Digital Mailroom is a faster, smarter way to handle mail.

Digital post

Utveckla era digitala processer med Canon. Ett snabbare, effektivare och smartare sätt att hantera post.

Varför digital post? Utan rätt system är det tidskrävande att sortera post, det kan lätt bli fel och du saknar inblick i vem som har sett post och när.

Digital post och en digital posthantering gör att all inkommande post samlas in, identifieras, valideras och skickas automatiskt med relevanta indexdata till rätt system eller personer.


Postrummet har en nyckelroll hos företag och organisationer. Kundformulär, leverantörsfaktura, anställdas brev, order är bara några exempel på inkommande post som sätter igång viktiga interna affärsprocesser i verksamheten.
Canons lösning för digital post betyder snabbare respons till kunder och snabbare intern beslutsprocess. Det interna informationsflödet rationaliseras, processerna blir mer effektiva och ger i slutänden minskade driftskostnader.

Fördelarna med Canons digitala posthanteringslösning

Benefits Benefits

Spara pengar

Förbättra effektiviteten och minska slöseri

Benefits Benefits

Svara snabbare

Effektivare posthantering hjälper dig att ge bättre kundservice

Benefits Benefits

Förbättra delning

Ge personalen tillgång till deras post oavsett var de befinner sig

Benefits Benefits

Säkra posten

Utveckla ett säkrare sätt att hantera konfidentiell information

Utforska morgondagens posthantering

Exploring the digital mailroom of tomorrow
Den här lösningen förbättrade den operativa effektiviteten och ökade vår lyhördhet för kunderna.

Alan Watson

Relationship Manager, Aegon UK

Utmaningen

Aegon är en internationell leverantör av livförsäkrings-, pensions- och kapitalförvaltning som letade efter ett snabbare sätt att bearbeta post mellan företaget och dess 2 miljoner kunder i Storbritannien. Aegons ineffektiva postbearbetningssystem var inte bara dyrt och arbetskrävande, utan hade även stor inverkan på den kundtjänst som tillhandahölls.

Critical Document Governance ensures that critical documents are sent to the right place at the right time
Our Digital Mailroom solution streamlined and automated key workflows

Lösningen

Vi arbetade i flera faser för att hjälpa Aegon att omvandla sin postbearbetningsteknik genom att implementera vår digitala posthanteringslösning. Vårt mål var att effektivisera och automatisera viktiga arbetsflöden, samtidigt som vi centraliserade postbearbetning och lagring på en ny extern plats.

Fördelarna

Den här lösningen ledde till 50 % snabbare posthantering, halverade arbetskostnaderna och medförde kostnadsbesparingar på totalt 25 % genom minskad pappersutskrift och lagring. Utöver nöjdare kunder genom kortare svarstider så gav det nya systemet Aegon fullständig processkontroll och färre efterlevnadsrisker.

Our Digital Mailroom new system gave Aegon full process control and reduced compliance risks.

Upptäck hur vår digitala posthantering kan förändra verksamheten.


PRATA MED VÅRT TEAM

Så här fungerar det

Förbättra ditt sätt att arbeta genom att investera i en digital posthantering.

Relaterade lösningar