Canons europeiska garanti för WG-serien

Work professional strengthening security and compliance

This is a commercial end-customer warranty offered by Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (“Canon”) to the end-customers, who purchase Canon WG Series products for their own use, but not acting as consumers under the local laws of the country where the WG Series products are purchased.
If you are a consumer, you are not entitled to this warranty, but your consumer's statutory rights under applicable national legislation in force will apply to you.
These Terms and Conditions and the offer herein shall be governed by the laws of England and Wales and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales. 


The service offering is as follows: 


• On-Site Warranty


Canon WG series products intended for sale and purchased within the European Economic Area (“EEA” – namely EU, Iceland, Lichtenstein, Norway) plus Switzerland & The United Kingdom are covered by the Canon European WG series Warranty. Canon warrants that should the new WG series product be found to be defective within the applicable warranty period, the fault is resolved free of charge (terms & conditions apply – see below).
For any product, outside of the applicable warranty terms or period and for damage or repairs not covered by the warranty, a chargeable repair service is available.
This warranty will be your sole and exclusive remedy, and neither Canon nor its subsidiaries or other European WG Series Warranty members shall be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty of this product.

 • På plats-garanti


  Canon garanterar att maskinvaran i denna produkt från Canons WG-serie ska fungera normalt under garantiperioden. I händelse av att maskinvaran är defekt under garantiperioden tillhandahålls en reparation på plats kostnadsfritt i ett medlemsland.
  Denna på plats-garanti gäller produkter från Canons WG-serie som är avsedda för och som köps inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) samt Schweiz och Storbritannien.
  Denna kostnadsfria tjänst kan endast erhållas mot uppvisande av originalfakturan/kvittot som utfärdats till slutkunden av säljaren.
  Canon förbehåller sig vidare rätten att ersätta en defekt produkt med en annan likvärdig produkt av samma eller bättre kvalitet än den defekta produkten, i stället för att reparera den defekta produkten. 


  1. Garantiperiod

  På plats-garantin är giltig i 1 år från inköpsdatum för din nya produkt från Canons WG-serie, som framgår av inköpskvittot, eller 300 000 utskrifter, beroende på vilket som inträffar först. 


  2. Erhålla garantiservice 

  Du kan ta del av reparation på plats-garantin genom att kontakta Canons kundtjänst via telefon (kontaktuppgifter för på plats-garanti).
  På plats-garantin tillhandahålls på något av följande sätt: 

  • Reparation på plats (via tekniker)* som täcker alla arbetskostnader (bland annat utkallning, resor och reparationstid) och kostnaden för alla reservdelar 

  • Leverans av utbytbara delar (via bud) som täcker kostnaden för gällande reservdelar och tillhörande fraktkostnader.

  *Tjänsterna under denna på plats-garanti kan komma att utföras av tredje part för Canons räkning med rimlig kompetens och aktsamhet. 

  Den här tjänsten täcker alla arbetskostnader (bland annat utkallning, resor och reparationstid) och kostnaden för alla reservdelar. 


  3. Medlemmar i garantin för Canons WG-serie 

  Medlemmar i garantin för Canons WG-serie är de länder där på plats-garantin kan utnyttjas. 

  Kontakta respektive medlem i den europeiska garantin för WG-serien om du vill ha mer information om garantin. 


  4. Begränsningar

  Denna garanti omfattar inte följande: 

  – Förbrukningsartiklar.
  – All programvara.
  – Delar som är utsatta för slitage (t.ex., panel, externt hölje) samt förbrukningsartiklar och tillbehör (t.ex. extra papperskassetter, vanligt stativ osv.) som används med den här produkten.
  – Fel som orsakats av modifieringar utförda utan Canons godkännande.
  – Kostnader som uppkommit av Canon vid anpassningar och modifieringar av en produkt från WG-serien för landspecifika tekniska eller säkerhetsrelaterade standarder eller specifikationer eller andra kostnader för att anpassa produkten från WG-serien som resultat av specifikationer som har ändrats sedan leveransen av produkten.
  – Skador uppkomna av det faktum att en produkt från WG-serien inte uppfyller landspecifika standarder eller specifikationer i ett annat land än inköpslandet. Reparation på plats-garantin gäller inte om skador eller defekter har orsakats av:
  – felaktig användning, hantering eller drift av produkten från WG-serien enligt informationen i användar- eller operatörshandböcker och/eller andra relevanta användardokument, inklusive och utan begränsning till, felaktig förvaring, slag och stötar, rost, smuts, vatten och sand.
  – skada som orsakats direkt av användning av reservdelar, programvara eller förbrukningsartiklar (t.ex. bläckbehållare eller underhållspatroner) som inte är kompatibla med produkten. Kompatibilitet med dina specifika produkter från Canons-WG-serie bör anges på förpackningen, men garanteras när du använder originalreservdelar, -programvara eller -förbrukningsartiklar från Canon eftersom dessa har testats. Du rekommenderas att kontrollera kompatibiliteten före användning.
  – Anslutning av produkten från WG-serien till utrustning som inte är godkänd för anslutning av Canon.
  – Olyckor eller naturkatastrofer eller andra orsaker utom Canons kontroll, inklusive men inte begränsat till åskväder, vatten, eld, upplopp och otillräcklig ventilation.
  – Periodiskt återkommande kontroller eller annat standardunderhåll av produkten från WG-serien. Utöver det ovanstående omfattar på plats-garantin inte:
  – tjänster och relaterade reservdelar som krävs för att åtgärda en felaktig installation eller nätverksanslutning av produkten om installation och nätverksanslutningen av produkten inte har utförts av Canon.
  – arbete som behövs på grund av att produkten från WG-serien frånkopplas och återansluts, inklusive nödvändiga förberedelser för säker transport annan än som ordnas av oss eller å våra vägnar.
  – arbete utanför våra standardarbetstider (9:00–17:00 måndag till fredag, exklusive helgdagar). 


