ARTIKEL

Är ”som en tjänst” lösningen på IT-relaterade utmaningar när det gäller hybridarbete?

Office professional researching whether ‘as-a-service’ is the solution to hybrid working IT challenges

Nya arbetsmönster = nya prioriteringar

Sättet vi arbetar på förändras och det gör även IT-teamets roll. Distansarbete och hybridarbete är definitivt inga nya koncept, men under de senaste åren har de ökat dramatiskt. Enligt vår senaste undersökning uppgav 50 % av deltagarna att deras organisation är på väg mot någon typ av hybridarbete och endast 33 % är helt kontorsbaserade. På kort tid har hybridarbetet gått från att vara relativt ovanligt till att bli det nya normala.

För IT-teamen innebär det en drastisk förändring av hur de tar sig an teknikstrategier och -investeringar. Företag har länge varit medvetna om fördelarna med att förändra sin organisation bortom traditionella platsbaserade, ägda tekniker. Men att ha en betydande andel av arbetsstyrkan på annan plats har skapat ett nytt intresse för flexibel teknik och pandemin har påskyndat chefernas intresse för molnet.

Gartner sammanfattar även att kraven på att främja en hybridarbetsstyrka ger upphov till en enorm ökning av investeringen i infrastruktur som tjänst och datorer som tjänst, vilket ökade med 38,5 % respektive 67,7 % under 2021. Den här snabba ökningen återspeglar hur molnbaserade tjänstemodeller betraktas som lösningen på pågående osäkerhet och utmaningarna med fjärrhantering för IT-teamen.

Uppfyller intressenternas behov

I och med att organisationerna möjliggör storskaligt distansarbete har de varit tvungna att införa nya funktioner snabbt. IT-teamen har skiftat fokus från skrivbord till samarbetsverktyg för att stödja anställda som arbetar utanför kontoret. Men för att få nya funktioner måste företag ofta köpa dyr utrustning på förhand, vilket vanligtvis även innebär en massa teknik på arbetsplatsen att hantera.

Här erbjuder konceptet som en tjänst ett effektivt alternativ. Med den här modellen köper organisationer åtkomst till funktionen utan ansvar för själva tekniken. Det gör att IT-teamen kan leverera en lösning som alla vinner på – de uppfyller den interna strävan efter ny innovation samtidigt som de minskar beroendet av arbete på en särskild plats.

Det hjälper IT-teamen att tillgodose intressenternas krav på ökad flexibilitet. Om en organisation i teorin använder all sin företagsteknik på det här sättet kan de bli helt distansbaserade, utan behov av en permanent plats för att inhysa centraliserade IT-resurser, vilket även gör det möjligt för anställda att arbeta var som helst.

Enklare fjärrhantering

Tjänstemodellen medför även den uppenbara fördelen med ett enklare jobb för IT-teamen. Att hantera platsbaserad maskinvara och programvara är alltid tidskrävande, men det blir svårare när de anställda befinner sig på annan plats eftersom det är svårare att underhålla teknik eller åtgärda problem på distans.

Med en enhet som tjänst ansvarar leverantören för att säkerställa enhetens prestanda, oavsett om det handlar om att ha rätt mängd toner eller att säkerställa att säkerhetsuppdateringar är uppdaterade. Det innebär inte bara att IT-teamen slipper göra detta själva, utan säkerställer även en bättre service för de anställda eftersom driftstopp och frustrationer undviks.

Eftersom leverantören dessutom tillhandahåller en mervärdestjänst bygger de vanligen in attraktiva alternativ som standard, till exempel smart rapportering och hantering av resursanvändning. Det sparar tid för IT-teamen när det gäller att mäta och optimera prestanda, men ger även organisationer mycket större insyn i hur tekniken används.

Remote worker researching flexible responses to fluctuating needs

Flexibel respons på varierande behov

Den här insynen är särskilt värdefull eftersom många organisationer anser att deras hybridarbetsmodell utvecklas och företag (och deras anställda) tar sig tid att hitta rätt hybridarbetsmodell som fungerar för dem. Genom att få tillgång till regelbundna användningstrender, eller till och med trender i realtid, kan organisationer övervaka huruvida deras nuvarande tjänst levererar det de behöver.

Att få den här insikten innebär dock fortfarande ett problem om den visar att den avtalade tjänsten inte fungerar och att det inte finns någon lösning. Som tur är så är det inte fallet: En ytterligare fördel med tjänstemodellen att organisationer vanligtvis kan välja att justera och skala villkoren i avtalet för att möta efterfrågan. Det gör att IT-teamen kan tillgodose behoven i en ständigt föränderlig miljö, vanligtvis utan risk för att vara bundna till ett långsiktigt, oflexibelt avtal.

Stärker IT-avdelningens roll

En tjänst underlättar inte bara IT-teamens jobb utan kan även spela en roll när det gäller att stärka deras roll i verksamheten. I en traditionell, platsbaserad modell utgörs en stor del av IT-avdelningens ansvar dagligt underhåll. Genom att överlämna de mer krävande uppgifterna, som schemaläggning av programvaruuppdateringar, övervakning av enhetsanvändning och andra liknande uppgifter till en leverantör, kan IT-teamen fokusera på de mer strategiska delarna av sin roll.

Detta kan i sin tur främja en föränderlig uppfattning av IT-avdelningen. Tidigare betraktades de ofta som en isolerad supportfunktion för verksamheten, men idag har man större förståelse för hur viktig tekniken är för att definiera och främja en bredare företagsstrategi. Faktum är att 85 % av cheferna rapporterar att deras roll har blivit viktigare för verksamheten. Eftersom mindre tid ägnas åt den dagliga verksamheten kan IT-teamen ta steget upp till den här förbättrade rollen.

Tjänstemodellen har revolutionerat sättet på vilket företag köper programvara under lång tid. Men nyligen har snabba förändringar i hur vi arbetar påskyndat en ökning av tjänster inom andra områden för företagens IT-avdelningar, till exempel infrastruktur och enheter. I takt med att fler organisationer inför hybridarbete söker IT-chefer allt oftare efter inköpsmodeller som ger större flexibilitet och minskar beroendet av IT-arbete på plats. Tjänstemodellen medför dessa fördelar, tillsammans med möjligheten för IT-team att avsevärt minska den dagliga hantering som krävs för ägda IT-lösningar. Det gör det möjligt för IT-chefer att utnyttja möjligheter att spela en mer strategisk ledarroll.

man som cyklar

Har du fler frågor om hybridarbete?

Upptäck Hybrid Business Now, vår nya e-bok som är utformad för att hjälpa dig att planera för en framgångsrik hybridmiljö.

Läs mer

Relaterade lösningar