Användarvillkor v2.0

Uppdaterades senast 2018-08-18

Canon Professional Services-medlemskap

Dessa användarvillkor gäller för Canon Professional Services-medlemskap (”CPS”) och användning av alla CPS-medlemskapsförmåner som anges här. Canon kan komma att uppdatera dessa användarvillkor från tid till annan, utan föregående meddelande. Du bör granska de aktuella användarvillkoren med jämna mellanrum genom att gå in på ditt CPS-konto online eller genom att begära en kopia av de aktuella villkoren från admingruppen för CPS-medlemskap.

CPS-medlemskap erbjuds till dig av Canon Europa N.V, vars registrerade adress är Bovenkerkerweg 59, P.O Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna, under Amsterdams handelskammares registreringsnummer 33166721

1. CPS-medlemskap

1.1 Medlemskap i CPS ger dig förmåner, till exempel förbättrade reparationer och lån av reservutrustning från Canons egna specialiserade reparationscenter (”Canon service- och reparationscenter”) eller serviceverkstäder som är auktoriserade av Canon att tillhandahålla CPS-tjänster (”CPS-auktoriserade servicepartner”), tillgång till en särskild CPS-helpdesk inom Canon, ytterligare information om Canons foto- och videoprodukter och -tjänster, produktsupport för auktoriserade fotografer på stora globala evenemang, inbjudningar till medlemsevenemang i hela EMEA-regionen eller speciella Canon-erbjudanden.

1.2 CPS-medlemskap är tillgängligt i CPS-deltagande länder för kunder över 18 år som vill registrera sig själva som CPS-medlemmar.

1.3 Medlemskapsnivåer varierar beroende på Canon-utrustningen du äger (”Canon-utrustning”). Du kan ha medlemskapsnivå Red, Silver, Gold eller Platinum, beroende på Canon-utrustningen du registrerar. För att börja som Red-medlem behöver du dock inte registrera någon Canon-utrustning. Du hittar förklaringen till medlemskapsnivåerna här. Tänk på att inte alla Canon-produkter som du registrerar påverkar din CPS-medlemskapsnivå och ger dig medlemspoäng.

1.4 CPS-medlemskap erbjuder medlemmarna varierade tjänster beroende på vilken region de bor i. Du kan se vilka tjänster som är tillgängliga i ditt land här

1.5 När du registrerar dig som CPS-medlem och får Silver-, Gold- eller Platinum-status är du berättigad ett välkomstpaket som innehåller ditt medlemskort. Du kan begära välkomstpaketet från ditt konto så skickas det till adressen du uppger. Om din medlemskapsnivå ändras efter att du har mottagit ditt medlemskort utfärdas inte ett nytt kort automatiskt.

1.6 På ditt medlemskort och din kontosida online framgår ditt CPS-medlemsnummer, vilket du behöver uppge när du nyttjar någon av CPS-förmånerna, till exempel boka en reparation eller för produktrabatter.

1.7 Ditt CPS-medlemskap har inget utgångsdatum. Din medlemskapsnivå kan bli högre eller lägre när du lägger till eller tar bort registrerad Canon-utrustning. Medlemspoängen som du tjänat på din registrerade Canon-utrustning kan minska när din registrerade Canon-utrustning ersätts eller när vi inte längre kan utföra service på den. Det finns en tidsfrist på 30 dagar. Det innebär att om vi minskar poängen för din registrerade Canon-produkt får du inte en lägre nivå än din aktuella nivå på 30 dagar. Det visas på din instrumentpanel när du går in på ditt CPS-konto.


2. Så blir du CPS-medlem

2.1 Det är enkelt att registrera CPS-medlemskap: registrera bara dina uppgifter och produkterna du äger online via canon.se/pro/canon-professional-services/


3. CPS-medlemskonto

3.1 Ditt medlemskonto ska stå i ditt namn och vara registrerat på din e-postadress (som Canon kan använda för att kommunicera med dig och i identifieringssyfte). Du ansvarar för att registrera rätt och exakt information för medlemskommunikation.

