Quadient Inspire

Quadient Inspire

Quadient Inspire™ är den ledande lösningen för hantering av kundkommunikation (CCM) med enhetlig design som låter dig skapa, hantera och leverera sömlös kundkommunikation via alla kanaler för att bygga lönsamma och livslånga relationer.

Fördelar

  • Val – välj den kanal som du vill använda för att kommunicera med dina kunder. En enhetlig design distribueras över alla kanaler.
  • Kontinuerligt engagemang – marknadsförings-, försäljnings- och verksamhetsteam får möjlighet att kommunicera med kunderna via relevanta kanaler för olika typer av innehåll.
  • Enhetlighet – när kunder interagerar med ditt företag kommer de att ta del av varumärkets enhetlighet och budskap.
  • Kontext – effektivisera merförsäljning och cross-selling när du utformar kommunikationer baserat på varje kunds enskilda behov.
  • Kortare marknadsintroduktion– applikationen kan utvecklas snabbt, oavsett typ av kommunikation, vilket minskar tiden för marknadsintroduktion med upp till 70 %.
  • Hastighet – optimera svarstider och möjliggör tvåvägskommunikationer i realtid med manuell kommunikation.
  • Oöverträffad kvalitet – som kommer från att utvecklas med CMMI-metoder och ISO 9001-standarder.
  • Dynamisk skalbarhet – med möjlighet att enkelt kunna distribueras i privata eller värdbaserade molnmiljöer och integreras med andra molntjänster, bland annat CRM och ERP.
  • Överlägsna prestanda – avsedd att producera högsta volymer vid komplexa kommunikationer med enastående precision och tillförlitlighet.
  • Omedelbart värde – levererar vanligtvis avkastning på investeringen efter högst nio månader.

Alla egenskaper

Ta en mer detaljerad titt på Quadient Inspire

Kundinsikt


Kunderna förväntar sig personlig och relevant kommunikation som uppfyller deras intressen och behov medan de utvecklas. Genom att fånga in och föra samman information om livsstilspreferenser och affärstransaktioner från en mängd olika källor och integrera den i dina kundinformationssystem, inklusive CRM och andra, tillhandahåller Quadient Inspire en detaljerad och enhetlig överblick över kunderna som hjälper dig att skapa mer lönsamma livstidsrelationer.

Kundkommunikation


Du kan utforma de mest dynamiska kommunikationerna. Designers definierar regler för produktion och innehåll, vilka styr innehållet för att säkerställa efterlevnad och varumärkeskonsistens och lösningen omvandlar dessa på ett intelligent sätt för varje kund för att skapa effektivare kommunikationstillgångar. Du kommer att ges möjlighet att designa och hantera kommunikationer som är strukturerade, interaktiva och på begäran, med hjälp datadriven grafik, bildmanipulering, tomt utrymme och avancerad färghantering med granskning i realtid.

Flerkanalig produktion


Quadient Inspires inbyggda flerkanaliga produktionskapacitet ger företag möjligheten att optimera leverans över alla kanaler som t.ex. webb, mobil, utskrift, sociala medier och e-post. Det stöder kommunikation i flera olika kanaler på en enda plattform med snabb distribution och tillägg från en central funktion. Utskriftsarbetsflöden och digitala processer kan enkelt och noggrant hanteras, kontrolleras och granskas.
Användarna kommer att känna sig delaktiga tack vare reglerad åtkomst som möjliggör design, förhandsgranskning, godkännande och distribution av kommunikationer utan hjälp av programmerare eller utvecklare.

Svarshantering


Quadient Inspire skapar engagerande kommunikation som är avsedd att generera höga svarsnivåer. Med GMC har det blivit så enkelt att fånga in och agera mot dessa svar samt analysera och hantera dem att du kan fördjupa kundinsikten och ständigt förfina kundkonversationer.

Process- och hanteringsautomatisering


Motorn är byggd för att säkerställa att du kan exekvera och styra en strategi för företagskommunikation med precision, hastighet och maximal effektivitet. Användarna äger innehåll som de skapar, vilket ger dem direkt tillgång till kunder och möjligheten att bädda in erbjudanden och samtal som leder till handling. Ändringar kan göras på några minuter med en heltäckande process som inbegriper godkännande, granskning och testning. Interna och externa eller fjärranslutna användare kan dela kommentarer för att skapa de bästa och mest kreativa kommunikationerna.

Sömlös efterlevnad


I marknadsföringens och kommunikationens värld är det viktigt att kommunikationer överensstämmer med branschens regler och direktiv. Lösningen säkerställer överensstämmelse med snabba ändringar som implementeras på alla kanaler och ansvarstagande matchas mot ägare.

Produktbilderna är endast avsedda som illustration. Vissa funktioner är tillval. Mer information finns i produktspecifikationerna. Du kan även kontakta någon av Canons återförsäljare.