta från vår supportwebbplats.)

  Under rådande omständigheter har många kunder bett oss om råd kring den bästa metoden när det gäller rengöring av enheters delade touchområden. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna nedan. Men tänk på att dessa rengöringsriktlinjer inte garanterar skydd mot coronaviruset. Effektiviteten hos alkoholbaserade rengöringsmedel bör kontrolleras med rengöringsmedlets tillverkare.

  • Utför den eventuella avstängningsproceduren som krävs och koppla bort enheten från elnätet innan du rengör den.
  • Använd en mjuk trasa fuktad med ett alkoholbaserat rengöringsmedel för desinfektion. Torka delarna som användarna kan komma i kontakt med, till exempel numeriska tangenter på manöverpaneler, touchskärmar, fodral och handtag.
  • Spraya aldrig alkohol eller andra desinfektionsmedel direkt på områden där vätskor kan tränga in, till exempel på kanterna av touchskärmar eller numeriska knappar. Se till att vätska inte droppar på dessa områden.
  • Beroende på typ av alkohol eller torkningsmetod kan skrivarens utsida missfärgas eller tappa färg, men skrivarens funktion påverkas inte.
  • Observera att vissa kommersiella produkter, som våtservetter, kan innehålla alkoholfria kompositioner och rekommenderas därför inte för användning.
  • Canon rekommenderar inte något varumärke eller någon tillverkare av alkoholbaserade rengöringsprodukter. Men vi rekommenderar att du använder ett rengöringsmedel som innehåller minst 60 % alkohol. Observera att alkohol är en lättantändlig vätska och bör inte användas i närheten av öppen eld.

  Om problemen kvarstår eller om dina företagsbehov har förändrats när du återgår till arbetet kan du kontakta oss för att få mer hjälp.

  På grund av ökade samtalsvolymer kan det vara en något längre väntetid än normalt. Vi ber om förståelse för det sätt på vilket vi tillhandahåller våra tjänster under dessa exceptionella omständigheter.

Du kanske också behöver ...

Enkät