ARTIKEL

CSRD är på väg: Fyra sätt för att göra din organisation mer hållbar

Hållbara affärsmetoder är inte längre valfria.

a man looking at his phone

Gör dig redo för CSRD

Hållbara affärsmetoder är inte längre valfria. Allmänheten kräver direkta och omedelbara åtgärder för att hindra klimatförändringarna, medan investerare i allt högre grad söker trovärdiga marknader för hållbara investeringar.

I oktober 2022 avser Europeiska kommissionen att anta den första uppsättningen standarder för direktiv om företags hållbarhetsrapportering (CSRD).1 Det kräver att fler organisationer än någonsin måste skicka årsrapporter enligt EU:s standarder för hållbarhetsrapportering, med uppgifter om inverkan på sin egen organisation, på människor och på miljön.

EU säger att den befintliga rapporteringen inte är tillräckligt bra då innehållet i rapporter varierar beroende på vad investerare och intressenter tycker är viktigt och det är svårt att jämföra två eller fler företag – nya CSRD har för avsikt att ändra på det.

Hybridarbete: En möjlighet

Dessutom har organisationer som gjorde uppehåll i sina hållbarhetsinsatser under pandemin nu möjlighet att återuppta arbetet på ett annat sätt.2 Hybridarbete och flexibelt arbete, som de flesta europeiska företag har anammat,34 erbjuder en sällsynt möjlighet att göra ändringar. I och med ”det stora avhoppet” som pågår5 kan det visa sig kritiskt på fler än ett sätt att ta tillfället i akt eftersom de anställda i allt högre grad vill gå vidare till mer progressiva organisationer med en starkare – och mer transparent – ståndpunkt i fråga om hållbarhet.6

Ägare och kontorschefer inom EU och vidare kommer att ta en ny titt på vad som utgör hållbara affärsmetoder och proaktiva sätt att göra förbättringar i den dagliga verksamheten. Här är några sätt att vidta åtgärder i din organisation.

1. Gå med i rörelsen för förnybar energi

Du kan minska din miljöpåverkan betydligt genom att byta till ett avtal eller taxa för förnybar energi. I Storbritannien och EU måste elleverantörer publicera sin bränsleblandning årligen, så att kunderna kan se om de använder 100 procent förnybar energi eller en kombination av förnybara och fossila bränslen – användbara data för att beräkna din miljöpåverkan.78

Förnybara energikällor växer snabbt och är till och med på väg att gå om fossila bränslen som världens största energikälla under de kommande fem åren9, så nu är det enklare än någonsin för dig att gå med i rörelsen.

Vissa organisationer kanske vill överväga att göra som en tredjedel av brittiska verksamheter som redan genererar sin egen förnyelsebara energi på plats.10 Beroende på anläggningens storlek, plats och tillgängliga investering finns det en rad olika tekniska alternativ, bland annat solceller, vindkraft, geotermisk energi och markvärmepumpar, vattenkraft, anaerob rötning och kombinerad värme och kraft. Detta bör planeras tillsammans med åtgärder för isolering och energieffektivitet för maximal effekt.

Om EU-baserade företag har åtagit sig att köpa förnybar el för att uppfylla bara 30 procent av deras totala elbehov till 2030 skulle EU:s sektor för förnybar energi generera mer än 750 miljarder euro i bruttoförädlingsvärde.11

Hybridarbete är också en viktig faktor när det gäller att skapa och beräkna hållbarhetsframsteg. Bärbara datorer, skrivare, lampor, uppvärmning – allt detta påverkar miljön oavsett om de används på kontoret, hemma hos medarbetarna eller någon annanstans. Var försiktig med att bara lägga över ansvaret på dina medarbetare och förlora värdefulla data.

2. Tillämpa avfallshierarkin

Tänk på de olika delarna i avfallshierarkin: neka, minska, återanvänd, återvinn och återskapa. Var kan du göra hållbarhetsförbättringar under hela livscykeln för alla produkter, oavsett om de säljs eller köps?