3.2 Du ska se till att din CPS-profil är uppdaterad med eventuella ändringar i din registrerade utrustning eller personliga information


4. CPS-medlemskap – förmåner för service, reparation och lån av reservutrustning

4.1 Tjänsterna och förmånerna som du är berättigad visas på din medlemsinstrumentpanel i enlighet med ditt land och nivå.

4.2 CPS-medlemmar i de länder där CPS-reparation eller lån av reservutrustning inte är tillgängligt kan dra nytta av snabba reparationer i enlighet med deras nivå när de besöker ett CPS-land som erbjuder reparationsförmåner. Sådan reparation sker efter serviceanläggningens gottfinnande och i mån av kapacitet. För tydlighetens skull finns det för närvarande ingen förmån för lån av reservutrustning för dessa medlemmar, avsett medlemskapsnivå eller eventuellt besök i ett annat deltagande land.

4.3 Målleveranstider som anges i beskrivningen för förmåner för service, reparation och lån av reservutrustning ska endast gälla för högst tre produkter som genomgår service vid något givet tillfälle för varje individuell medlem.

4.4 Målleveranstider garanteras inte. Däremot strävar både Canon och reparationsverkstäderna som är auktoriserade att tillhandahålla CPS-tjänster efter att uppfylla måltiderna som anges ovan.

4.5 Målleveranstider baseras på arbetsdagar (måndag till fredag, exklusive helgdagar i det aktuella landet) och anses starta arbetsdagen efter att reparationsverkstaden mottager produkten och sluta dagen produkten är klar för att lämna reparationsverkstaden. I detta ingår inte frakttiden eller väntan på kundinformation för att slutföra reparationen, till exempel saknad dokumentation eller godkännande av uppskattad reparationskostnad för reparationer utan garanti.

4.6 I tillämpliga fall och i mån om tillgänglighet erbjuds lån av reservutrustning i de fall målleveranstiden inte kan uppfyllas. Den erbjuds i strikt enlighet med Canons standardlånevillkor (ett prov på detta framgår i BILAGAN) som du anses ha godkänt om du godkänner eller begär ett lån via ditt CPS-medlemskap.

4.7 Målleveranstider och lån av reservutrustning gäller endast för reparationer behöriga för reparation under CPS-medlemskap och identifierade som sådana som anges i klausul 5 nedan.

4.8 Alla reparationer som tillhandahålls under detta schema omfattas av Canons allmänna reparationsvillkor och eventuella villkor från den auktoriserade servicepartnern som tillhandahåller sådana tjänster.

4.9 För reparationer utan garanti står du för alla gällande kostnader relaterade med utförd service på utrustningen, bland annat (men inte begränsat till) leveranskostnader och eventuella gällande skatter, avgifter och uttaxering som kan krävas i det land som utrustningen lämnas in för reparation i, såvida inte dessa kostnader täcks av dina medlemsförmåner.

4.10 Alla förmåner gäller i mån om tillgänglighet och förändring och kan tas bort eller ändras när som helst efter Canons egna gottfinnande. Canon förbehåller sig rätten, utan begränsning, att göra uteslutningar eller undantag för tillgängligheten av förmåner. Även lokala varianter av de publicerade medlemsförmånerna kan gälla.

4.11 Förmåner är personliga och kan inte överföras. Endast den registrerade CPS-medlemmen kan göra anspråk på förmåner under medlemskapet och endast i förhållande till utrustningen som är registrerad fullt ut för och juridiskt ägd av den medlemmen. Du får inte göra anspråk på förmåner för en annan person eller eventuell icke-registrerad eller delvis registrerad utrustning. Du får inte heller tillåta en annan person att göra anspråk på förmåner för din räkning. En produkt anses vara registrerad fullt ut när produktnamn, serienummer, inköpsland, inköpsdatum och inköpsbutik har fyllts i och produktens poäng (om tillämpligt) har validerats och bidrar till din totalpoäng.

4.12 Du får inte göra anspråk på en förmån i efterhand, dvs. genom att göra anspråk på en förmån som du hade rätt att göra anspråk på, men som du inte gjorde anspråk när du hade rätt till det.

