Programvara

IRISXtract™

IRISXtract™ klassificerar automatiskt dina dokument och extraherar viktiga data.

Kontakta oss

IRISXtract™

Optimera dokumentprocesser

Överför relevant information till dina system snabbare och effektivare än någonsin med vår innovativa, AI-baserade plattform för optimering av affärsprocesser.

Viktiga fördelar

Benefits Benefits

Lätta din arbetsbörda

Benefits Benefits

Minska driftskostnaderna

Benefits Benefits

Öka effektiviteten

Benefits Benefits

Optimera affärsprocesser

AI-baserad dokumentklassificering

En innovativ, AI-baserad klassificeringsmotor som gör att du kan scanna eller importera stora mängder av blandade dokument utan behov av någon manuell förberedelse (igenkänning och separation).

Intelligent dataextrahering

Datafångst och extrahering av data baseras på en metod som inte kräver mallar, manuell konfiguration eller komplicerad utbildning.

Smidig integrering

IRISXtract™ passar din verksamhet och integreras smidigt med majoriteten av programmen från tredje part.

IRIS_Image_Module

Mycket skalbar

Oavsett vilka och hur många dokument du behöver processa kan IRISXtract™ enkelt hantera alla behov.

Flexibel plattform

IRISXtract™ kan installeras på en server eller via molnet och kan användas med både flera program (olika processer samtidigt) och flera användare (samma process för olika kunder).

Canonägd

Plattformen IRISXtract™ och dess tekniska funktioner, t.ex. OCR-tolkning och kompression av dokument, utvecklas inom Canon Group, för ökad trygghet.

IRIS_Image_Module

Viktiga funktioner

Key Features Key Features

AI-baserad dokument-klassificering

Key Features Key Features

Intelligent dataextrahering

Key Features Key Features

Multipla system och kanaler

Key Features Key Features

Effektiv implementering

Ta reda på mer om IRISXtract™ genom att kontakta våra specialister.

IRISXtract™-program för dokumentprocesser

Ett antal färdiga IRISXtract™-konfigurationer har utvecklats för att passa med specifika program. Lär dig allt direkt på dedikerade IRISXtract™-webbplatser.

Relaterade produkter och tjänster

Upptäck olika produkter och tjänster från Canon som kan tillgodose även dina behov.

Funderar du på vilka produkter ditt företag behöver?

PRATA MED VÅRT TEAM

-->