LÖSNINGAR

eSignering

Canons lösning eSignering kan nås var som helst, vilket förbättrar kundupplevelsen och produktiviteten samtidigt som efterlevnad och säkerhet upprätthålls under hela signeringsprocessen.
Canon work professional using esignature

ÖVERSIKT

Ett bättre sätt att signera dokument i en hybridmiljö

Vår e-Signerings-lösning förenklar elektronisk dokumentsignering, oavsett var du arbetar.

Många organisationer arbetar nu på ett hybridsätt, men att besöka kontoret för att signera dokument är tidskrävande och orsakar förseningar. Genom att använda eSignering kan du snabbt signera och skicka dokument var som helst i världen.

FÖRDELAR

Hjälp ditt företag att arbeta snabbare med Canons eSignering

Väljer du mellan samarbete och säkerhet? Nu kan du få båda. Signera dokument på olika sätt, efter dina behov, från signering med ett enkelt klick till en avancerad digital signatur som ger säker försegling av dokumentet och säkerställer dess sekretess.
ENHANCE CUSTOMER EXPERIENCE

Förbättra kundupplevelsen

eSignering gör det snabbt och enkelt för dina kunder att komma åt och signera dokument var de än befinner sig. Kunderna kan signera dokument med valfri enhet, från en bärbar dator hemma till en smartphone eller till och med en surfplatta i en butik.

Förbättra samarbetet och mobiliteten

Få tillgång till eSignering var som helst i världen via den webbaserade lösningen.

Boost Collaboration and Mobility
Work professionals driving productivity at Canon

Främja produktiviteten

Eliminera fysiska utskrifter och portoavgifter för viktiga dokument. Genom integrering kan du även automatisera processerna före och efter signering helt.

Stärk säkerheten och efterlevnaden

Håll ditt IT-försvar starkt tack vare en säker eSignerings-lösning som ger insyn i hela signeringsprocessen samtidigt som det hjälper dig att hantera regelkrav.

Work professional strengthening security and compliance

BROSCHYR

Ta reda på mer om hur eSignature kan gynna ditt företag

Relaterade lösningar

Läs mer om våra lösningar för dokumenthantering och processautomatisering.

Utforska tjänster för digital transformation

Driv din digitala transformation framåt, oavsett varifrån du arbetar.
UTFORSKA RELATERADE TJÄNSTER
An AI image representing digital transformation

Läs mer

BEHÖVER DU HJÄLP?

TA REDA PÅ HUR DITT FÖRETAG KAN DRA NYTTA AV eSIGNERING