MABI_Maintenance

Produktservice och -reparation

Ta reda på allt du behöver veta om hur du skickar in din produkt för service eller reparation. Detta inbegriper att hitta ett reparationscenter, de steg som måste följas för att ordna med service eller reparation och ett urval av vanliga frågor som kan vara relevanta för dig.

Kommande systemövergång

Vårt mål är att ge dig den bästa och mest effektiva servicen när du behöver reparationer och servicesupport. Därför har vi nyligen påbörjat ett program för att modernisera och införa nya förstklassiga system hos våra professionella Canon-serviceverkstäder/Canon-fabriksserviceverkstäder.


Vi håller på att övergå till det nya systemet och det kan därför ta lite längre tid att hantera begäranden under den här tiden. Vi rekommenderar att du väntar med att skicka in din produkt under denna övergångsperiod om det inte är brådskande. 


Vi strävar efter att se till att service- och reparationsbegäranden hanteras så snart som möjligt och vi vill tacka dig för din anpassning och ditt tålamod under den här övergången. 

Besök gärna denna sida fortlöpande för att få mer information. Vi uppskattar verkligen din förståelse och ditt samarbete under den här övergångsperioden och vi strävar efter att göra den här processen så smidig som möjligt.

Om du behöver brådskande support eller oroar dig för ditt enskilda ärende är vårt supportteam alltid tillgängligt, så kontakta oss gärna.

Service- och reparationsprocess

Eftersom det kan vara små lokala skillnader i olika länder hänvisar vi till supportsidorna för ditt land via vår landsväljare.

 • I första hand rekommenderar vi att du läser vår produktsupport som innehåller information som kan hjälpa dig att lösa problemet. När du har valt produkt har du tillgång till vanliga frågor och användarhandböcker och kan hämta drivrutiner, programvara och firmware

  Alternativt kan du ordna en reparation enligt definitionen nedan.

 • Eftersom det kan vara små lokala skillnader i olika länder hänvisar vi till supportsidorna för ditt land via vår landsväljare.

  1 – Begär service eller reparation

  Om du är ett företag:
  • Du måste ha ett aktivt företagskonto för att kunna skicka in en service- eller reparationsbegäran till Canon.
  • Du kan registrera dig för ett företagskonto eller logga in om du redan har ett företagskonto.
  • När du har loggat in på ditt företagskonto kan du påbörja din service- eller reparationsbegäran.

  Om du är konsument:

  Du får vägledning genom de relevanta stegen för att tillhandahålla all relevant information (t.ex. typ av begäran, felinformation, inköpsbevis osv.) och du kan lägga till ytterligare produkter i din begäran (om tillämpligt).

  Du får information om lämplig serviceplats – antingen en professionell Canon-serviceverkstad eller en auktoriserad Canon-servicepartner för din produkt. Observera att Canons auktoriserade servicepartners är oberoende företag och därför arbetar enligt sina egna villkor. Du kan därför kontakta dem om du vill ha mer information innan du skickar några produkter för service eller reparation till dem.

  Beroende på din produkt kan vi vägleda dig till vårt supportteam, så att de tillhandahålla ytterligare hjälp.


  2 – När du har skickat in din begäran om service eller reparation skriver du ut din beställningssammanfattning som ska returneras med produkten

  När du har skickat in din begäran kan du skriva ut din beställningssammanfattning. En kopia av den skickas även via e-post till dig (om du behöver skriva ut den vid ett senare tillfälle). Din beställningssammanfattning innehåller all information om din begäran och ska skickas tillsammans med produkten till serviceplatsen (antingen en professionell Canon-serviceverkstad eller en auktoriserad Canon-servicepartner). På så sätt kan de som arbetar på serviceplatsen bekräfta mottagandet av produkten och de får all information som behövs för att behandla din begäran.


  3 – Se till att produkten är säkert förpackad för transporten

  När du skickar en produkt till en professionell Canon-serviceverkstad eller en auktoriserad Canon-servicepartner ingår du inte något avtal med Canon och Canon åtar sig därför inget ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår under transporten.

  Vi rekommenderar att produkten är säkert förpackad. Se vanliga frågor om service och reparation nedan samt användarhandboken för leveransinstruktioner, eftersom underlåtenhet att göra detta kan orsaka ytterligare skador under transport. Beroende på produktens värde kan du också överväga att försäkra försändelsen. Du kan även välja att personligen lämna produkten till en professionell Canon-serviceverkstad eller en auktoriserad Canon-servicepartner.


  4 – Vad händer efter att jag har skickat in min produkt för service eller reparation?

  När en produkt har skickats till en professionell Canon-serviceverkstad:

  När produkten har tagits emot registreras den i vårt system och du får ett meddelande där vi bekräftar att produkten har mottagits.

