Canon PRISMAproduction

PRISMAproduction

PRISMAproduction Server är ett högpresterande arbetsflödes- och utskriftshanteringssystem för transaktions-, direktutskrifts- och grafikmiljöer. Den här servern skapar en enhetlig plattform för snabb utskrift av medelhöga till höga volymer på en mängd olika skrivare från och andra leverantörer. Detta professionella mellanlagringssystem innehåller också en stor mängd arbetsflödesfunktioner för datakonvertering och prepress.

Fördelar

  • Centraliserad utskriftsproduktionshantering även över flera utskriftsplatser
  • Central administration, meddelandefunktioner, redovisning och resurshantering
  • Datakonvertering för alla branschstandardiserade dataströmmar
  • Ansluta till ett eller flera snabba utskriftssystem för pappersskärning och rullmatning
  • Grafiskt användargränssnitt (GUI) för lokal och fjärransluten åtkomst

Detaljerade egenskaper

Ta en mer detaljerad titt på Canon PRISMAproduction

Mångsidigt system för högvolymsutskrifter


PRISMAproduction är ett mycket produktivt, högpresterande arbetsflödes- och utskriftshanteringssystem för kommersiella och företagsutskriftsmiljöer. Detta system är avsett för högproduktionskunder som en kraftfull och tillförlitlig bas för deras prepress- och utskriftsmiljö. PRISMAproduction tillhandahåller en enhetlig – konvergerad – plattform för medelhög till högvolymstransaktionsutskrift samt dokumentutskrift av publiceringstyp. Förutom dess utskriftshanteringsfunktioner är PRISMAproduction också en mycket konkurrenskraftig arbetsflödeshanteringsplattform som ger kunder möjlighet att konfigurera sina fullständiga arbetsflöden på ett stabilt och beprövat system.

Produktspecifikation

Ta reda på mer om Canon PRISMAproduction, dess funktioner och vad den kan göra.