Boost your business by talking to customers more effectively.

Kundkommunikation

Öka försäljningen genom att prata med kunderna på ett effektivare sätt.

Kommunikationen med kunder är en viktig del av en organisation, men om du misslyckas med att utveckla den här processen kan det påverka din framgång avsevärt.

Dagens konsumenter förväntar sig att företag kan ge dem den information de vill ha när de vill ha den, levererad till valfri enhet.

Fördelarna med bättre kundkommunikation

Retain customers Retain customers

Behåll kunder

Genom att skapa bättre och mer anpassad kommunikation

Strengthen branding Strengthen branding

Stärk varumärket

Genom mer konsekvent leverans via alla kommunikationskanaler

Improve efficiency Improve efficiency

Förbättra effektiviteten

Genom att låta företag skapa kundinnehåll istället för IT

Speed up time to market Speed up time to market

Påskynda tiden till marknadsintroduktion

Genom att integrera data från äldre system

Kundhantering och kommunikationer: ett nytt förhållningssätt

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
Den här lösningen förbättrade den operativa effektiviteten och ökade vår lyhördhet för kunderna.

Alan Watson

Relationship Manager, Aegon UK

Utmaningen

Det internationella försäkringsbolaget Aegon ville förbättra sitt sätt att kommunicera med sina 2 miljoner kunder i Storbritannien. Företaget ville minska kostnaderna genom outsourcing och samtidigt förbättra datasäkerhet och granskningsmöjligheter samt förbereda för övergången från utskrift till digitalt.

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
We helped Aegon develop a state-of-the-art inbound and outbound mail processing system

Lösningen

Vi hjälpte Aegon utveckla ett toppmodernt bearbetningssystem för inkommande och utgående post med automatiserade dokumentarbetsflöden och elektronisk lagring. Det här smidiga dokumenthanteringssystemet inhystes i en ny, ändamålsenlig anläggning, som hanteras av Canon.

Fördelarna

Vår outsourcade kundkommunikationslösning ledde till 50 % snabbare postbearbetning och totalt 25 % lägre kostnad. Lösningen hjälpte Aegon att gå från utskrift till digitalt och har även förbättrat utdata och datakontroll samt gjort så att företaget kan uppnå regelefterlevnad.

Customer Communications solution led to 50% faster mail processing and a total 25% cost reduction.

Upptäck nya sätt att kommunicera mer effektivt med kunderna.


PRATA MED VÅRT TEAM

Så här fungerar det

Utforska nya sätt att engagera kunder genom att använda våra digitala kommunikationslösningar.

Relaterade lösningar

Undersök mer