REDLINE CHALLENGE

Canon Redline Challenge
villkor

1. ARRANGÖR OCH DELTAGARE

1.1. Kampanjens arrangör är Canon Europa N.V. med registrerad adress Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna (”Canon”). Alla företag, dotterbolag, partnerskap eller andra enheter som då och då kontrolleras av eller är under samma bestämmande inflytande som Canon kallas hädanefter ”Canons dotterbolag” och Canon och Canons dotterbolag tillsammans kallas ”Canon Group”.

1.2. Alla deltagare (”Deltagare”) måste vara fotografer som är bosatta i Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Estland, Lettland, Litauen, Island, Tjeckien, Ungern, Polen, Slovakien, Sydafrika, Bahrain, Iran, Irak, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudiarabien, Syrien, Förenade Arabemiraten, Jemen, Algeriet, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kap Verde, Centralafrikanska republiken, Tchad, Komorerna, Kongo, Djibouti, Egypten, Ekvatorialguinea, Eritrea, Etiopien, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Elfenbenskusten, Kenya, Liberia, Libyen, Mali, Mauretanien, Marocko, Niger, Nigeria, Kongo, Rwanda, Sao Tome och Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sydsudan, Sudan, Tanzania, Gambia, Togo, Tunisien, Uganda, Västsahara, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Grekland, Malta, Rumänien, Slovenien, Serbien, Makedonien, Ukraina, Bosnien-Herzegovina, Israel, Uzbekistan, Azerbajdzjan, Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mayotte, Mocambique, Namibia, Reunion, Sankta Helena, Seychellerna, eSwatini, Zambia, Georgien, Moldavien, Kazakstan eller Zimbabwe samt vara 18 år eller äldre.

1.3. Professionella fotografer eller personer som tjänar mer än 20 % av sin årliga inkomst på fotografering samt anställda på Canon Group, deras familjer, ombud och andra parter som är direkt involverade i den här tävlingen och sponsringen är inte berättigade att delta.

1.4. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagarna att bindas vid dessa villkor, om inget annat skriftligen anges.

2. TÄVLINGEN

2.1. Kampanjperiod: Mellan kl. 00:01 GMT den 19 augusti 2023 och kl. 23:59 den 16 september 2023.

2.2. Gå till https://www.canon.se/redline-challenge/ och fyll i onlineformuläret och ange dina uppgifter (namn, e-postadress, bosättningsland) och fyll i enkäten. Ladda sedan upp en bild som uppfyller villkoren nedan i klausul 3 och som ska delta i tävlingen.

2.3. Du behöver inte köpa något. Det är kostnadsfritt att delta i tävlingen och bilder behöver inte tas med en Canon-enhet.

2.4. Internetåtkomst och en giltig e-postadress krävs för att delta.

2.5. Högst ett (1) bidrag är tillåtet per person under kampanjperioden.

2.6. Ofullständiga, ogiltiga eller olämpliga bidrag eller bidrag som mottagits efter sluttiden GMT 23:59 den 16 september 2023 kommer inte att vara berättigade till publicering eller till något pris.

2.7. Genom att skicka in bidrag ger Deltagaren härmed Canon Group en icke-återkallningsbar, världsomspännande, royaltyfri och kostnadsfri, underlicensierbar licens för publicering, återpublicering, visning och användning av hans/hennes bilder i alla syften i samband med den här tävlingen, inklusive men inte begränsat till, visning på Canon Groups webbplatser, Canon Groups sociala mediekonton och/eller kanaler, alla andra webbplatser som tillhör Canon Group eller dess ombud/leverantörer och i marknadsföringsmaterial (inklusive utställningar) som rör den här tävlingen i upp till ett år efter att tävlingen har avslutats. Varje Deltagare ger dessutom Canon Group och dess representanter/leverantörer rätten att moderera, modifiera och ta bort bilder om de anses olämpliga, helt eller delvis, för visning på tävlingswebbplatsen eller i något material som rör tävlingen. Tävlingsdeltagaren samtycker härmed till att identifieras med och/eller vara ansvarig som fotograf för eller skapare av bilden som är hans/hennes bidrag.

