Streamline the entire goods delivery process, from picking, packing and shipping to validating proof of delivery.

Orderhantering

Effektivisera hela varuleveransprocessen, från plockning, packning och leverans till leveransbekräftelse.

I dagens föränderliga marknad förväntar sig kunderna att produkterna ska levereras snabbt, korrekt och i rätt tid.

Att hållas tillbaka av ett ineffektivt och felaktigt ordersystem kan därför ha en stor påverkan på verksamheten.

Fördelarna med våra lösningar för orderhantering

Benefits Benefits

Minska behovet av manuell orderhantering

Automatiserade arbetsflöden sparar tid och förhindrar felaktiga leveranser

Benefits Benefits

Minska tiden till faktura

Få en snabbare leveransbekräftelse med mobil e-signatur

Benefits Benefits

Förbättra kundservice

Effektivare teknik minskar kostnader, fel och förseningar

Benefits Benefits

Stärk säkerheten och efterlevnaden

Digitala system lagrar signaturer och ger en säker registrering

Ett recept för snabbare, smartare varuleveranser

“We now have a more standardised setup that is cheaper, easier to maintain and more flexible.”
Vi har nu ett mer standardiserat koncept som är billigare, lättare att underhålla och mer flexibelt.

Friedrich Staller

Verkställande direktör, GEV

Utmaningen

Den österrikiske köksutrustningsleverantören GEV ville få en snabbare behandling av fakturor och följesedlar för att uppfylla sitt mål om leverans samma dag för 97 % av beställningarna. Företaget ville ha en digital lösning som skulle påskynda de pappersbaserade arbetsflödena och ge ökad processtyrning och överblick.

“We now have a more standardised setup that is cheaper, easier to maintain and more flexible.”
We developed a tailor-made Order Fulfilment solution, dovetailing Canon’s Document Management platform.

Lösningen

Vi har tagit fram en skräddarsydd lösning för orderhantering som sammanfogar Canons dokumenthanteringsplattform med GEV:s ESP-system, för att digitalisera all beställningsdokumentation och automatiskt arkivera och tagga den för snabb och enkel hämtning.

Fördelarna

Vår lösning snabbade på processen genom att göra det enklare för personalen att snabbt hitta följesedlar och minska tiden till faktura via e-signering. Förutom att förbättra dokumentsäkerheten och överblicken gav systemet även en förbättrad kundupplevelse, genom tydligare, redigerbara beställningsmallar.

Our solution sped up fulfilment by helping staff find delivery notes faster

Öka din verksamhet genom att bearbeta beställningar snabbare och mer effektivt.


PRATA MED VÅRT TEAM

Så här fungerar det

Få fler affärsmöjligheter genom att bearbeta beställningar snabbare och smartare.

Relaterade lösningar