  Observera att för att på plats-garantin ska kunna tillhandahållas är det ett krav att produkten från WG-serien finns i ett av Canons medlemsländer för garantin för WG-serien. På plats-garantin kan bara tillhandahållas efter att du har gett serviceteknikern åtkomst till produkten och rimligt support som begärts i samband med den.
  Om du flyttar produkten till ett annat land bör du kontrollera om det land som du flyttar produkten till är ett av Canons medlemsländer för garantin för WG-serien för att säkerställa att Canon erbjuder på plats-garantin i det landet. 


  5. Övrigt 

  Reparationsservice kan fördröjas när den utförs utanför det ursprungliga inköpslandet där produkten från WG-serien inte säljs ännu eller där produkten säljs med en landsspecifik design. Följaktligen kanske vissa reservdelar för produkten från WG-serien inte finns i lager i reparationslandet. Canon tar inget ansvar för andra anspråk, inklusive men inte begränsat till, förlust av inspelningsmedia och förlust av data osv., som inte specifikt anges i denna garanti. 

 • F: Vilken garanti gäller för produkter från Canons WG-serie köpta inom Europa?

  S: Canon kan generellt sett erbjuda den europeiska garantin för WG-serien för produkter köpta i: – Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien. Se fullständiga villkor för denna garanti. 

  F: Vilken information om garantin ska jag hitta i förpackningen när jag köper en produkt från Canon? 

  S: I europeiska länder som erbjuder garantin för WG-serien innehåller varje produktförpackning i allmänhet ett kort om den europeiska garantin för WG-serien. Det ser ut ungefär som i följande exempel:

   

  F: Måste jag fylla i och returnera all dokumentation till Canon för att registrera min europeiska garanti?

  S: Du måste inte returnera någon dokumentation till Canon för att registrera dig för den europeiska garantin för WG-serien. Om du specifikt vill begära en garantireparation under den europeiska garantin för WG-serien måste du alltid tillhandahålla Canon med det ursprungliga giltiga inköpsbeviset (inklusive ursprungligt inköpsdatum) för produkten i fråga.

  F: Vilken dokumentation krävs för att göra anspråk på en reparation enligt den europeiska garantin för WG-serien? 

  S: Om du specifikt vill begära en garantireparation under den europeiska garantin för WG-serien måste du alltid tillhandahålla Canon med det ursprungliga giltiga inköpsbeviset (inklusive ursprungligt inköpsdatum) för produkten från WG-serien i fråga. Det kan hända att vissa kampanjgarantierbjudanden ställer ytterligare krav, så läs de särskilda villkoren för eventuella kampanjerbjudanden (om tillämpligt)

  F: Hur länge gäller en typisk europeisk garanti för WG-serien från Canon? 

  S: Garantiperioden för produkter från Canons WG-serie är generellt sett antingen 1 år eller 300 000 utskrifter, beroende på vilket som inträffar först. Undantag kan gälla, se fliken Rättighet för mer information. 

  F: Om jag köper en produkt från Canons WG-serie utanför de länder där Canon erbjuder den europeiska garantin för WG-serien, kommer min produkt från WG-serien då fortfarande att omfattas av den europeiska garantin för WG-serien om jag är bosatt i ett av de länder där den europeiska garantin för WG-serien erbjuds? 

  S: I allmänhet omfattas produkterna av en garanti som gäller den specifika säljregionen och om slutkunderna vill göra anspråk på en garantireparation måste produkten returneras till den tillämpliga regionen. Canon erbjuder generellt inte en global garanti om inte annat anges för specifika produkter/regioner. 

  F: Under vilka omständigheter skickar Canon utbytbara delar och hur byter jag ut dem? 

  S: När Canons kundtjänst har blivit kontaktad utförs en felsökning av kundens problem och lösningen kan visa sig vara utbytbara delar. När kunden får leveransen med de utbytbara delarna byter kunden ut delarna genom att följa de stegvisa anvisningarna som visas på skrivarens användargränssnitt.

