CANON PROFESSIONAL SERVICES-MEDLEMSKAP – ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor (”villkor”) gäller för Canon Professional Services-medlemskap (”CPS”) och anger de specifika villkor som gäller för CPS-medlemskapet och användningen av alla CPS-medlemsförmåner som anges häri.

Läs dessa noggrant innan du köper ett CPS-medlemskap. Genom att köpa en prenumeration godkänner du dessa användarvillkor.

1. INFORMATION OM OSS

Ditt företag (”företag”, ”du”, ”din”) erbjuds CPS-medlemskap av Canon Europa N.V, (”Canon”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) vars registrerade adress är Bovenkerkerweg 59, P.). Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna under Amsterdams handelskammares registreringsnummer 33166721.

2. SÅ BLIR DU CPS-MEDLEM

2.1 För att vara berättigad till ett CPS-medlemskap måste en sökande:

 1. Vara ett registrerat företag inom de ”CPS-deltagande länderna”: Österrike, Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Norge, Slovakien, Finland, Danmark, Spanien (endast fastlandet), Sverige och Storbritannien (endast fastlandet).
 2. Ha tjänat in det antal produktpoäng som krävs för att vara kvalificerad för ett CPS-medlemskap under dessa villkor. Produktpoäng tjänas baserat på fullständiga registreringar av Canon-produkter (”behöriga produkter”) på ditt företagskonto. Behöriga produkter omfattar, men är inte begränsat till: en videokamera, kamera, skrivare, objektiv, projektorer, fax, personkopiatorer, scannrar, lagringsenheter, kikare och de måste ha ett serienummer. Alla Canon-produkter (bland annat vissa tillbehör, handelsprodukter, papper och bläck) kan inte registreras och alla ger dig inte poäng. Poängvärden för individuella produkter ändras utan föregående meddelande. Vi gör inga ändringar i efterhand.
 3. Betala en årsavgift för ditt CPS-medlemskap enligt villkor (enligt definitionen nedan).
2.2 För att ansöka om ett CPS-medlemskap måste en sökande:
 1. Skapa ett Canon-företagskonto för ditt företag här
 2. Behöriga produkter som ägs av ditt företag måste vara registrerade fullt ut på ditt företagskonto och tjäna produktpoäng.
 3. Ansök om ett CPS-medlemskap online genom prenumerationssidan på ditt företagskonto eller via länken här
2.3 Alla ansökningar ska godkännas av Canon efter eget gottfinnande. Canon förbehåller sig rätten att bekräfta att den potentiella medlemmens ansökningsuppgifter är korrekta och kan kräva ytterligare bevis på begäran. Canon kan neka en ansökan efter eget gottfinnande om det finns misstanke om bedrägeri eller på andra rimliga grunder. Sökande är inte berättigade till CPS-medlemskap om de tidigare har blivit utesluten eller uppsagda från något aktuellt eller tidigare av Canons kundprogram, inklusive det aktuella och alla föregående CPS-program.

2.4 Du intygar och garanterar härmed att alla uppgifter du angivit i din ansökan är sanna och korrekta. En oriktig framställning kan leda till omedelbar uppsägning av ditt CPS-medlemskap utan återbetalning av den årliga medlemsavgiften.

3. CPS-MEDLEMSKAP

3.1 CPS-medlemskapet ska stå i ditt företags namn och de utnämnda ”Superanvändarna” av företagskontot ansvarar för att registrera korrekta och exakta uppgifter för CPS-medlemskommunikation.

3.2 ”Superanvändare” av ditt företagskonto måste se till att företagskontot är uppdaterat med alla ändringar gällande registrerade produkter eller företagsinformation.

4. CPS-MEDLEMSPRENUMERATION

4.1 En CPS-medlemsprenumeration ger dig ett flertal förmåner – till exempel förbättrade reparationer och lån av reservutrustning från Canons professionella serviceverkstäder (”PSC:er”) i Europa som finns i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och Storbritannien; tillgång till Canons särskilda CPS Priority Support-helpdesk; ytterligare information om Canons foto- och videoprodukter och -tjänster; produktsupport för auktoriserad personal vid stora globala evenemang och inbjudningar till medlemsevent eller speciella erbjudanden från Canon och våra partner.

4.2 Vi erbjuder denna CPS-medlemsprenumeration till professionella kunder och företagskunder inom de följande ”CPS-deltagande länderna”: Österrike, Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Norge, Slovakien, Finland, Danmark, Espanja (endast fastlandet), Sverige och Iso-Britannia (endast fastlandet).

4.3 Vi erbjuder ett flertal nivåer av CPS-medlemskap och nivåerna som är tillgängliga för din prenumeration beror på antalet produktpoäng (definierade i klausul 11.2 i dessa villkor) du har tjänat baserat på de registrerade behöriga produkter som du äger och den prenumerationsavgift du är beredd att betala. CPS-medlemsnivåerna är Silver, Gold, Platinum och Corporate (består själv av tre nivåer – A, B och C). En fullständig förklaring av CPS-medlemsnivåerna finns i klausul 11.2.

4.4 Om Canon godkänner din ansökan till CPS-medlemsprogrammet ger de dig de förmåner som motsvarar din valda CPS-medlemsnivå, som beskrivs i förmånsavsnittet (klausul 11) nedan. Om ditt företag önskar att uppgradera eller nedgradera din medlemsnivå måste du ansöka om detta på CPS-prenumerationssidan på ditt företagskonto. Ändringar i din medlemsnivå genomförs endast efter att din aktuella prenumerationsperiod löper ut och du debiteras hela beloppet för den nya uppgraderade eller nedgraderade CPS-medlemsavgiften.