  När din beställning har behandlats och produkten har utvärderats kommer vi antingen omedelbart att fortsätta med din begäran (enligt våra villkor för service och reparation) eller i tillämpliga fall kontakta dig för att begära ditt godkännande för att fortsätta (t.ex. vid offerter gällande tid och kostnad).

  Godkännande av beställningen och slutförande av avtalet för inköp av service och reparation sker när vi påbörjar begärd service eller reparation, såvida vi inte har meddelat dig att vi inte godkänner din beställning. Villkoren i ditt avtal lagras av oss och du får en kopia i din beställningsbekräftelse.

  Du kan kontrollera status för din begäran och vid behov interagera med Canons professionella serviceverkstad på följande sätt:

  När en produkt har skickats till en auktoriserad Canon-servicepartner:

  Observera att Canons auktoriserade servicepartners är oberoende företag och därför arbetar enligt sina egna villkor och processer. Du kan därför kontakta dem om du vill ha mer information innan du skickar några produkter för service eller reparation till dem.

  Obs! Ovanstående information tillhandahålls endast för kundrådgivning och utgör inte något avtal av något slag mellan Canon och kunden. De specifika villkoren för den professionella Canon-serviceverkstaden eller den auktoriserade Canon-servicepartnern har företräde framför all information som anges på den här sidan.

Vanliga frågor om service och reparation

 • Om du vill ordna med service för din Canon-produkt kan Canons professionella serviceverkstäder erbjuda dig en rad alternativ för service till fast pris, beroende på produkten:

  Om du är ett företag:

  • Du måste ha ett aktivt företagskonto för att kunna skicka in en servicebegäran till Canon.
  • Du kan registrera dig för ett företagskonto eller logga in om du redan har ett företagskonto.
  • När du har loggat in på ditt företagskonto går du till avsnittet ”Support” där du vägleds genom processen för att skapa en servicebegäran.

  Om du är konsument:

  Canons auktoriserade servicepartners kan erbjuda liknande eller motsvarande tjänster.

 • Om din Canon-produkt inte fungerar som den ska tillhandahåller vi ett nätverk av serviceplatser (bestående av professionella Canon-serviceverkstäder och auktoriserade Canon-servicepartners) som gärna reparerar din produkt enligt ursprungliga tekniska specifikationer från Canon.

  Om du är ett företag:

  • Du måste ha ett aktivt företagskonto för att kunna skicka in en servicebegäran till Canon.
  • Du kan registrera dig för ett företagskonto eller logga in om du redan har ett företagskonto.
  • När du har loggat in på ditt företagskonto går du till avsnittet ”Support” där du vägleds genom processen för att skapa en servicebegäran.

  Om du är konsument:

  Alla serviceplatser i vårt nätverk kan ta emot reparationer antingen via post-/budleverans eller personligen.

  Om din produkt omfattas av ett erbjudande om kommersiell garanti från Canon är alla reparationer som utförs kostnadsfria för dig (enligt tillämpliga villkor, som finns i garantihubben). Om din produkt inte omfattas av ett erbjudande om kommersiell garanti från Canon debiteras eventuella reparationer.

  Du kan som konsument även dra nytta av lagstadgade rättigheter som omfattar försäljning av varor och du kan kontakta säljaren som du köpte produkten av för att diskutera eventuella supportalternativ som de kan tillhandahålla.

 • Om perioden för den kommersiella garantin från Canon har gått ut eller om felet inte omfattas av den kan den professionella Canon-serviceverkstaden erbjuda dig en rad avgiftsbelagda reparationsalternativ, beroende på produkten:

  • Reparation till fast pris: Du får ett fast pris innan du skickar produkten till en professionell Canon-serviceverkstad. Det fasta priset erbjuds för fel som orsakas av normalt slitage och omfattar kostnaden för alla nödvändiga reservdelar, arbete och returfrakt. Om felet har orsakats av andra omständigheter (t.ex. stöt- eller fuktskada) kontaktar vi dig för att erbjuda en offert för tid och kostnad.
  • Reparationsgräns: Du kan ange en reparationsgräns (dvs. maximal reparationsavgift) innan du skickar produkten till en professionell Canon-serviceverkstad, men det finns ett minsta värde. Det fungerar som ditt godkännande för att vi ska kunna fortsätta med reparationen och ingen offert tillhandahålls. Om reparationen kan slutföras mot en avgift som är lägre än den angivna reparationsgränsen debiteras du endast det lägre beloppet. Tillhandahållandet av en reparationsgräns kan leda till snabbare reparationstid för dig och reparationen omfattas inte heller av en avvisningsavgift (gäller om du begär en offert för tid och kostnad)
  • Offert för tid och kostnad: Du kan begära en offert för tid och kostnad, där en teknisk diagnos utförs när produkten anländer till en professionell Canon-serviceverkstad. Därefter ger vi dig en offert som beskriver de förväntade kostnaderna för att reparera produkten. Du kan välja att acceptera eller avvisa offerten innan något reparationsarbete påbörjas. Om du avvisar vår offert kan en avvisningsavgift tillämpas för att täcka kostnaden för inspektionen.

