PRISMAdirect

Webbaserad lösning för hela utskriftsarbetsflödet

Kontakta oss

PRISMAdirect

PRISMAdirect: Fler jobb, mer kontroll, omedelbara resultat

En mycket skalbar och helt integrerad webbaserad arbetsflödeshantering som förenklar hela produktionsprocessen och jobbinhämtningen, sänker kostnaderna och ökar produktiviteten i skrivarrummet

PRISMADirect

Viktiga tillämpningar

Hanterade utskriftstjänster

Med nära uniFLOW/PRISMA-integrering

Webbutiker

Främja produkter och tjänster för utskrift och icke-utskrift

Arbetsflödeshantering

Styr och automatisera alla produktionssteg

Uppfyllande och leverans

Integrerad spårning med stora leveransleverantörer

Trendanalys

Rapportera om viktiga mätvärden, bland annat produktivitet och effektivitet

Se fullständig specifikation

PRISMAdirect Key Applications

Annan programvara för webb till utskrift och arbetsflöde

Vill du veta mer om PRISMAdirect?

Prata med någon i vårt team idag.

PRATA MED VÅRT TEAM

Är du inte säker på vilka produkter ditt företag behöver?

PRATA MED VÅRT TEAM