Invoice Processing give more control, efficiency and transparency in Accounts Payable

Fakturahantering

Mer kontroll, effektivitet och transparens i leverantörsreskontra.

Nya lösningar och mer kontroll,

effektivitet och transparens i

fakturahantering och

leverantörsreskontrakt på företaget.


Förvaltning av kassaflödet är avgörande för verksamheten, men manuell bearbetning av fakturor kan vara ineffektivt och leda till fel – vilket kostar tid och pengar.


Enkel och smart fakturahantering hjälper dig att ta kontroll över kassaflödet – du sparar tid och ges sinnesro tack vare en starkare verifieringskedja.

Fördelarna med automatisering av fakturaprocess

Benefits Benefits

Minska kostnader

Undvik förseningsavgifter och lägg mer fokus på verksamhetens kärnuppgifter

Benefits Benefits

Öka effektiviteten

Minska tiden som går åt till att behandla fakturor och minska samtidigt antalet mänskliga misstag

Benefits Benefits

Öka insikten i kassaflödet

Spåra fakturastatus fullt ut och fatta bättre beslut

Benefits Benefits

Stärk efterlevnaden

Få starkare och mer regelefterlevande verifieringskedjor och undvik bedrägerier

Vi hjälper företag att modernisera sin fakturahantering

Canon helped a business to modernise with an Invoice Processing system
Tack vare Canons snabba och felfria lösning har vi lyckats med att förenkla faktureringsprocessen.

Ján Lipták

Finance Director, DB Schenker Tjeckien

Utmaningen

Efter många år av expansion såg den ledande internationella logistikfirman DB Schenker Tjeckien (CR) en stor ökning av antalet fakturor man tog emot. Företaget tacklade de administrativa flaskhalsarna som detta medförde genom att modernisera sin manuella faktureringsprocess.

Canon’s Invoice Processing system streamlined workflows and automated invoice data capture
Canon’s Invoice Processing system streamlined workflows and automated invoice data capture

Lösningen

Vi hjälpte DB Schenker CR genom att tillhandahålla en heltäckande utkontrakterad fakturahanteringtjänst, som är baserad i Canon Delivery Center i Prag. Resultatet blev ett snabbare och mer effektivt system med effektiviserade arbetsflöden och automatiserad registrering, validering och matchning av data.

Fördelarna

Vi halverade den tid det tar att behandla fakturor – vilket gjorde det möjligt för DB Schenker CR att bearbeta alla inkommande fakturor inom 24 timmar. Med vår lösning kunde företaget omdistribuera fem medarbetare inom avdelningen för leverantörsreskontra – vilket gav ytterligare förbättringar.

Canon halved the time taken to process invoices

Upptäck hur en optimerad faktureringsprocess sparar dig både tid och pengar.


PRATA MED VÅRT TEAM

Så här fungerar det

Ta kontroll över kassaflödet med Canons fakturahanteringslösning.

Relaterade lösningar

hidden gate