När det gäller kontorsteknik, till exempel multifunktionsenheter, kan det här omfatta allt från att välja mer energieffektiva enheter, beräkna miljöpåverkan från digital transformation och utöka enheternas investeringscykel till att byta ut skrivare mer sällan.

Genom att hålla kontorsenheterna i gott skick under längre tid kan du i hög grad minska utsläppen av växthusgaser från tillverkning, logistik och kassering av uttjänta produkter. Med Canons återtillverkade EQ80-multifunktionsskrivare (MFP) kan du till exempel minska utsläppen från utvinning av råmaterial och koldioxid ytterligare med så mycket som 80 procent jämfört med en ny produkt.

Genom att köpa återtillverkad utrustning tar sig organisationer direkt in i den cirkulära ekonomin, ett system som håller resurserna i bruk så länge som möjligt. Sådana enheter är dessutom mer prisvärda och, i fallet med Canons EQ80-sortiment, har utmärkt kvalitet och tillförlitlighet med samma garantier som alla nytillverkade produkter.

a woman working on a laptop

3. Rensa upp i leverantörskedjan

EU noterar att tillväxten av hållbarhetsekonomin kommer att påverka både stora och små organisationer, oavsett rapporteringskrav – att dela med sig av hållbarhetsrapporter kommer helt enkelt att förväntas inom en leverantörskedja.

På ett företags arbetsplats förbises ofta leverantörer som städföretag, cateringföretag, dekoratörer, kaffeleverantörer och många andra när man tittar på den övergripande miljöpåverkan. Återvinning av toner- och bläckpatroner är en etablerad praxis och har varit en viktig del av Canons policy för ”inget avfall till soptippen” i över 30 år. Samma logik tillämpas på andra områden för att uppnå hållbarhetsmål.

Till exempel är Europa den största globala konsumenten av kaffe – och värdet av kaffekonsumtionen på europeiska kontor är cirka 3,1 miljarder euro.12 När förbrukade kaffebönor kasseras på ”vanligt sätt” hamnar de på en deponi där de bryts ned och avger växthusgasen metan.13 Om kaffebönorna istället återvinns kan de bli ”kaffebriketter” och användas som ett hållbart biobränsle.

Med det i åtanke är det värt att undersöka leverantörskedjan och livscykeln för andra kontorsmaterial, till exempel rengöringsprodukter, papper och catering för kundmöten. Det kan verka som en småsak, men när alla data – och alla åtgärder – räknas är det värt att leta efter förbättringar.

4. Hitta grönare sätt att resa

Fordon med låga utsläpp blir allt populärare i Europa: försäljningen av elbilar överträffade försäljningen av dieselbilar för första gången i december 2021.14 Företag i hela regionen överväger att ersätta äldre fordon med elfordon för att minska sin miljöpåverkan och bidra till att förbättra luftkvaliteten samt minska kostnaderna för bränsle, underhåll och skatt.15

Men att främja kollektivtrafiken och aktiva resor, till exempel cykla och gå, kan ge större besparingar. I Storbritannien är bilen den vanligaste typen av transport för resor mellan drygt en och åtta kilometer.16 Kan några av dessa resor ersättas med andra transportmedel i din organisation?

Eller kanske undvikas helt och hållet? Tekniken möjliggör distansarbete och arbete på resande fot, vilket innebär att människor kan vara produktiva var de än befinner sig. Bilresor står för en stor del av stadsresor (under 100 km) i EU, varav många är för pendling eller affärer.17 Genom att standardisera hybridarbete och flexibelt arbete, eller permanent distansarbete, kan många av dessa resor undvikas.

Små steg, stor påverkan

Hållbarhet är en viktig del av verksamheten – vilket inte är mer än rätt i och med klimatförändringarna. Du kan förbättra både din CSRD-rapportering och ditt bidrag till en grönare värld avsevärt genom att ta dig tid att överväga både stora och små åtgärder.

