Canon imagePRESS Server J100

imagePRESS Server J100

imagePRESS Server J100 extern utskriftsstyrenhet ger hög kapacitet och bra prestanda för avancerade utskriftsmiljöer.

Detaljerade egenskaper

Ta en mer detaljerad titt på Canon imagePRESS Server J100

Höga prestanda och automatisering av kraftfulla arbetsflöden


Två kraftfulla processorer säkerställer att alla utskriftsbehov hanteras snabbt. Dessutom finns flera lättanvända automatiseringsverktyg för jobbsändning och arbetsflöden som hjälper till att hålla kostnaderna nere, minska felen och behovet av ytterligare produktionspersonal.

Efi Command Workstation® arbetar i hjärtat av det digitala produktionsflödet med en otrolig förmåga att hålla allt igång på optimal nivå. Funktionen Pausa vid felmatning varnar användarna om tryckpressen innehåller en annan utskrift än vad som avsågs i det programmerade utskriftsjobbet. Hot Folders ingår också, vilket innebär att jobben kan dras och släppas från skrivbordet för automatisk dokumentihopsättning.

Lägg till funktioner efter behov


När behoven växer, växer även imagePRESS Server J100. Den utformad så att den kan byggas ut i takt med behoven. Imposition- och Composition-verktygen (EFI Impose och EFI Compose) kan konfigureras efter behov.

Compose-verktyget erbjuder en avancerad förhandsgransknings- och redigeringsmiljö. Det stora urvalet dokumentkomponeringsverktyg och det avancerade användargränssnittet WYSIWYG förbättrar dokumentverifieringen, påskyndar komponeringen och gör det möjligt för mindre erfarna användare att utföra komplicerade dokumentfunktioner.

Säker


En uppsättning säkerhetsfunktioner som uppfyller branschstandarder säkerställer att konfidentiell information bibehålls konfidentiell.

Produktspecifikation

Ta reda på mer om Canon imagePRESS Server J100, dess funktioner och vad den kan göra.

Hämtningsbara filer: