HR Digitisation is reimagining Human Resources for a digital world

Digitalisering av HR

Digitalisera din verksamhet

Ett dynamiskt HR-team är nödvändigt för att nå framgång. Men det är arbetsamt att bearbeta personaldokument för hand – och kostar därför både tid och pengar.


Manuella HR-dokumentarbetsflöden sinkar arbetet och pappersarkiv är ett dyrt och ineffektivt sätt att lagra personaluppgifter.

Fördelarna med digitalisering av HR

Benefits Benefits

Minska driftkostnaderna

Spara pengar genom att effektivisera och digitalisera arbetsflöden

Benefits Benefits

Minska ledtider

Hjälp HR-personal att arbetar snabbare och bättre genom att automatisera processer

Benefits Benefits

Förbättra synligheten

Få fler analyser och större insikt i flaskhalsar och personaldata

Benefits Benefits

Uppnå efterlevnad

Stärk säkerheten genom att centralisera lagring av personaldata

Visa potentialen med att digitalisera verksamheten

Demonstrating the power of going paperless with Canon’s HR Digitisation
Canon HR Case Manager tillhandahöll verktyg och funktioner för att omvandla vårt sätt att arbeta.

Marco Trucchia

Chef för HR-avdelningen, Canon Italien

Utmaningen

Canon Italiens HR-team ägnade för mycket tid och pengar åt att bearbeta pappersdokument och ville hitta ett snabbare sätt att hantera personaldata. Utöver att distrahera personal från värdefullare uppgifter, så gjorde manuell bearbetning av 900 personalakter HR-avdelningen till ett byråkratisk kostnadsställe.

Demonstrating the power of going paperless with Canon’s HR Digitisation
HR Digitisation is a fast and flexible way to manage employee information digitally

Lösningen

Företaget insåg att lösningen på det här problemet var Canon HR Case Manager, vilket är ett snabbt och flexibelt system för dokumentbearbetning som gör det möjligt för personalen att hantera personaluppgifter digitalt.

Fördelarna

Genom att konvertera pappersfilerna till digitalt format kan HR-avdelningen skära ner på administrationstiden med 15 procent – vilket ökar produktiviteten och arbetsmoralen. Systemets analys- och säkerhetsfunktioner gav även teamet mer kontroll över sina data – vilket bidrar till att alla register hålls uppdaterade och uppfyller alla krav.

HR Digitisation’s analytic and security features gave the team more control over its data

Utforska hur digitalisering av HR kan förändra verksamheten.


PRATA MED VÅRT TEAM

Så här fungerar det

Spara tid och pengar med våra innovativa digitala HR-verktyg

Relaterade lösningar