3. BILDKRITERIER

3.1. Bilden som skickas in måste uppfylla följande kriterier:


a) Återspegla utmaningen ”Room to Breathe” – Vi utmanar dig att skala av bilden och anta en strategi där mindre är bättre för motiv och komposition, med en bild som visar att du har en känsla för minimalism

b) Kreativitet – Är ditt bidrag nytt och originellt?

c) Effekt – Vilka känslor eller reaktioner framkallas av bidraget? Är bidraget roligt, känslomässigt eller tankeväckande?

d) Teknisk förmåga - Har bilden tagits på ett sätt som visar kännedom om kamerans och motivets kapacitet?


3.2. Bildstorleken ska vara 150 DPI, 2 000 px längs den längsta sidan. Deltagarna får inte ladda upp bilder som tidigare har fått en utmärkelse eller ett pris via en kampanj som drivits av Arrangören eller någon annan enhet.

3.3 Bilden som skickas in får inte vara kraftigt redigerad eller manipulerad, till exempel: inga objekt får läggas till eller tas bort från bilden, inga kompositionsbilder eller vattenstämplar (mer information finns i paragraf 4.2 vi). Observera att den här listan med exempel inte är en fullständig lista.

3.4 Den här tävlingen är ett test av fotografens kreativitet och skicklighet. All användning av artificiell intelligens strider mot tävlingens syfte och är helt förbjuden (med undantag för inbyggda funktioner i omodifierade produktionskameror). Se 4.3 och 4.4 för mer information.

4. TÄVLINGSVILLKOR

4.1. Bilden måste vara originalbild och tagen av Deltagaren.

4.2. Bilden som Deltagaren skickat in får inte innehålla:


i) identifierbara personer, såvida inte Deltagaren kan visa att sådana personer skriftligen har beviljat alla nödvändiga tillstånd för den bild som ska skickas in, användas och publiceras av Canon Group enligt klausul 2.7 i dessa villkor (observera att Deltagaren ansvarar för att se till att det relevanta tillståndet har sökts och att formulär för modellrelease har fyllts i på rätt sätt), eller

ii) konstverk, såvida Deltagaren inte kan visa att han/hon äger en licens för att sådana konstverk kan användas och publiceras av Canon Group enligt klausul 2.7 i dessa villkor, eller

iii) logotyper och varumärkesnamn, såvida Deltagaren inte kan visa att han/hon äger en licens för att sådana logotyper eller varumärkesnamn kan användas och publiceras av Canon Group enligt klausul 2.7 i dessa villkor, eller

iv) scener som är stötande, obscena, sexuella, nedsättande, ärekränkande, våldsamma, kränkande, trakasserande, hotfulla, anstötliga med avseende på ras, religion, ursprung eller kön, eller som kan ställa Canon Groups namn, rykte eller goodwill eller någon varumärkespartner i ogynnsam dager, eller som på annat sätt är olämpliga för publicering, eller

v) allt som kan kränka tredje parts rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, moraliska rättigheter eller sekretessrättigheter, eller som kan hänvisa till tredje parts varumärke eller hänvisa till tredje parts namn, logotyper och/eller varumärken, eller

vi) vattenstämplar, upphovsrättsmeddelanden och annan information som kan identifiera Deltagaren (obs! ett upphovsrättsmeddelande som är inbäddat i bildens metadata är tillåtet). För att bedömningen ska bli så rättvis som möjligt får juryn inte se namnen på Deltagarna när de dömer. Alla inskickade bilder som innehåller en Deltagares namn, vattenstämplar, upphovsrättsmeddelanden eller annan information som kan identifiera Deltagaren diskvalificeras och visas inte för juryn.


4.3. Bilden som deltagaren skickar in får inte skapas, genereras, redigeras, komponeras eller manipuleras med hjälp av programvara, verktyg eller teknik som innehåller någon form av artificiell intelligens. Detta omfattar (men är inte begränsat till) all användning av generativ artificiell intelligens, däribland generativa fyllningsfunktioner. Användning av funktioner som ingår i kamerornas produktionsspecifikationer (t.ex. autofokus och bildbearbetning) resulterar dock inte i automatisk diskvalificering, så länge kameran inte misstänks ha modifierats på något sätt.