Ta reda på mer om hur Canons EQ80-enheter kan återanvända delar för att skapa en enhet som är lika bra och tillförlitlig som en ny i vår bildbok EQ80 – ett liv i bilder.

Upptäck hur Canon tillämpar hållbara metoder under hela livscykeln för våra produkter i vår infografik.

”Allmänheten kräver direkta och omedelbara åtgärder för att hindra klimatförändringarna.”

Andy Tomkins, hållbarhetsansvarig i EMEA, Canon Europe

BILDBOK

imageRUNNER ADVANCE EQ80: Ta hand om morgondagen idag

Läs mer om hur dina teknikval kan hjälpa dig att uppnå dina hållbarhetsmål.

Relaterade produkter och tjänster

Upptäck de återtillverkade multifunktionsskrivarna av hög kvalitet i vårt EQ80-sortiment.

Läs mer

Läs mer om hur du minskar din miljöpåverkan och uppnår dina mål för hållbar utveckling.

 • ARTIKEL

  Hållbar IT: Återtillverkad kontra renoverad

  Vad är skillnaden på renoverade multifunktionsskrivare?

 • ARTIKEL

  Vikten av hållbarhet och cirkulär ekonomi

  Se hur en sluten cirkel bidrar till att bekämpa klimatförändringarna.

 • ARTIKEL

  Cirkulär ekonomi, hållbarhet och affärsmöjligheter

  Ändra ditt tankesätt kring inköp för att spara pengar och hjälpa miljön.

 • ARTIKEL

  Tre skäl till att ditt företag bör bry sig om hållbarhet

  Vad är den cirkulära ekonomin och varför bör du bli en del av den?

 • ARTIKEL

  Hållbarhet – det sitter i detaljerna

  Ta tillfället i akt att utvärdera och anpassa ditt förhållningssätt till hållbarhet.

 • BEHÖVER DU HJÄLP?

  Vill du ha mer information om hur du gör din organisation mer hållbar?

  1. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
  2. https://www.forbes.com/sites/deloitte/2021/05/13/the-pandemic-slowed-sustainability-efforts-heres-how-organizations-can-get-them-back-on-track/?sh=4c84ea227b10
  3. https://resources.owllabs.com/blog/european-companies-and-hybrid-work
  4. https://www.prnewswire.com/news-releases/forrester-only-30-of-companies-will-embrace-a-full-return-to-office-model-post-pandemic-301299937.html
  5. https://www.weforum.org/agenda/2021/11/what-is-the-great-resignation-and-what-can-we-learn-from-it/
  6. https://www.greenbiz.com/article/how-esg-programs-can-combat-great-resignation
  7. https://www.ofgem.gov.uk/environmental-and-social-schemes/renewables-energy-guarantees-origin-rego/energy-suppliers/fuel-mix-disclosure-fmd
  8. https://www.aib-net.org/certification/uses-certificates/fuel-mix-disclosure
  9. https://www.ecowatch.com/iea-renewable-energy-sources-2648860436.html
  10. https://www.alphr.com/energy/1010075/third-of-uk-businesses-generating-renewable-energy/
  11. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5ab1ada3-c48c-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en
  12. https://coffeebi.com/2019/03/27/office-coffee-consumption-the-strong-growth-of-the-european-markets/
  13. https://www.bio-bean.com/news-post/the-significant-value-of-spent-coffee-grounds/
  14. https://www.nytimes.com/2022/01/17/business/electric-vehicles-europe.html
  15. https://energysavingtrust.org.uk/the-road-to-zero-is-your-business-ready-for-electric-vehicles/
  16. https://www.gov.uk/government/statistics/national-travel-survey-2020/national-travel-survey-2020
  17. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Passenger_mobility_statistics#Distance_covered