  Alla våra avgiftsbelagda reparationsalternativ omfattas av våra villkor för service och reparation.

  Om din aktuella serviceplats är en auktoriserad Canon-servicepartner kan de även erbjuda dig en avgiftsbelagd reparation. De exakta alternativen som är tillgängliga för dig kan dock skilja sig åt och omfattas av villkoren för den auktoriserade Canon-servicepartnern.

 • Se till att produkten är säkert förpackad och läs modellspecifika leveransinstruktioner i användarhandboken.

  Om inte produkten förbereds (och förpackas) på lämpligt sätt inför leveransen kan ytterligare skador uppstå under transporten och det kan leda till att Canons kommersiella garanti upphör att gälla.

  Vi rekommenderar att du vidtar följande åtgärder innan du skickar dina skrivarprodukter:

  • TA INTE bort skrivarhuvud, bläck eller toner från skrivaren. Det kan skada skrivaren och göra att Canons kommersiella garanti upphör att gälla.
  • Låt skrivarhuvud, bläck eller toner sitta kvar i skrivaren, stäng av strömmen genom att trycka på ON-knappen och dra sedan ur nätkabeln.
  • Koppla bort alla kablar. Skicka inte tillbaka några kablar tillsammans med skrivaren om du inte ombeds göra det.
   • Information om MEGATANK-modeller (G-, GM- och GX-serien) finns i onlinehandboken för din skrivare (finns här). Sök efter ”reparera skrivaren” för fler transportsteg som måste utföras för att säkerställa att transportfunktioner (t.ex. bläckventilspakar, vagnspärrar osv.) har aktiverats i tillämpliga fall.
  • Ta bort allt papper från skrivaren.
  • Skjut in eller stäng alla utmatningsfack, kassetter, luckor till bakre matningsfack, dokumentlock eller dokumentmatningsfack.
  • Använd en lämplig självhäftande tejp för att skydda alla luckor på skrivaren och placera den sedan i en plastpåse.
   • Vi rekommenderar maskeringstejp eller liknande. Använd inte tejp som lämnar rester (t.ex. brun packtejp, kontorstejp eller silvertejp).
  • Förpacka skrivaren i originalförpackningen, om du fortfarande har den, och se till att den är omsluten av stötdämpande material så att den inte kan röra sig i kartongen.
  • Om du inte längre har kvar originalförpackningen placerar du skrivaren i en (tjock) låda med dubbla väggar och fyller på med bubbelplast tills den är omsluten och inte kan röra sig i kartongen.
  • Lägg din beställningssammanfattning tillsammans med produkten i kartongen.
  • Stäng kartongen med stark tejp. Tejpa kartongens över- och undersida två gånger för extra stöd.
  • Luta inte på kartongen efter att du har förpackat skrivaren och vänd den inte på sidan eller upp och ned. Om du gör det kan bläcket läcka ut under transport och orsaka ytterligare skador på skrivaren.
  • För att hjälpa budfirman att hantera skrivaren lämpligt under transport rekommenderar vi även att du markerar lådan på följande sätt:
   • ”DENNA SIDA UPPÅT”, för att hålla skrivaren med undersidan nedåt.
   • Märk även med ”ÖMTÅLIGT” eller ”HANTERAS VARSAMT”.

  Mer detaljerade anvisningar om hur du förbereder bläckstråleskrivaren för transport finns i onlinehandboken för skrivaren (finns här). Sök efter ”reparera skrivaren” eller ”transportera skrivaren”.

  Vi rekommenderar att du utför följande steg för foto- och videoprodukter:

  • Innan du förpackar produkten sparar du eventuella inställningar (om tillämpligt), eftersom produkten kan behöva återställas till fabriksinställningarna under reparationen.
  • Ta bort tillbehör som batterier, minneskort, batteriladdare och kablar (såvida de inte är relaterade till produktfelet).
  • Se till att du sätter på kamerahus-/objektivlocket på produkten och packa alltid kameror och objektiv separat (dvs. inte monterade) för att skydda dem under transport. Observera att vi inte tillhandahåller ett nytt kostnadsfritt kamerahus/objektiv efter reparationen/servicen.
  • Förpacka produkten i originalförpackningen, om du fortfarande har den, och se till att den är omsluten av stötdämpande material så att den inte kan röra sig i kartongen.
  • Om du inte längre har kvar originalförpackningen placerar du produkten i en (tjock) låda med dubbla väggar och fyller på med bubbelplast tills den är omsluten och inte kan röra sig i kartongen.
  • Lägg din beställningssammanfattning tillsammans med produkten i kartongen.
  • Stäng kartongen med stark tejp. Tejpa kartongens över- och undersida två gånger för extra stöd.
  • För att hjälpa budfirman att hantera produkten lämpligt under transport rekommenderar vi även att du markerar lådan på följande sätt:
   • ”DENNA SIDA UPPÅT”, för att hålla produkten med undersidan nedåt.
   • Märk även med ”ÖMTÅLIGT” eller ”HANTERAS VARSAMT”.

