ARTIKEL

Cirkeln sluts: vikten av hållbarhet och cirkulär ekonomi

Kan du minska din miljöpåverkan och bidra till den cirkulära ekonomin? Upptäck hur vi arbetar för att göra förbättringar under våra produkters hela livscykel.

Bomen aan een beekje in het bos

Hållbarhet är en viktig del av varje affärsutvecklingsplan. Men varför är hållbarhet viktigt? Att tänka långsiktigt lönar sig i längden och inte bara i trubbiga ekonomiska termer. Tack vare en tydligare förståelse för miljöfrågor värderar människor hållbarhet på ett helt nytt sätt. Att begränsa vår påverkan på miljön och samhället kan därför spela en betydande roll i att bygga upp ditt företags rykte, engagera kunder och locka talanger till din personal. Dessutom gör lagar och regler att miljöideal förvandlas till lagstadgade skyldigheter, medan investeringar i mer hållbara material, produkter, tjänster och teknik kan spara pengar från dag till dag. Men viktigast av allt är att det är allas ansvar att skydda vår framtid genom att vidta hållbara åtgärder nu.

FN:s mål för hållbar utveckling – ett användbart ramverk

Att förbättra organisationens hållbarhetsprofil kan verka överväldigande. Små steg kan göra stor skillnad, men när du inför en mer stabil och konsekvent strategi kan FN:s mål för hållbar utveckling vara ett bra ramverk1. De kallas oftast för de globala målen och är syftet är att alla målen tillsammans ska kunna ”balansera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet”. De antogs 2015 med målet att uppnå dem år 2030, och är därför väl etablerade och förstådda i globala regioner och branscher.

Ur ett miljömässigt perspektiv bör de globala målen 12 och 13 vara prioriterade för företag. Mål 12 handlar om ”hållbar konsumtion och produktion” och handlar bland annat om att spara råmaterial genom att konstruera kompaktare och lättare produkter, använda återvunna och återvinningsbara material för att skapa mer hållbara förpackningar, minska användningen av kemikalier i produktionsprocesser och främja återvinning från produkt till produkt. Mål 13 innebär att ”bekämpa klimatförändringar” och prioriterar en minskning av koldioxidutsläppen under produktens hela livscykel, bland annat genom användning av förnybar energi. Att följa de globala målen måste vara en gemensam insats. Processer som återvinning och produktion av förnybar energi kan bara uppnås med framgång om leveranskedjan finns där. Multinationella företag, myndigheter och andra större organisationer använder därför sitt inflytande för att säkerställa att leverantörerna delar deras värderingar och inköpsstandarder – vilket ger företag av alla storlekar möjlighet att dra nytta av andras strategi för hållbar utveckling.

Produktens livscykel: från vagga till vagga

För ett tillverkande som Canon berör FN:s globala mål varje steg i en produkts livscykel. Även före produktionen, under utvecklings- och designfasen, måste produkternas energieffektivitet och återvinningsbarhet beaktas och förbättras. Materialinköp, tillverkning, distribution och återvinning – och mycket mer – spelar alla en roll i en produkts övergripande miljöpåverkan. Genom att sätta upp rigorösa riktlinjer för kvalitet och miljö kan företag säkerställa att leveranskedjan och tillverkningsprocesserna återspeglar de värderingar som företaget, branschen och framför allt kunderna har. Utvärderingar av miljöpåverkan2 kan övervaka framstegen inom aspekter som minskning av koldioxidutsläpp, medan ett miljöledningssystem som ISO 14001 kan bidra till att arbetet håller rätt kurs. Det finns många fler program inom olika branscher som kan tillhandahålla en struktur för företag, oavsett storlek, som vill minska sin miljöpåverkan.

Det är lätt att tänka på hållbarhetsstrategier som linjära, med ett pris på mållinjen. I 2000-talets verklighet har dock tänkandet skiftat från ”vaggan till graven” till ”vagga till vagga” – en cirkulär livscykel som går från FoU till återtillverkning och tillbaka igen. Den cirkulära ekonomin förlitar sig på att produkter och material kommer till användning så länge som möjligt, genom reparation och återanvändning, innan de övergår till återtillverknings- och återvinningsprocesser. Genom att minska beroendet av råmaterial och minska utsläppen från transport och tillverkning bidrar vi till att skydda miljön, medan de lägre priserna för återtillverkade produkter kan minska kostnaderna.

