Artikel

Affärsverktygen som du behöver för att kunna arbeta flexibelt

Idag är det viktigare än någonsin att investera i molnlagringstjänster, automatisering och digitala transformationsmöjligheter.

Hämta e-bok

Dags att skapa en molnbaserad strategi?

Övergång till molntjänster i arbetet blir allt vanligare. Hämta e-boken från Canon och lär dig hur du kan använda molntjänster inom arbetet.

Hämta e-bok

Ready to build your cloud-first strategy

COVID-19 har ändrat hur vi ser på ”vanliga” arbetsförhållanden. Organisationer över hela världen har varit tvungna att anpassa arbetet för en distansarbetande personal. Strategiska och ekonomiska planer har fått läggas åt sidan för att kunna prioritera personalens säkerhet. Ingen av oss vet hur den närmaste tiden kommer att se ut och det är därför viktigare än någonsin att vara flexibel.

Driftavbrotten som orsakats av den rådande globala krissituationen får långsiktiga budgetkonsekvenser. Intäkterna påverkas, vilket innebär att utgifterna kommer att behöva granskas ordentligt, detta inkluderar allt ifrån IT-investeringar till kostsamma kontorslokaler. Faktum är att 67 % av ekonomichefer1 menar att planerade investeringar kommer att behöva ställas in eller skjutas på framtiden. Även om det är viktigt att skära ner på kostnaderna så är det minst lika viktigt att göra smarta investeringar. Anpassningsförmåga blir a och o för att kunna arbeta i en oförutsägbar framtid. Det är därför viktigt att du har rätt verktyg.

Enligt McKinsey omfattar investeringsprioriteringarna2 för hållbar verksamhet efter COVID-19-krisen bl.a. molnlagringstjänster, automatisering och digitala omvandlingsmöjligheter. De borde redan ligga högt upp på listan men i nuläget är de mer väsentliga än någonsin.

Investera i molntjänster

Molnlagring är inte ett nytt fenomen utan användes långt före Corona-pandemin, och många företag använder sig redan av denna teknik. I och med att distansarbete verkar kunna bli ett allt vanligare arbetssätt vill de flesta företag investera i lösningar som möjliggör både arbete på plats och på distans.

Öka flexibiliteten och sänk de fasta driftkostnaderna med hjälp av molnbaserade lösningar. På så vis kan din personal utföra sitt arbete oavsett plats, på ett enkelt och inte särskilt kostsamt sätt. Många företag har redan insett värdet av molnlösningar och uppåt 47 %3 av dessa planerar att fortsätta att använda dessa smidiga och effektiva samarbetslösningar även i framtiden.

Invest in the cloud

Investera i digitala lösningar redan idag

Digital anpassning har varit högsta prioritet för de flesta verksamheter under det senaste årtiondet. Studier har visat att uppåt 20 % av företagens IT-utgifter4 handlade om detta under 2019. Anpassningen har i många fall varit en stadig men långsam process och det har varit lätt att ändå förlita sig på gamla rutiner, som att använda pappersarkiv i stället för de digitala. Avståndsrestriktionerna under pandemin har påskyndat digitaliseringsprocessen och tvingat många verksamheter att förlita sig på distansarbete. Detta har även inneburit omställningar för personalen som varit tvungna att lära sig att utföra sina roller via digitala kanaler.

Även om övergången inte varit frivillig för många är det en värdefull investering på lång sikt. Övergången till digitala affärstillämpningar, stamnätssystem och onlineinfrastrukturer innebär ökad kontakt med kunder och leverantörer via kanaler online. Se till att ligga steget före genom att investera i stabila distansarbetsmöjligheter med effektiva, säkra och skalbara funktioner.

Automatisera arbetet

Tänk på att ökat distansarbete ofta innebär en del utmaningar. Det blir till exempel svårare att få en överblick över arbetet när ni inte är på plats och har direkt kontakt med varandra. Detta kan leda till förseningar och ineffektiva arbetsflöden. Det är därför väsentligt att även investera i automatiserade lösningar, till exempel RPA (Robotic Process Automation) effektiviserar tidskrävande arbetsflöden och underlättar administrationen.

Med automatiseringstjänster får du en mer flexibel verksamhet. Som Bill Gates sa ”Det krävs att du är villig att tänka om, kan anpassa dig till nya arbetssätt och komma på nya för att nå framgång på dagens marknad”. Det är dock inte optimalt om personalen måste lära sig allt på nytt varje gång som arbetssättet uppdateras. Detta underlättas med hjälp av automatiserade tjänster och lösningar.

En flexibel affärsmodell är a och o för att kunna överleva i en ständigt utvecklande verksamhetsmiljö. Bästa sättet för att kunna skapa en flexibel verksamhet är att byta ut manuella arbetssätt till digitala och automatiserade processer. Även om budgeten i nuläget är begränsad och framtiden relativt oviss kommer du att tjäna på att investera i molnbaserade arbetssätt. Med en verksamhetsstrategi som är baserad på tjänster via molnplattformar blir det lättare att se vilka strategier som funkar och byta till nya vid behov.


Lär dig använda molntjänster inom arbetet.

Liknande lösningar

Upptäck mer

Ta reda på hur du kan utnyttja molnet på framtidens arbetsplats

PRATA MED VÅRT TEAM