LÖSNINGAR

Lösningar för kundkommunikation och automatiserad dokumentproduktion

Förändra hur du producerar och hanterar kundkommunikation och datadriven verksamhetskritisk dokumentation i flera utdatakanaler.
work professionals in a meeting

ÖVERSIKT

Canons lösningar för kundkommunikation och automatiserad dokumentproduktion

Gör det möjligt för organisationer att ta kontroll över marknadsföring och transaktioner och produktion av datadriven affärskritisk dokumentation genom kundupplevelsehantering, effektivisering av processer för att förbättra samarbete och styrning samt effektivisering av innehåll och dokumentproduktion.
 • Kundkommunikation

  Leverera anpassad flerkanalskommunikation för att särskilja sig och ge en bättre kundupplevelse.

 • Automatiserad dokumentproduktion

  Förbättra produktiviteten och styrningen av datadriven kommunikation och verksamhetskritisk dokumentation, samtidigt som den möjliggör digital omvandling och minskade kostnader.

 • Dokumentkomponering och leverans

  En kostnadseffektiv, säker lösning för digital omvandling och automatisering av kontoutdrag, fakturor, brev, inbjudningar och formulär.

Öka produktiviteten och kundnöjdheten med automatiserade dokumentarbetsflöden

Våra kostnadseffektiva lösningar gör det möjligt för företag att uppnå sina affärsmål, från att hantera kundupplevelser till att effektivisera processer, förbättra samarbete och styrning och tillhandahålla effektivitet i innehåll och dokumentproduktion.
Work professional using customer communications

Kundkommunikation

Möjliggör en exceptionell, personlig kundupplevelse med snabb och konsekvent kundkommunikation i flera kanaler. Korta ned ledtiderna för meddelanden och förbättra produktiviteten för företagsanvändare.

Automatiserad dokumentproduktion

Effektivisera arbetsflöden och minska manuella processer med automatisk identifiering och lösning av produktionsfel, samtidigt som den digitala omvandlingen möjliggörs och en kostnadsminskning för verksamheten uppnås.

A group of people working around a desk
A person touching a tablet screen

Dokumentkomponering och leverans

Producera och leverera personanpassad, lättförståelig kommunikation i flera kanaler, möjliggör digital omvandling och automatisering av affärsprocesser för fakturor, kontoutdrag, brev och formulär.

Fördelar med kundkommunikation och automatisering av dokumentproduktion

Våra lösningar hjälper dig att optimera effektiviteten, säkerställa GDPR-efterlevnad och förbättra kundupplevelsen genom ett urval av förbättrade funktioner.

 • Främja produktiviteten

  Överbrygga klyftan mellan pappersdokument och digitala dokument, vilket påskyndar digital omvandling och eliminerar manuella uppgifter genom processautomatisering av dokumentproduktion.

 • Minska kostnader

  Möjliggör lägre driftskostnader genom att automatisera repetitiva manuella uppgifter med dokumentskapande och variabel dataproduktion.

 • Förbättra kundupplevelsen

  Se till att särskilja dig med en exceptionell, personlig kundupplevelse genom att leverera kommunikation via flera kanaler och förkorta ledtiderna genom att automatisera hanteringen av kundresan.

 • Hantera information om regler på ett effektivt sätt

  Se till att din kommunikation överensstämmer med grundlig delning, dirigering, godkännande och spårning av dokument och ändringar med en fullständig granskningslogg, vilket möjliggör kontroll över din kommunikation för att minimera riskerna.

 • Relaterad programvara

  Utforska relaterade programvarulösningar för hantering av affärsprocesser som kan hjälpa dig att öka produktiviteten, effektiviteten och säkerheten och förbättra den digitala omvandlingsresan

 • Quadient logo
  Skapa, hantera och leverera effektiv kundkommunikation i alla kanaler.
 • sysHUB logo
  Konsolidera viktiga processer och program i ett enda automatiserat arbetsflöde.
 • Logotyp för Compart DocBridge
  Den här programvaran är flexibel och skalbar och hjälper dig att hantera, optimera, validera och distribuera dokument.
 • Relaterade lösningar

  • Digitalisering av HR

   Öka produktiviteten och sänk kostnaderna genom att byta ut manuella HR-processer mot automatiska arbetsflöden.

  • Digital Mailroom

   Ge bättre kundservice genom att bearbeta post snabbare och mer kostnadseffektivt.

  • Samarbete på arbetsplatsen

   Integrera dina pappersbaserade och digitala arbetsflöden och påskynda den digitala transformationen med automatiserade processer, avancerad inläsning och tjänster för molnet.

  Utforska tjänster för digital transformation

  Driv din digitala transformation och ditt affärssamarbete framåt, oavsett varifrån du arbetar.
  UTFORSKA RELATERADE TJÄNSTER
  An AI image representing digital transformation

  Läs mer

  BEHÖVER DU HJÄLP?

  Utforska hur lösningar för kundkommunikation och automatiserad dokumentproduktion kan gynna din verksamhet