4.13 Utöver förmånerna som anges ovan kan Canon ge CPS-medlemmar ytterligare förmåner eller kampanjerbjudanden baserat på medlemskapsstatus och -nivå vid användning av CPS-medlemstjänster, bland annat (men inte begränsat till): reparationstjänster, lån av reservutrustning; frakt- och leveranskampanjer: enkäter och produkterbjudanden.

4.14 OBS! CPS-MEDLEMSKAP PÅVERKAR ELLER UTÖKAR INTE DINA RÄTTIGHETER UNDER EVENTUELL KOMMERSIELL GARANTI FRÅN CANON SOM MEDFÖLJER PRODUKTEN VID KÖPTILLFÄLLET ELLER DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER.


5. Använda tjänster och förmåner från CPS-medlemskap

5.1 Reparationstjänster:

5.1.1 För att dra nytta av CPS-medlemskapets reparations- och underhållstjänster skickar du bara din utrustning till din lokala CPS-serviceanläggning och bifogar ett ifyllt reparationsformulär där din begäran, ditt namn, CPS-medlemsnummer och CPS-medlemskapsstatus framgår och fäster ett klistermärke för CPS-identifiering (som ingick i välkomstpaketet) på en tydligt synlig plats på utsidan av förpackningen av artikeln du skickar. Vid garantireparation lägger du till en kopia av garantiunderlaget och inköpsbevis.

5.1.2 Endast Canon och de serviceanläggningar auktoriserade av Canon att utföra CPS-tjänster kan användas för reparationer under ditt CPS-medlemskap. En fullständig lista över lokala verkstäder hittar du här

5.2 Lån av reservutrustning:

5.2.1 Om ditt medlemskap ger dig rätt till lån av reservutrustning (se klausul 3 ovan) medan din utrustning genomgår reparation eller service kontaktar ditt lokala Canon service- och reparationscenter eller din CPS-auktoriserade servicepartner dig om målleveranstiden inte kan uppfyllas för att vidta åtgärder direkt.

5.2.2 All utlånad utrustning under denna bestämmelse tillhandahålls strikt utifrån Canons standardlånevillkor (se BILAGA för ett exempel) som medföljer den lånade utrustningen, vilka du anses ha godkänt om du accepterar ett lån via ditt CPS-medlemskap.

5.2.3 Lånad reservutrustning kan levereras till valfri begärd adress inom de CPS-deltagande länderna efter överenskommelse med din lokala verkstad och kan även vara tillgänglig för upphämtning på begäran.

5.2.4 Det är din skyldighet att returnera den lånade utrustningen inom fem dagar efter returen av din egen utrustning till adressen som Canon eller CPS-verkstaden som tillhandahöll reservutrustningen angav (eller efter annan skriftlig överenskommelse med Canon).

5.2.5 Du måste säkerställa att varje artikel som lånas returneras i samma skick som den levererades och du ansvarar för eventuella förluster, skador eller stöld av utrustning som lånats ut till dig och kan behöva ersätta Canon för reparation eller utbyte. Du bör överväga en lämplig försäkring för att täcka eventuell låneutrustning.

5.2.6 Canon frånsäger sig och friskriver sig från allt ansvar vad gäller all utrustning utlånad till dig i största utsträckning som lagen tillåter.


6. Uppsägning av medlemskap

6.1 Du har rätt att säga upp ditt CPS-medlemskap när som helst. Du kan göra det genom att skriftligt kontakta den lokala admingruppen för CPS-medlemskap via e-post eller genom att kontakta CPS Priority Support från ditt konto.

6.2 Ditt CPS-medlemskap och konto kan sägas upp eller avslutas omedelbart av Canon om du bryter mot dessa användarvillkor eller om, efter Canons egna gottfinnande, det uppdagas att du vid något tillfälle har använt ditt medlemskap eller dina tjänster som erbjuds här på ett olämpligt sätt.

6.3 Canon förbehåller sig dessutom rätten för att säga upp medlemskap efter sitt egna gottfinnande om stöld eller bedrägeri misstänks.


7. Personuppgifter

Läs vår sekretesspolicy för konsumenter för att förstå hur vi använder dina personuppgifter och hur du kan utöva dina individuella rättigheter.