4.4. Alla utvalda finalister kontaktas och ombeds tillhandahålla RAW-filen för den inskickade bilden, som analyseras i syfte att identifiera eventuell användning av artificiell intelligens, och den kan även användas för bedömning av andra tävlingskriterier (t.ex. komponering, omfattande redigering och manipulation) efter domarnas gottfinnande. Om deltagaren inte skickar in RAW-filen före det angivna slutdatumet diskvalificeras deltagaren.

4.5. Du samtycker även till att bli kontaktad av Canon vid administration av tävlingen eller i händelse av att Canon Group önskar diskutera eventuell annan användning av bilden som skickats in till tävlingen.

5. GARANTI

Genom att skicka in sitt bidrag garanterar Deltagaren att:

5.1 Deltagaren är bildens enda upphovsman

5.2 Deltagaren äger rättigheterna till bilden

5.3 Bilden och eventuella element som visas i bilden inte inkräktar på någon tredje parts rättigheter (inklusive immateriella rättigheter, moraliska rättigheter eller sekretessrättigheter)

5.4 Om en person eller en persons bild visas i bilden har Deltagaren fått skriftligt tillstånd från denna person att Canon Group kan använda dessa bilder enligt beskrivningen i dessa villkor

5.5 Om bilden har tagits i ett annat land än i Deltagarens bosättningsland, har Deltagaren följt den lagstiftning som gäller i det landet, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, moraliska rättigheter, sekretessrättigheter och äganderättsskyddade juridiska krav.

Canon garanterar att:

5.6 Vi ska agera inom ramen för de rättigheter som beviljas under och/eller i enlighet med dessa villkor.

6. PRISET

6.1 Den slutliga vinnaren får Canon-utrustning värd över 50 000 kronor, bland annat följande (”priset”):


a) Canon EOS R5

B) Canon RF 24-105MM F4L IS USM


6.2 Canon meddelar vinnaren via den e-postadress som angavs vid anmälan inom fem arbetsdagar efter att vinnaren har valts och vinnaren måste bekräfta och godkänna Priset inom 14 kalenderdagar efter den första kontakten. Om vinnaren inte svarar på den första kontakten inom 14 kalenderdagar förbehåller sig Canon rätten att diskvalificera vinnaren. Om vinnaren är diskvalificerad förbehåller sig Canon rätten att dela ut priset till en reserv som valts på samma sätt. Reservvinnare kan få kortare tid på sig att svara.

6.3 Canon förbehåller sig rätten att publicera vinnarens namn och ort eller att publicera eventuella prisöverlämningar efter tävlingens slut. Om vinnaren inte vill att sådan information ska publiceras måste han/hon meddela Canon när han/hon får ett meddelande om att han/hon har vunnit.

6.4. Priset kan inte överföras eller lösas in mot kontanter eller tillgodohavanden. Om priset inte skulle vara tillgängligt på grund av omständigheter som ligger utanför Canons kontroll, förbehåller vi oss rätten att erbjuda ett alternativt pris som är värt lika mycket eller mer.

6.5. Priset överlämnas till vinnaren inom 30 kalenderdagar efter det att vinnaren har tillkännagetts. Om priset mot förmodan inte kommer inom 30 kalenderdagar efter att vinnaren har tillkännagetts, har vinnaren ytterligare 28 kalenderdagar på sig att informera Canon genom att skicka ett e-postmeddelande till Reshma.chauhan@canon-europe.com. Om vinnaren inte informerar Canon inom denna tidsram förbehåller sig Canon rätten att inte utfärda priset på nytt eller att begränsa dess värde efter eget gottfinnande.

6.6 Ett pris som inte har accepterats kan delas ut till andra deltagare efter Canons eget gottfinnande.

6.7 Om tävlingen inte kan genomföras som planerat av skäl inklusive men inte begränsat till manipulering, obehörigt ingripande, bedrägeri, oärlighet, tekniska fel eller andra orsaker som ligger utanför Canons kontroll och som förstör eller påverkar administration, säkerhet, rättvisa, integritet eller korrekt genomförande av denna tävling, förbehåller sig Canon rätten att diskvalificera alla som påverkar bidragsprocessen eller som inte följer dessa villkor och att avbryta, ändra eller stoppa tävlingen eller ogiltigförklara alla berörda bidrag.