 • ⁠Tabellen nedan listar de länder som erbjuder Canons europeiska garanti för WG-serien. Se de fullständiga villkorenför Canons europeiska garanti för WG-serien för mer information.

  Du hittar kontaktinformation för varje land nedan.

  Land Kontaktuppgifter till kundtjänst Begränsningar för service på plats
  Österrike +43 1 360 277 45 67
  Canon Österrike
  Ingen
  Belgien +32 (0)2 620 01 97
  Canon Belgien (nederländska)
  Canon Belgien (franska)
  Ingen
  Bulgarien Cantek
  0700 42 555
  callcenter@cantek.bg
  www.cantek.bg
  Ingen
  Kintech Ltd
  +359 2 961 72 77
  office@kintech.bg
  www.kintech.bg
  Ingen
  Kroatien KOPITEHNA d.o.o.
  +385 (0)42 200 400
  info@kopitehna.hr
  www.kopitehna.hr
  Ingen
  PROPRINT d.o.o.
  +385 (0)1 55 65 800
  info@proprint.hr
  www.proprint.hr
  Ingen
  KSU d.o.o.
  +385 (0)1 6222 122
  prodaja@ksu.hr
  www.ksu.hr
  Ingen
  Tehnicar Copyservis
  +385(0)13820 333
  copyservis@copyservis.hr
  www.copyservis.hr
  Ingen
  Cypern Multitech
  (+357) 22 711300
  info@multitech.com.cy
  www.multitech.com.cy
  Ingen
  Tjeckien +420 296 335 619
  Canon Tjeckien
  Ingen
  DANMARK +45 70 20 55 15
  Canon Danmark
  Endast Danmarks fastland (samt öar med broförbindelse). Avlägsna områden ingår inte.
  Estland +372 630 0530
  overall@overall.ee
  Övergripande
  Ingen
  Finland +358 (020) 366 466
  (Samtal debiteras med 0,15 cent/min om du ringer från en fast telefon. Betalning för samtal kan skilja sig mellan olika mobiltelefonoperatörer. Kontakta din operatör för mer information)
  Canon Finland
  Endast Finlands fastland (samt öar med broförbindelse). Avlägsna områden ingår inte.
  Frankrike +33 (0)1 70 48 05 00
  Canon Frankrike
  Endast Frankrikes fastland (samt öar med broförbindelse).
  Tyskland 069 2999 3680
  Canon Tyskland
  Endast Tysklands fastland (samt öar med broförbindelse).
  Grekland Intersys SA
  +30 210 9554 007
  intersys@intersys.gr
  www.intersys.gr
  Ingen
  Digimark
  +30 210 2518 666
  sales@digimark.gr
  www.digimark.gr
  Endast tillgänglig i Aten
  Ungern +36 (06)1 235 53 15
  Canon Ungern
  Ingen
  Island +354 569 77 60
  Origo
  Ingen
  Irland +353 16 990 990
  Canon Ireland
  Endast Irlands fastland (samt öar med broförbindelse).
  Italien +39 02 3859 2000
  Canon Italien
  Ingen
  Lettland +371 67 20 40 80
  info@ibs.canon.lv
  I B Serviss
  Ingen
  Litauen +370 5 239 5510
  Orgsis
  Ingen
  Luxemburg +352 27 302 054
  Canon Luxemburg
  Ingen
  Malta Avantech
  (356)21488800
  service@avantech.com.mt
  https://www.avantech.com.mt/
  Ingen
  Norge +47 23 50 01 43
  Canon Norge
  Endast Norges fastland (samt öar med broförbindelse). Avlägsna områden ingår inte.
  Polen +48 22 583 4307
  Canon Polen
  Endast Polens fastland (samt öar med broförbindelse).
  Portugal +351 21 424 51 90
  Canon Portugal
  Endast Portugals fastland (samt öar med broförbindelse).
  Rumänien Sama Consul
  +40 21 2423094
  service@sama.ro
  www.sama.ro
  Ingen
  Expert Line
  +40 21 2423094
  secretariat@expertline.ro
  http://www.expertline.ro
  Ingen
  Slovakien +421 (0)250 102 612
  Canon Slovakien
  Ingen
  Slovenien BIROTEHNA d.o.o.
  01 585 37 77
  info@birotehna.si
  www.birotehna.si
  Ingen
  Spanien +34 91 375 45 55
  Canon Spanien
  Ingen
  Sverige +46 (0)8 519 923 69
  Canon Sverige
  Endast Sveriges fastland (samt Gotland och öar med broförbindelse). Avlägsna områden ingår inte.
  Schweiz +41 22 567 58 58
  Canon Schweiz (franska)
  Canon Schweiz (tyska)
  Ingen
  Nederländerna +31 (0)20 721 91 03
  Canon Nederländerna
  Endast Nederländernas fastland (samt öar med broförbindelse).
  Storbritannien 077 - 444 42 42
  Canon UK
  Endast Storbritanniens fastland (samt öar med broförbindelse).

Du kanske också behöver ...

Enkät