Simulera. Uppskatta. Beräkna.

PRISMAsimulate Ultra

Producera mer exakta prisofferter för dina kunder, förutse kostnaderna i förväg och öka lönsamheten.
Canon Camera

PRISMAsimulate Ultra

ÖVERSIKT

Förbättra din Pre Press process

Spara kostnader genom att skapa mer exakta offerter och minska risken för feltryck med det här säkra, lättintegrerade lokala programmet.


PRISMAsimulate Ultra består av två fristående moduler som är tillgängliga för ditt företag:


 • Universal PDF Estimator
  Skapa snabbare och mer exakta kundofferter med det här fristående verktyget för beräkning av bläckförbrukning och kostnadsberäkning.

 • Skrivarsimuleringspaket
  Simulera skrivarens verkliga beteende under Pre Press processen och kontrollera layout, registrering och tryckbarhet för varje fil offline i förväg, vilket minskar antalet feltryckningar.
 • AUTOMATISKA RAPPORTEXPORTER

  Ger möjlighet att exportera rapporter om bläckuppskattning automatiskt som PDF- eller CSV-filer och använda data i flera hanteringsprogram i arbetsflödet.

 • FLEXIBEL ANVÄNDARHANTERING

  Konfigurera dina användare lokalt eller implementera avancerad användarhantering med hjälp av Active Directory LDAP-gränssnittet.

 • PRENUMERATIONSMODELL

  Skaffa ny programvara enklare och få mer förutsägbara kostnader utan stora investeringar i förväg.

 • MODULÄRT OCH SKALBART PROGRAM

  Välj de moduler som du vill integrera i dina processer och ha möjlighet att utöka PRISMAsimulate Ultra så att flera användare kan komma åt verktyget samtidigt.

Viktiga fördelar

 • SKAPA MER EXAKTA FÖRSLAG PÅ PRIS OCH SERVICE

  Gör en snabb och enkel bläckuppskattning för att stödja mer exakta kundofferter utan att behöva trycka filen först.

 • SKYDDA PRODUKTIVITETEN

  Få en pixelmässigt exakt förhandsvisning av resultatet, med layouter, tryckbarhet och färgsammansättning, så att du kan fånga upp eventuella problem och se till att det tryckta resultatet blir vad du förväntade dig.

 • MINSKA AVFALLET OCH SÄNK KOSTNADERNA

  Undvik onödiga korrekturkopior, vilket minskar avfallet och sänker kostnaderna.

 • SÄKRA NYA APPLIKATIONER

  Utveckla nya applikationer utan att behöva trycka dem vid upprepade försök, vilket tar upp värdefull trycktid och medför onödiga kostnader.

 • JÄMFÖR FÖR- OCH EFTERBERÄKNINGAR

  Kombinera PRISMAsimulate Ultra med PRISMAproduction InkControl för att jämföra uppskattningar med faktisk förbrukning och producera värdefulla hanteringsdata för ytterligare optimering av offerter och bläckrelaterade inställningar

 • INTEGRERAD KOSTNADSBERÄKNING

  Med PRISMAsimulate Ultra Universal PDF Estimator kan du noggrant uppskatta jobbkostnader, från bläck- och materialkostnader till användaravgifter.

 • RELATERADE PROGRAMVAROR OCH TJÄNSTER

 • ColorStream 8000 series

  ColorStream 8000-serien

  Välkomna framtiden redan nu med kvaliteten och den tillförlitliga produktiviteten hos de rullmatade ColorStream 8000-bläckstråletryckpressarna

 • ColorStream 6000 series

  ColorStream 6000-serien

  Upptäck Canon ColorStream 6000-serien med bläckstråleenheter för webbtryck som har stöd för Adobe PDF Print Engine 3.8 och PDF X4.

 • ProStream 1000-serien

  ProStream 1000-serien kombinerar nya bläckstråleinnovationer med beprövade offsettekniker och är den perfekta lösningen för kommersiella tryckerier som vill ha ultimata prestanda.

 • PRISMAproduction

  Effektivisera arbetsflöden och snabba på produktionseffektiviteten med det högpresterande arbetsflödet och output management plattformen PRISMAproduction.

 • BEHÖVER DU HJÄLP?

  Utforska hur PRISMAsimulate Ultra kan gynna ditt företag