Artikel

Molnets framtid: varför molnteknik är oumbärligt i våra dagliga liv

Molnanvändningen har ökat snabbt i både företags- och konsumentkretsar och är avgörande för våra samhällens framtid.

Hämta e-bok

Redo att utforma din molnbaserade strategi?

Molnet blir viktigare för våra framtida arbetsplatser i takt med att vi rör oss bort från traditionella modeller. Hämta Canons e-bok och lär dig hur du använder molnet på framtidens arbetsplats.

Hämta e-bok

Ready to build your cloud-first strategy

I vårt snabbt föränderliga globala klimat finns spekulationer, förutsägelser och teknisk innovation överallt. Men när det gäller molnteknik har vi ett något annorlunda synsätt. Eftersom molntjänster har blivit så integrerade i vår vardag är det inte alltid logiskt att tala om deras framtid som en fristående teknik. Det beror på att ingen annan teknik har genomgått en sådan snabb integrering i både företags- och konsumentkretsar.

Samhället förändras

Vad är samhällets framtid? Hur ser den ut och vad har molnet att göra med den? Molnet kommer att vara en enorm drivkraft i futurisationen av städer, arbetsplatser, institutioner och människor, eftersom det tillhandahåller den digitala infrastrukturen i framtidens smarta städer (där uppskattningsvis 68 % av världens befolkning kommer att leva år 20501).

Våra städer blir allt smartare, men varje ny ansluten enhet skapar data som måste lagras och analyseras. Det är bara möjligt att stödja ansluten teknik på den här nivån med en kombination av avancerad teknik och molntjänster. Med den här digitala infrastrukturen på plats blir smarta hissar och parkeringsplatser, förarlösa bilar och drönarstyrda taxibilar, tåg och tunnelbanor, gårdar och kraftverk en del av vardagslivet.

Molnet kommer även att stödja framväxande tekniker, som artificiell intelligens, och hjälpa dem att anpassas efter nya plattformar, till exempel mobila enheter. Även om AI redan används med exempelvis mobiltelefoner innehåller de här enheterna många ostrukturerade data, som e-postmeddelanden, textmeddelanden och foton. En analys av ostrukturerade data kräver tid och processorkraft som de flesta smartphones inte har lokalt. Om molnet driver datoranvändningen kan vi förvänta oss att våra telefoner blir ännu smartare.

Förbättra ditt företag

Eliminera hinder för innovation

Molnet har blivit oumbärligt för företag. En av huvudorsakerna till detta är hur det har påverkat innovation. Molntekniken eliminerar de typiska ekonomiska hindren för innovation och digital transformation utan behov av en fysisk infrastruktur och de drifts- och arbetskostnader som den medför. Mindre företag som traditionellt har svårt att skaffa fram de investeringar som krävs för implementeringar på plats kan få tillgång till ny teknik via molnleveransmodeller.

Samtidigt har molnet även minskat de risker som är förknippade med investeringar. Dyra, omfattande avtal kan vara ett hinder för många mindre företag. Skalbarheten hos molntjänster innebär att tjänsterna kan utökas eller förminskas beroende på företagets behov, vilket hjälper till att hantera kostnader och ekonomiska risker. De här flexibla, molnbaserade modellerna kommer att bli allt mer populära. Bara under de senaste fem åren har ekonomin för prenumerationsbaserade företagsmodeller ökat med mer än 100 % per år 2, vilket har lett till att 90 % av alla företag övergår eller överväger att övergå till den här typen av tjänster 3.

Molntjänster främjar även innovation eftersom hastigheten gör det enkelt att experimentera med nya idéer, då feedback kan samlas in snabbt. Om en strategi inte fungerar kan den snabbt korrigeras i stället för att vänta tills den inte säljs. Det gör att företag kan vara mer innovativa. Om företag upptäcker möjligheter på marknaden kan de dessutom, med hjälp av en molninfrastruktur, agera och utnyttja de här möjligheterna snabbare. Med så många möjligheter i molnet kommer företagen att fortsätta att övergå dit och den globala marknaden för offentliga molntjänster förväntas öka med 29,2 % mellan år 2021 och 2026 4.

GettyImages

Påverka informationen

I hjärtat av varje företag finns information. Hur vi kommer åt den, använder den och delar den är starkt förknippat med hur framgångsrik en organisation kan bli. Och det är här som molnet verkligen har gjort stor skillnad. Tack vare molnet är företagsanställda inte längre bundna till kontoret och kan komma åt information och samarbeta i projekt från hela världen, i realtid. Detta har revolutionerat företagsmodellerna. Det europeiska företaget OpenDesk överför till exempel möbeldesigner till molnet, så att kunderna kan hämta designen och anlita en lokal tillverkare för att bygga den i sin region. Det sänker kostnaden för frakt och lager, samtidigt som företagets koldioxidutsläpp minskar.

Molnbaserade plattformar har även gjort det möjligt för företag att bli mer effektiva. I takt med att företag växer tenderar de att bli allt mer uppdelade, då grupper av medarbetare utvecklar egna arbetssätt och sätt att dela information. Molnet hjälper företag att överbrygga den klyftan, så att alla medarbetare får tillgång till en plats för allt de behöver. Det gör det även enklare att skapa arbetsflöden mellan företag, där medarbetarna tidigare kanske skapat kopior av eller förlorat dokument under arbetets gång.

Ett överflöd av data

En ironisk aspekt av allt detta är att ju mer vi använder molnlösningar, desto mer behöver vi dem. Det så kallade ”dataöverflödet” beror på hur mycket vi använder molnbaserade tjänster i våra dagliga liv. Genom att använda onlinesystem, sociala nätverk, dela videor, fånga trafikflöden och samarbeta med kollegor skapas enorma mängder data som varje person och varje företag genererar åt sig själva, och då har vi inte ens nämnt de data som skapas via sjukvård, utbildning, vetenskap och militär. All den här informationen kräver datorkraft för att kunna hanteras, lagras och analyseras – därför behöver vi molnet.

Det är därför vi inte borde prata om molnets framtid – det vi egentligen behöver prata om är samhällets framtid och företagens framtid. Framtiden för våra städer, arbetsplatser och institutioner är starkt beroende av molnteknik och det blir allt mer påtagligt när fler tjänster går över till serverlösa lösningar och digitala infrastrukturer blir mer avancerade. Det räcker inte att säga att molnets framtid är på väg i en viss riktning. Det skulle snarare vara mer korrekt att förutsäga mänsklighetens, samhällets och företagens framtid och hur molntekniken kommer att bemöta dessa utmaningar.


Läs mer om hur du utnyttjar molnet på din framtida arbetsplats.

Liknande lösningar

Upptäck mer

Upptäck hur du kan utnyttja molnet på framtidens arbetsplats

PRATA MED VÅRT TEAM