06_Br_Sustainability_EMEA_3.2 Ratio.jpg

Kyosei i praktiken

På Canon arbetar vi enligt filosofin Kyosei – ett japanskt ord som betyder ”leva och arbeta tillsammans för allas bästa”. Det omfattar hållbarhet, socialt ansvar och att säkerställa att våra kunder kan lita på att vi delar deras värderingar. Vi använder de globala målen som ett ramverk för att definiera våra åtaganden gällande ansvarsfull konsumtion, produktion och klimatåtgärder, och har tilldelats utmärkelsen EcoVadis Gold – en internationellt erkänd hållbarhetsackreditering – de senaste sex åren 3 . Vi är även certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och visar att våra produktionsprocesser uppfyller branschstandarder vad gäller kvalitet och hållbarhet.

Kyosei är en del i allt vi gör på Canon, bland annat i vår teknik. Vi har minskat våra produkters koldioxidutsläpp under livscykeln med 40 % sedan 2008 (i genomsnitt 4,7 % per år), och förbättrat logistiken genom att minska produkternas storlek och konsolidera tonerförsändelser. Genom att främja energieffektiv design för ett brett utbud av arbetsplatsprodukter uppnådde vi en förväntad minskning av koldioxidutsläppen på 23 593 000 ton mellan 2008 och 2019. Dagens senaste imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serie producerar till exempel 18 % mindre koldioxid under enhetens livslängd jämfört med föregångaren * vid användning jämfört med tidigare versioner.

Förutom att minska koldioxidutsläppen under livscykeln för våra produkter reparerar Canon EMEA över 80 000 produkter som returneras från kunder inom och utanför garantitiden varje år. Vi återtillverkar även en serie av våra bästsäljande multifunktionsskrivare till imageRUNNER ADVANCE EQ80-enheter i nyskick, där vi använder 80 % av den ursprungliga skrivaren och minskar vårt beroende av nya råmaterial.

Stora och små företag kan staka ut sin egen kurs och planera sin hållbarhetsresa. När organisationer fattar viktiga affärsbeslut, från att tilldela inköpskontrakt till att investera i en ny uppsättning kontorsskrivare, kan de få stor påverkan genom att ställa krav kopplade till hållbarhet.

Ta reda på mer om hur Canon minskar miljöpåverkan under våra produkters hela livscykel och samtidigt bidrar till den cirkulära ekonomin i vår infografik.

Relaterade produkter och tjänster

 • Multifunktionsskrivare svartvitt

  imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200-serien

  Utveckla företagets digitalisering med automatiserade arbetsflöden från smarta, återtillverkade A3-multifunktionsenheter i färg.
 • Multifunktionsfärgskrivare

  imageRUNNER ADVANCE EQ80 6275i

  Förbättra företagets hållbarhet med en säker och miljöanpassad svartvit A3-multifunktionsenhet.
 • Canon Camera

  MULTIFUNKTIONSSKRIVARE FÖR A3- OCH A4-FORMAT

  Stärk din arbetsstyrka och påskynda den digitala transformationen med en rad smarta multifunktionsskrivare för att utveckla företagets arbetsflöden och produktivitet.
 • Läs mer

 • Artikel

  Återtillverkad eller reparerad: vad ska du välja?

  En stor skillnad: reparerad eller återtillverkad. Skapa en hållbar IT-miljö.

  25 Jan 2021

 • ARTIKEL

  Tre skäl till att ditt företag bör bry sig om hållbarhet

  Att arbeta hållbart handlar om mer än miljön – det är mer ekonomiskt på lång sikt.

  25 Jan 2021

 • ARTIKEL

  Cirkulär ekonomi, hållbarhet och affärsmöjligheter

  Skapa värde samtidigt som du skyddar miljön.

  25 Jan 2021

 • Funderar du på vilka produkter ditt företag behöver?