Artikel

Så skapar molnet det nya normala arbetssättet

Molnet blir en viktig del av det ”nya normala” när det gäller att se till att medarbetare kan samarbeta enkelt och säkert, var de än befinner sig.

Hämta e-bok

Redo att utforma din molnbaserade strategi?

Molnet blir viktigare för våra framtida arbetsplatser i takt med att vi rör oss bort från traditionella modeller. Hämta Canons e-bok och lär dig hur du använder molnet på framtidens arbetsplats.

Hämta e-bok

Ready to build your cloud-first strategy

Med miljontals medarbetare som arbetar på distans och hemifrån över hela världen förbereder företagen sig inför de största förändringarna någonsin av arbetsrelaterade beteenden. Enligt Deloittes forskning överväger vissa företag att införa permanent distansarbete för 30–35 % av medarbetarna.

Men eftersom det är nödvändigt att förändra strategin kommer verksamheter i alla former, storlekar och branscher att vilja säkerställa att deras nya, distansarbetande personal kan arbeta produktivt och effektivt. Det innebär en noggrann undersökning av de molnbaserade samarbetsverktyg som för många företag har drivit produktiviteten i de mest utmanande tiderna.

Samarbeta i molnet

Enkelt uttryckt blir det enklare att ge anslutna medarbetare i ett företag den information de behöver för att förstå sin roll och få jobbet gjort.

Men i synnerhet i en värld där distansarbete är en central del av företagskulturen, inte ett regeringsmandat, ser samarbetsplattformar till att medarbetarna är anslutna, oavsett var de befinner sig och vilka tidszoner de befinner sig i. För internationella företag har de här plattformarna öppnat ögonen för medarbetare för samarbete över gränserna, något som enkelt kunde ha förbisetts tidigare. Fysiska möten, utbyte av papper och klumpiga konferenssamtal har länge varit ett accepterat sätt att bedriva verksamheten. Nu driver genuint samarbete mellan digitala team en ny generation av produktivitet.

Även om dessa verktyg blev avgörande för att upprätthålla produktiviteten och kommunikationen i realtid mellan olika medarbetare kommer de att fortsätta att vara viktiga för DNA:t1 i framtida framgångsberättelser för den inverkan de har på hur verksamheten sköts.

Effekten av molnet

Molnet är inte ett nytt koncept och har varit kärnan i företagens resor mot digital transformation. Men med kraftigt decentraliserade arbetsstyrkor som en norm under en längre tid måste molndistributionen prioriteras, inte bara för att hålla verksamheten igång, utan även för att se till att den utvecklas.

Molnet kan hjälpa till att ta itu med följande:

  • Ostrukturerad och åtskild informationshantering i pappersform och digital form genom att överbrygga klyftan mellan fysiska och digitala arbetsflöden för att säkerställa att information på ett säkert och effektivt sätt kan delas, nås och samarbetas på av medarbetare som arbetar på distans. Det här ger inte bara omedelbara belöningar, utan även en mobil och fjärransluten arbetsstyrka, och du kan effektivt framtidssäkra verksamheten eftersom ”normalt” har fått en ny innebörd.
  • Felaktigheter i datainsamling och -bearbetning som orsakas av manuella och okontrollerade dokumentarbetsflöden. Eftersom allt fler arbetar hemifrån ökar risken för fel om hemmakontoret inte har rätt utrustning eller om företagets policyer förbises. Centraliserad molninfrastruktur eliminerar den här risken och säkerställer att arbetsflöden är korrekta, kontrollerbara och effektiva.
  • Det är alltid en affärsprioritet att upprätthålla informationssäkerhet och efterlevnad för dokumentets hela livscykel, men risken kan öka när data används på resande fot. Men efterlevnad kan uppnås i molnet och rätt verktyg kan ge ökad flexibilitet och skydda såväl företags- som kundinformation.

Det här är faktorerna som bidrar till en blomstrande och ansluten företagskultur, men de skapas genom molnprocesser. Med hjälp av insynen i de här arbetsflödena kan chefer underlätta pågående förändringar inom ett företag genom att bygga på produktivitetsvinster och undvika processer som inte fungerar. Så även om dessa åtgärder uppkom som en nödvändighet kommer de att underhållas och förbättras.

Förbättra produktiviteten genom rätt verktyg för samarbete

Varje företag har varit på sin egen resa mot digital transformation. Alla har sett dessa planer antingen sättas på prov eller skyndas på. Det de har gemensamt är bland annat stränga krav på informationshantering och -säkerhet, mobilitet och processautomatisering samt snabbare anpassning till molntjänster och hanterade tjänster.

Förändringarna som alla upplever är både djupgående och långvariga, men företagen kan få positiva erfarenheter från dem. Ökningen av verktyg för samarbete, även om de införts som en nödvändighet, kan och bör vara en av dessa erfarenheter. Genom att ta bort blockeringarna till informationsflödet i hela organisationen kan du omvandla medarbetares förmåga att uppfylla sina roller och förverkliga sin potential.

Vi talar ofta om att ”världen blir mindre” och om ”internationella samhällen”, men ofta förmedlar dessa modeord inte den verkliga kulturen i affärslivet. Det är bara genom att anamma molnbaserade arbetsflöden som den här visionen verkligen kan förverkligas.

Resultatet är äkta samarbete. Att arbeta snabbare, föra medarbetare närmare varandra och göra företagskulturen starkare genom effektiv kommunikation kan inte bara öka kreativiteten och innovationen, utan även förbättra produktiviteten.


Läs mer om hur du utnyttjar molnet på din framtida arbetsplats.

Liknande lösningar

Upptäck mer

Upptäck hur du kan utnyttja molnet på framtidens arbetsplats

PRATA MED VÅRT TEAM