6.8 Inget ansvar tas för bidrag som förloras, försenas, skadas, felriktas eller är ofullständiga, eller som inte kan levereras på grund av någon teknisk orsak, leveransorsak eller annan orsak. Sändningsbevis accepteras inte som mottagningsbevis. Canon Group garanterar inte kontinuerlig eller säker åtkomst till bidragssidan.

7. VAL AV VINNARE

7.1 Alla giltiga bidrag som tas emot under kampanjperioden (kan komma att granskas) bedöms av en oberoende domarpanel. Totalt tre (3) bedömningsomgångar kommer att ske som resulterar i en lista med tio (10) finalister baserat på de bildkriterier som anges i klausul 3. Bland de tio (10) finalisterna väljer panelen en (1) vinnare.

7.2 Vinnaren utses mellan den 9 oktober och 16 oktober 2023.

8. PERSONUPPGIFTER

8.1 Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nederländerna är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas av deltagare. De personuppgifter som lämnas förvaras på ett säkert sätt och kan överföras till en säker server utanför den registrerades land. De personuppgifter som samlas in från Deltagare omfattas av Canons sekretesspolicy för konsumenter https://myid.canon/canonid/#/policy.

8.2 Alla personuppgifter som tillhandahålls för denna tävling används endast för deltagande i tävlingen och, om tillämpligt, i marknadsföringssyfte av Canon Group och/eller av ombud som utses av Canon för att hjälpa till att genomföra tävlingen på uppdrag av Arrangören och kommer inte att avslöjas för tredje part i något annat syfte såvida inte Deltagarens positiva samtycke har erhållits.

9. FRISKRIVNINGAR

9.1. Canon förbehåller sig rätten att vägra belöna ett bidrag eller att återkalla det fulla värdet av ett pris om Canon anser att det förekommit missbruk eller brott mot villkoren för denna tävling.

9.2. Canon, tillsammans med associerade ombud och företag, ansvarar inte för någon förlust (inklusive, utan begränsning, indirekt, särskild eller följdmässig förlust eller utebliven vinst), utgift eller skada som drabbar eller åsamkas (oavsett om det beror på personens vårdslöshet) i samband med denna tävling eller vid mottagande eller användning av Priset, förutom eventuella skyldigheter som inte kan uteslutas enligt lag. Det finns ingenting som fråntar Canon Group ansvaret för dödsfall eller personskador som uppstår som ett resultat av deras vårdslöshet.

9.3. I händelse av en tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av reglerna för tävlingen, är Canons chefers beslut slutgiltigt och ingen korrespondens kommer att inledas.

9.4. Om en beslutande domstol eller annan behörig myndighet anser att någon del av dessa villkor är ogiltig, olaglig eller ogenomförbar ska denna del avskiljas från resten av villkoren, vilka ska fortsätta att gälla i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag.

9.5. Bidrag måste skickas in direkt av den person som deltar i tävlingen. Massbidrag från handel, konsumentgrupper eller tredje part accepteras inte. Ofullständiga eller oläsliga bidrag och bidrag som skickas in med makron eller andra automatiserade åtgärder tillsammans med bidrag som inte uppfyller kraven i dessa villkor diskvalificeras och räknas inte. Om det visar sig att en Deltagare använder en eller flera datorer för att kringgå detta villkor genom att till exempel använda "script", "brute force", maskera sin identitet genom att manipulera IP-adresser, använda andra identiteter än deras egna eller använda andra automatiserade metoder för att förstärka Deltagarens bidrag till tävlingen på ett sätt som inte överensstämmer med tävlingsreglerna, diskvalificeras Deltagarens bidrag och eventuella priser som delats ut ogiltigförklaras. Deltagare får inte delta med anonyma e-posttjänster som, men inte begränsat till, GuerillaMail, Dispostable eller Mailinator.

9.6. I händelse av skillnader mellan dessa villkor och informationen i något kampanjmaterial, gäller informationen i villkoren.

10. JURISDIKTION

Som deltagande konsument gäller lagarna i ditt hemland för denna tävling, och du har eventuellt rätten att vidta rättsliga åtgärder på ditt eget språk och i lokala domstolar. Du kan få information om vilka dina rättigheter är från den lokala organisationen för konsumentrådgivning. Dessa villkor inskränker inte eventuellt tillämpliga lagstadgade rättigheter.