8. Övrigt

8.1 För frågor och klagomål om CPS-medlemskap vänder du dig till den lokala admingruppen för CPS-medlemskap som du hittar här eller genom att kontakta CPS Priority Support från ditt konto.

8.2 Medlemskap i CPS omfattas strikt av dessa användarvillkor. Om du vid något tillfälle inte vill vara medlem längre eller om du inte godkänner dessa användarvillkor avbryter du ditt medlemskap enligt beskrivning i klausul 7 i dessa användarvillkor.

8.3 Canon förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst, bland annat för, utan begränsning, medlemskapsnivåer och förmåner, och kan genomföra ändringar eller uppdateringar från tid till annan utan föregående meddelande. Därför bör du granska CPS-webbplatsen med jämna mellanrum. Canon strävar dock efter att kommunicera och betona stora ändringar i villkoren.

8.4 Om något villkor inte efterlevs strikt av Canon vid något tillfälle, ska det inte hindra Canon från att välja att tillämpa det villkoret eller något annat villkor vi ett annat tillfälle.

8.5 Dessa användarvillkor regleras i enlighet med lagarna i England och Wales och den icke-exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i England.

Bilaga

Canons låneservice – Lånevillkor (exempel):

Canon Europa N.V. eller dess dotterbolag Canons regionala försäljningskontor (”Canon”) godkänner att utan kostnad låna mig artiklarna på nästa sida och relaterade tillbehör som beskrivs i låneordern (sammantaget ”utrustningen”). Jag godkänner att min användning av utrustningen omfattas av följande villkor:

1. Min personliga användning av utrustningen omfattas av villkoren i detta avtal och jag ska inte låna ut utrustningen till tredje part.

2. Jag förstår att Canon förbehåller sig rätten att återkalla någon artikel i utrustningen, oavsett anledning, när som helst vid meddelande. All utrustning returneras till Canon med hjälp av de tillhandahållna fraktsedlarna (i tillämpliga fall), antingen inom fem arbetsdagar efter att ha mottagit min reparerade produkt eller inom den angivna tiden i varje låneorder, eller tidigare om Canon begär dess retur. Underlåtenhet att returnera utrustningen till Canon vid begäran eller enligt krav resulterar i att Canon fakturerar mig för tillverkarens fullständiga prislista för produkten.

3. Jag returnerar utrustningen enligt angiven returtid i bra, fungerade skick, med rimligt slitage. Jag godkänner att göra mitt yttersta för att skydda utrustningen mot stötar, slag, vattenskada, sand, smuts och andra skadliga ämnen som kan skada utrustningen. Jag förstår och godkänner att jag svarar för alla risker för förlust eller skada på utrustningen så länge utrustningen är i min ägo och tills den tas emot av Canon. Jag godkänner att ersätta Canon för eventuella nödvändiga reparationskostnader för, eller utbyte av, utrustning på grund av misskötsel, vårdslöshet eller försummelse under lånet.

4. Jag godkänner att använda utrustningen i enlighet med publicerade instruktioner från Canon. Jag utför inte under några omständigheter underhåll eller reparation av utrustningen. Om utrustningen är i behov av underhåll eller reparation kontaktar jag Canon för vidare instruktioner.

5. Jag förstår och godkänner att utrustningen är utlånad till mig ”SOM DEN ÄR”. Det finns inte några garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för användningen eller prestandan hos utrustningen, och eventuella garantier av sådant slag frånsägs uttryckligen, däribland underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Canon kan inte hållas ansvarigt gör eventuella skador, bland annat, utan begränsning, personskador, skador på egendom, förlorad vinst eller andra direkta, särskilda, oavsiktliga eller sekundära skador som uppstår från detta avtal eller användning av eller oförmåga att använda utrustningen.

6. Jag förstår att jag är ansvarig för returkostnaderna och för att organisera leveransen tillbaka till Canon, om inte annat avtalats med Canon i förväg.

Jag förstår mitt ansvar gällande utrustningen enligt detta avtal och jag garanterar personligen returen av denna utrustning, eller betalningen för eventuell del som inte returneras, när den återkallas av Canon.

Hittar du inte vad du letar efter? Registrering av instrumentpanel för Pro