LÖSNINGAR

Automatiserad dokumentproduktion

Påskynda den digitala transformationen och effektivisera arbetsflöden med variabeldata genom att automatisera och centralisera produktionen av verksamhetskritiska dokument i flera kommunikationskanaler.
A group of people working around a desk

ÖVERSIKT

Canons automatiserade dokumentproduktion

Det största hindret för en flexibel verksamhet är ineffektivitet. Automatisering av dokumentproduktion förbättrar effektiviteten vid produktion av verksamhetskritiska dokument genom att ta bort repetitiva manuella uppgifter och ge transparens i processer och arbetsflöden samtidigt som du möjliggör digital transformation och minskar kostnader.

Fördelar med automatisering av dokumentproduktion

Våra kostnadseffektiva lösningar har utvecklats för att hjälpa organisationer att bli mer flexibla genom att tillhandahålla en snabbare dokumentkomponering, minimera fel och förbättra dokumenthanteringen.

 • Öka produktiviteten

  Öka produktiviteten genom att automatisera repetitiva manuella uppgifter, effektivisera arbetsflöden och automatiskt upptäcka och lösa produktionsfel. Centralisera utskrifter så att företagsanvändare kan fokusera på kärnverksamheten.

 • Äldre IT

  Canons arbetsflödeslösningar överlappar befintliga äldre IT-system så att du inte behöver uppdatera system, och du sparar in på kostnader och undviker störningar. Ändra arbetsflödesprocesser enkelt för att hantera ändringar i IT-infrastrukturen.

 • Förbättra slutanvändarens upplevelse

  Förbättra affärssamarbetet genom att låta användare uppdatera och ändra flerkanalsdokument utan att involvera IT-team, genom behörighetsbaserade mallar. Automatiserade, säkra processer är snabba och effektiva, vilket förkortar tiden till marknadsintroduktion.

 • Hantera information om regler på ett effektivt sätt

  Se till att dina affärskritiska dokument uppfyller alla krav på noggrann delning, dirigering, godkännande och spårning av dokumentändringar med en fullständig granskningslogg, vilket möjliggör kontroll för att minimera riskerna.

 • ”Vi uppnår nu både en mycket mer effektiv produktionsprocess och mycket hög kvalitet. Vi kan erbjuda en tydlig kundupplevelse både vad gäller logistik och innehåll.”

  NHA skriver ut utbildningsmaterial på begäran, sänker kostnaderna och ökar flexibiliteten

  NHAS införande av automatiserad dokumentproduktion resulterade i ökad produktivitet genom automatisering av dokumentarbetsflöden, snabbare produktionstider och övergång till en utskriftslösning för utbildningsmaterial, med fel som korrigerats genom automatiserade arbetsflödeskontroller. Inga investeringar krävdes för att uppdatera den äldre IT-infrastrukturen, och NHA uppnådde minskade företagskostnader genom ökad användarproduktivitet och genom att ta bort merkostnaden för att lagra utbildningsmaterial.

  Relaterad programvara

  Utforska andra programvarulösningar för hantering av affärsprocesser som kan hjälpa dig att öka produktiviteten, effektiviteten och säkerheten och förbättra den digitala omvandlingsresan.

 • Quadient logo
  Skapa, hantera och leverera effektiv kundkommunikation i alla kanaler.
 • sysHUB logo
  Konsolidera viktiga processer och program i ett enda automatiserat arbetsflöde.
 • Logotyp för Compart DocBridge
  Den här programvaran är flexibel och skalbar och hjälper dig att hantera, optimera, validera och distribuera dokument.
 • Relaterade lösningar

  Utforska tjänster för digital transformation

  Driv din digitala transformation framåt, oavsett varifrån du arbetar.
  UTFORSKA RELATERADE TJÄNSTER
  An AI image representing digital transformation

  Läs mer

  BEHÖVER DU HJÄLP?

  Läs mer om hur ditt företag kan dra nytta av automatisering av dokumentproduktion