FIRMWARE FÖR PTZ

Firmwareuppdatering och tilläggsprogram för fjärrstyrda Canon PTZ-system

De nya uppdateringarna av firmware från Canon innehåller en mängd kostnadsfria funktioner och förbättringar som ökar flexibiliteten och prestandan ytterligare för din Canon PTZ-kamera, appar och tillbehör. Välj din PTZ-kameramodell för att visa tillgängliga hämtningar av firmware och kontakta din lokala Canon-återförsäljare om du vill ha information om köp av tilläggsprogram. Hämta idag och dra nytta av alla dessa viktiga fördelar.

Juni 2024: Applikation för automatisk följning (RA-AT001)

Med denna nya firmware får du tillgång till den nya kostnadsfria applikationen för automatisk följning RA-AT001 (Lite), med en fullständig version tillgänglig via en betald licens. Funktionsuppdateringar anges nedan.

Ny kostnadsfri automatisk följning RT-AT001 (Lite)
Kostnadsfri förinstallerad automatisk följning med den senaste firmwareversionen. Dra nytta av appen för automatisk följning RA-AT001 (Lite) för att automatiskt följa ett motiv. En betald version (RA-AT001) ger tillgång till extra mångsidighet.

Förbättrade följningsprestanda
Lita på att kameran låser fast fokus och följer ett valt motiv, även om motivet rör sig och går bakom hinder. Tack vare den nya förbättrade följningsalgoritmen gör appen att kameran på ett intelligent sätt kan fortsätta följa det valda motivet med större precision.

Jämnare kamerarörelser
Få mer professionella tagningar tack vare den förbättrade algoritmen för styrning av panorering/lutning vid motivföljning. Resultatet blir jämnare och mer naturliga följningsrörelser från början till slut.

Stöd för minne med flera inställningar
Upp till fem inställningar kan sparas som förinställningar för automatisk följning.

Ny knapp för visning av ursprunglig position
Gör det enklare att kontrollera den ursprungliga positionen under förberedelserna tack vare den nya knappen ”Visning av ursprunglig position”.

Begränsa följningsområdet
Begränsa enheten från att följa till förbjudna områden. Tack vare appens funktion Förbjudet område för följning kan du definiera ett område där kameran slutar att följa motivet.

Förbättrad styrning av följning
Det går att finjustera styrningen med RC-IP1000 och kontrollprogrammet för att fjärrstyra kameror.

Uppdateringar för PTZ-kameror

Konfiguration av RC-IP1000

Applikation för automatisk följning RA-AT001. Frigör potentialen att automatiskt följa huvudtalaren med ansiktsigenkänning när den rör sig på scenen. Optimera produktionseffektiviteten för föreläsningar, företagsevent, religionsutövning, liveframträdanden och sändning.

Automatisk följning RT-AT001 (Lite)

-> CR-N700/CR-N500/CR-N300/CR-N100

Kostnadsfritt med den senaste firmwareversionen: dra nytta av appen för automatisk följning RA-AT001 (Lite) för att automatiskt följa ett motiv. En betald version (RA-AT001) ger tillgång till extra mångsidighet.

Förbättrade prestanda för UVC-utdata

-> CR-N300 och CR-N100

CR-N300/CR-N100 har stöd för UVC-standarden och kan anslutas till en dator och användas som webbkamera utan att några drivrutinsinställningar behövs. Med uppdateringen av firmware går det att mata ut högupplöst och jämnare film med upp till Full HD med 30 b/s, även via USB-anslutning.

Med uppdateringen av firmware kan du även välja bland fler bildhastigheter. Vid 59,94 Hz: 30,00 b/s, 15,00 b/s, 5,00 b/s och vid 50,00 Hz: 25,00 b/s, 12,50 b/s, 5,00 b/s.

Det finns även en lägre YUV-upplösning (640 x 360). Vid 59,94 Hz: 30,00 b/s, 15,00 b/s, 5,00 b/s och vid 50,00 Hz: 25,00 b/s, 12,50 b/s, 5,00 b/s.

Stöd för färgbalkar

-> CR-N500/CR-N300/CR-N100

Stöd för färgbalkar har lagts till i CR-N500, CR-N300 och CR-N100 med tre tillgängliga signalalternativ.

