Critical document governance. Ensure critical documents are sent to the right place at the right time

Styrning av viktiga dokument

Se till att viktiga dokument skickas till rätt plats vid rätt tidpunkt.

Organisationen behöver ett snabbt och effektivt sätt att skapa och skicka ut viktiga dokument, både internt och externt


Om viktiga dokument skickas på fel sätt kan det påverka företaget kommersiellt och juridiskt och skada dess rykte.

Fördelarna med vår lösning för styrning av viktiga dokument

More efficient delivery More efficient delivery

Mer effektiv leverans

Mindre fel vid dokumentleverans eftersom alla processer kontrolleras

Faster error correction Faster error correction

Snabbare felkorrigering

Misstag och fel kan identifieras och åtgärdas snabbare

Stronger compliance Stronger compliance

Starkare efterlevnad

Verifieringskedjan och arkivering hjälper dig att uppfylla krav om efterlevnad och reglering

Better monitoring Better monitoring

Bättre övervakning

Leveransbekräftelse kan tas emot och kontrolleras med avseende på noggrannhet

En lösning som ger en verklig förändring

A critical document governance solution that delivers real change
Vi har utvecklat en tillförlitlig, högpresterande och framtidssäker processtandard som sänker kostnaderna.

Ledande leverantör av livförsäkringar

Utmaningen

Ett ledande livförsäkringsbolag letade efter ett sätt att säkerställa att affärskritiska dokument skickades till rätt mottagare. Utöver att uppfylla skyddsbehoven relaterade till konsumentdata så behövde lösningen vara kompatibel med framtida integrering av nya processer och utgångsformat.

A critical document governance solution that delivers real change
Using Canon’s Critical Document management platform enabled the company to automate and control critical document workflows

Lösningen

Med Canons Critical Document Management-plattform kunde företaget automatisera och styra viktiga dokumentflöden. Lösningen förberedde även företaget inför framtida integrering av nya processer och utgångsformat.

Fördelarna

En fullständig översikt över affärskritiska dokument gjorde det möjligt för företagets system för dokumentbearbetning att uppfylla krav på kvalitet och efterleva regler. Företaget sparade dessutom 150 000 € om året genom att minska portokostnaderna.

Canon’s Critical Document system made the company fully compliant

Upptäck hur bättre informationsstyrning kan förändra verksamheten.


PRATA MED VÅRT TEAM

Så här fungerar det

Upptäck nya sätt att spara tid och pengar med våra innovativa dataadministrationsverktyg.

Relaterade lösningar

Undersök mer