LÖSNING

Objectif Lune – OL® Connect

Skapa, automatisera och distribuera dina viktigaste dokument. OL Connect löser utmaningen med att integrera ERP-, LOB- och stordatorsystem för att automatisera företagets kommunikationsprocesser.
två personer tittar på en datorskärm

ÖVERSIKT

Tillför värde i dina viktiga företagsprocesser

OL Connect-tekniken samlar in och extraherar data direkt, eller från utskriftsströmmar från alla system eller ERP, för att underlätta anpassat skapande av dokument, utskrift av dem på valfri enhet och överföring av dem till ett ECM-system för ytterligare bearbetning.
 • Skriv ut och skicka

  Få automatisering, minskade kostnader, e-postintegritet och postrabatter för transaktionella utskriftsserier.

 • Dokumentförbättring

  Samla in utdata, tillämpa nödvändiga ändringar och distribuera dokument i nödvändiga format.

 • Automatiska processer

  Automatisera manuella och pappersbaserade processer och producera digitala dokument.

 • ERP- till ECM-anslutning

  Anslut till ERP-/LOB- eller stordatorsystem för att extrahera data, skapa dokument och skicka till ECM-system.

Viktiga fördelar

Dra nytta av effektiv hantering av utdata, minskat manuellt arbete och lägre kostnader samt en förbättrad kundupplevelse med OL Connect.

 • Löser integreringsutmaningen

  OL Connect fungerar som ett mellanprogram mellan befintliga system för att möjliggöra automatisering av företagsprocesser.

 • Möjliggör digital transformation

  OL Connect skapar, hanterar, distribuerar och automatiserar transaktionsdokument.

 • Automatiserar viktiga företagsprocesser

  OL Connect automatiserar och digitaliserar utgående företagsdokument som fakturor eller följesedlar.

Öka processeffektiviteten för att förbättra kommunikationen

OL Connect-tekniken fungerar som en mellanprogramvara vid sidan om olika befintliga system och utökar deras funktioner för att möjliggöra företagsomfattande automatisering av pappersbaserade företagsprocesser.

Förbättra dina processer utan att behöva göra kostsamma ändringar i dina befintliga system eller investera i nya. Gå från manuella, pappersbaserade processer till automatiserade digitala processer utan att förändra hela organisationen.

OL Connect integrerar ERP-, LOB- och stordatorsystem, möjliggör dokumentanpassning och ger större kontroll över processer efter utskrift. All kommunikation till kunderna kan vara flerkanalig, personanpassad, automatiserad och interaktiv.

Relaterad programvara

Omvandla företagskommunikationen med relaterade lösningar och programvara.

Läs mer

Läs mer om hur du förbättrar din kommunikation och stärker din verksamhet.

BEHÖVER DU HJÄLP?

Vill du veta mer om OL Connect?