 • Om du har skickat produkten till en professionell Canon-serviceverkstad kan du kontrollera status för reparationen eller servicen enligt följande:


  Om du har skickat produkten till en auktoriserad Canon-servicepartner kontaktar du dem direkt för att få en statusuppdatering.

 • Om ett problem mot all förmodan fortfarande kvarstår efter att reparationen har slutförts kontaktar du den professionella Canon-serviceverkstaden eftersom våra reparationer garanteras vara fria från defekter (enligt våra villkor för service och reparation).

  Om du har skickat produkten till en auktoriserad Canon-servicepartner kontaktar du dem direkt.

 • Vi rekommenderar att reparationer endast utförs av Canons professionella servicecenter eller auktoriserade servicepartners eftersom specialverktyg och -programvara kan krävas för att produkten ska kunna repareras på ett säkert sätt.
  Om det behövs kan du köpa originalreservdelar från Canon via våra professionella Canon-serviceverkstäder eller via utvalda auktoriserade Canon-servicepartners eller reservdelsdistributörer enligt följande:

  Endast för företag:
  EET Group

  För företag och privatkunder:
  Overall

 • Vi strävar efter att säkerställa att hållbar support är tillgänglig för våra produkter så länge som möjligt. När en produkt upphör att säljas av Canon strävar vi efter att säkerställa att reservdelar är tillgängliga under följande perioder:

  SORTIMENT MODELL ÅR
  Spegelreflexkamera EOS 1D-serien, EOS 5D-serien 7
  Övriga EOS-serier 5
  KOMPAKTA EOS R-serien 7
  EOS M-serien 5
  OBJEKTIV EF – L-serien, RF – L-serien, DO-serien, TS-E-serien och CN-E-serien 7
  Alla andra objektivserier 5
  BLIXT Alla Speedlite-modeller 5
  KOMPAKTKAMERA PowerShot G-serien 5
  PowerShot D30, PowerShot S120, PowerShot SX60HS, PowerShot SX70HS, PowerShot SX520HS, PowerShot SX530HS, PowerShot SX740 HS 5
  FILM LEGRIA-serien, X-serien (XF, XA, XL, XH, XC), ME-serien, ML-serien och Cinema EOS-serien 7
  Tillbehör: RC-V100, EVF-V70, SG-1, OU-700, SU-15, MO-4E, MO-4P, MA-400,CT-V1, SP-V1, WM-V1, WP-V1, WP-V2, WP-V3, DM-100, SM-V1 7
  PROJEKTORER XEED-serien, LV-serien och LX-serien 7
  BINOKUKLÄR Alla kikare 5
  SKRIVARE PIXMA- och MAXIFY-serien (exklusive modellerna nedan) 5
  i-SENSYS-serien 7
  SCANNER CanoScan-serien 5
  ANDRA PRODUKTER Alla fototillbehör, objektiv (endast EF50 F1.8 STM; EF-M 22MM f/2.0, EF-M 15-45MM F/3.5-6.3 IS STM), PowerShot-serien (förutom de modeller som anges ovan), IXUS-serien, videotillbehör och -objektiv (förutom modellerna som anges ovan), projektortillbehör och -objektiv, räknare, PIXMA-skrivare; (MG2xxx, MG3xxx, MX4xx, MX5xx, TR45xx, TS3xxx och TS5xxx), Selphy CP-serien, Zoemini-serien, IVY REC och scannrar (CanonScan Lide-serien och P 2XX-serien) Inga reservdelar

  Om det inte är möjligt för oss att erhålla en nödvändig reservdel under den här perioden säkerställer vi att en alternativ lösning tillhandahålls till våra kunder.

Du kanske också behöver ...

 • Kontakta oss

  Kontakta oss om du behöver support via telefon eller e-post

 • Reparera

  Hitta ett reparatiosnscenter och annan användbar information om vår reparationsprocess

 • Återvinning

  Få mer information om Canons återvinningsprogram för kassetter

 • Canon-konto

  Registrera din produkt och hantera ditt Canon-konto

Enkät