Avancerad filmkontroll

-> CR-N700

Den nya firmwareversionen medför tre viktiga uppdateringar i CR-N700:

 • Förbättrade inställningar för tydliga scanningar, vilket ökar prestandan vid fotografering mot en AR-/LED-vägg
 • Färgomfången Canon709, CMT709 har lagts till
 • G-gain i vitbalans har lagts till (CR-N700 har för närvarande endast R-gain och B-gain)

Uppdateringar av funktioner hos RC-IP1000- och RCCA-styrenheter

Tack vare den nya firmwareversionen har viktiga funktioner lagts till för RC-IP1000-styrenheten.

I korthet:

 • Utgång för IP-skärm med flera visningar för extern visning (12G-SDI/HDMI-utgång)
 • Visning av miniatyrbilder för förinställningar/följning på LCD-panel, extern utgång (12G-SDI/HDMI-utgång)
 • Aktiverar inställningarna för val av följningsmotiv och visningsläge/-storlek i applikationen för automatisk följning
 • Visningsfunktion för vågformsmonitor/vektorskop/markör
 • Visning av guide för MF-fokus vid användning
 • Kopiering, säkerhetskopiering/återställning av kamerainställningar
 • Information om kamerainställningar visas som OSD i filmflödet på panelen.
 • Direktanslutning till Stream Deck via USB
 • Utöka anslutningsmöjligheter till XC-protokoll för anslutning till externa enheter

Förbättrad funktion för extern videoutgång
Den nya firmwareversionen gör att SDI OUT/HDMI OUT-anslutningen inte bara fungerar som videoutgång för en kamera, utan även 2x2- och 3x3-skärmar med flera visningar, plus en miniatyrbild av förinställningar/följning som kan matas till en extern skärm. När du kontrollerar bilder från flera kameror på en extern skärm kan du använda touchskärmen för att visa och använda de vanliga menyerna1.

Miniatyrbild av förinställningar/följning
Tack vare den nya firmwareversionen kan miniatyrbilder av förinställningar och följning som registrerats i förväg visas på touchskärmen. Genom att trycka på miniatyrbilden kan du kontrollera visningen av förinställningen och följningen.

Val av följningsmotiv och visningsläge
Tack vare den nya firmwareversionen kan du direkt välja följningsmotiv från LCD-skärmen och styra motivets storlek och läge.

Visning av fokusguide, OSD-visning av parametrar för kamerainställningar
När manuellt fokus har valts kan fokusguiden visas på touchskärmen. Dessutom kan OSD-visningen av information om kamerainställningar visas på bilden på touchskärmen. Du kan snabbt kontrollera kamerainställningarna, även när du fotograferar.

Hjälpfunktion
Tack vare den nya firmwareversionen kan en vågformsmonitor, vektorskop och tre typer av markörer visas på touchskärmen. Det gör det enkelt att kontrollera kontrast, färg och komposition visuellt.

Funktion för kopiering av kamerainställningar
Slutför kamerainställningarna genom att välja käll- och målkamerorna2 utan dator. I ett storskaligt system med ett stort antal kameror går det betydligt snabbare och smidigare att konfigurera kamerorna.

Stöd för att skapa system med externa enheter som använder XC-protokollet
Genom att utöka XC-protokollet går det att styra RC-IP1000 och hämta statusinformation tillsammans med ett externt styrsystem.
När du kombinerar ett fjärrkamerasystem med RC-IP1000 med en extern produkt gör denna firmware det möjligt att skapa ett mer flexibelt och kompatibelt system.

Kompatibilitet med Stream Deck
Tack vare den nya firmwareversionen kan Elgatos Stream Deck anslutas direkt via USB för att öka antalet kontrollknappar. Från RC-IP1000 kan funktioner som Kameraval och Visning av förinställningar tilldelas direkt till knapparna i Stream Deck. Det går att skapa ett system utan en dator.

Stöd för automatisk följning för kontrollprogrammet för att fjärrstyra kameror (RCCA)
Denna nya firmware stöder drift och inställning av funktionen för automatisk följning. I miljöer där flera kameror används är det möjligt att använda och ställa in automatisk följning mer effektivt.

 1. Om skärmen med flera visningar matas ut externt kan inte flera visningar utföras på touchskärmen.
 2. Kan endast kopieras om både kameramodellen och versionen av firmware är samma.