4.5 På ditt CPS-medlemskort och CPS-prenumerationssidan på ditt företagskonto framgår ditt CPS-medlemsnummer. Detta CPS-medlemsnummer måste anges av alla utnämnda ”Superanvändare” eller ”Användare” av ditt företagskonto vid nyttjande av någon av CPS-förmånerna, till exempel begäran av reparation eller service, tillgång till evenemang eller erbjudanden.

5. BETALNING FÖR DIN CPS-MEDLEMSPRENUMERATION

5.1 Alla CPS-medlemsnivåer finns tillgängliga för en period på ett (1) år. Utvalda CPS-medlemsnivåer är dock endast tillgängliga för ett intervall på ett (1) år till tre (3) år.

5.2 Prenumerationsperioden för CPS-medlemsprogrammet beror på din valda CPS-medlemsnivå och hur länge du har prenumererat (i tillämpliga fall). Din prenumeration startar det datum du gör beställningen på CPS-prenumerationen och godkänner användarvillkoren.

5.3 Medlemsavgiften debiteras i förskott under prenumerationen. Du godkänner att vi debiterar ditt kort eller någon annan betalningsmetod som är kopplad till ditt företagskonto.

5.4 Om en betalning misslyckas, eller avvisas av någon anledning kan Canon spärra din åtkomst till ditt CPS-medlemskap tills du anger en giltig betalningsmetod. Canon tar inget ansvar för om ditt CPS-medlemskap inte förnyas eller löper ut på grund av ogiltig betalningsinformation.

5.5 Du är alltid ansvarig för alla obetalda belopp. Din betalning behandlas via WorldPay, vår betalningsbehandlare från tredje part.

6. AUTOMATISK FÖRNYELSE AV DIN CPS-MEDLEMSPRENUMERATION

6.1 Ditt CPS-medlemskap förnyas automatiskt för samma medlemsnivå i slutet av prenumerationsperioden om du inte ändrar inställningarna för automatisk förnyelse innan din aktuella prenumerationsperiod tar slut. Besök CPS-prenumerationssidan på ditt företagskonto för mer information om ditt medlemskap, hur du hanterar dina medlemsinställningar eller hur du avslutar ditt CPS-medlemskap.

6.2 Innan du faktureras automatiskt på förnyelsedatumet, vilket framgår på CPS-prenumerationssidan på ditt företagskonto, och förnyelsen går igenom meddelar vi dig via e-post till dina utvalda ”Superanvändare” om förnyelsen och den gällande CPS-medlemsavgiften. Du har möjlighet att avsluta ditt medlemskap innan ditt medlemskap förnyas.

6.3 Canon tar inget ansvar för vår underlåtenhet att kontakta dig om kontaktinformationen på ditt företagskonto ändras eller blir föråldrad.

6.4 I de fall där kortbetalning är din önskade betalningsmetod debiterar vi kortet som står listat i vårt prenumerationshanteringssystem i samband med den automatiska förnyelsen. När du först registrerar dig godkänner du att vi använder det kort som finns i vårt prenumerationshanteringssystem för att betala för din första medlemsprenumeration och eventuella efterföljande förnyelser av medlemskap. Genom att registrera dig för vår automatiska förnyelsetjänst förstår du att ditt medlemskap förnyas automatiskt och du godkänner att Canon tar ut den gällande medlemsavgiften med det kort som finns i prenumerationshanteringssystemet. Du förstår även att om du vill avbryta automatisk förnyelse måste du avsluta ditt CPS-medlemskap på prenumerationssidan i ditt företagskonto.

7. UPGRADERING OCH NEDGRADERING AV DIN CPS-MEDLEMSPRENUMERATION

7.1 Du kan begära en uppdatering eller nedgradering av din medlemsnivå när som helst under prenumerationsperioden. Ändringarna träder dock endast i kraft din nästa prenumerationsperiod.

7.2 För att kunna uppgradera din CPS-medlemsnivå måste du ha det antal produktpoäng som krävs för att vara berättigad till relevant nivå. Du kan dock nedgradera till valfri nivå under din nuvarande nivå.

8. AVSLUTA DIN CPS-MEDLEMSPRENUMERATION

8.1 Om du vill avsluta ditt CPS-medlemskap går du till prenumerationssidan på ditt företagskonto och följer instruktionerna för hur man avslutar.

8.2 Du kan avsluta ditt CPS-medlemskap när som helst, men ingen återbetalning görs för den tid som återstår av din prenumerationsperiod.

8.3 Om du avslutar ditt CPS-medlemskap har du fortfarande åtkomst till din CPS-medlemsprenumeration och kan nyttja förmånerna tills din aktuella prenumerationsperiod tar slut.

9. UPPSÄGNINGS- OCH AVSTÄNGNINGSRÄTTIGHETER

Vi kan säga upp, begränsa eller spärra din åtkomst till ditt CPS-medlemskap utan kredit eller återbetalning till dig om vi bedömer att dina aktiviteter strider mot dessa villkor, är otillbörliga, involverar bedrägeri eller missbruk, eller skadar eller kommer i konflikt med våra eller andra parters intressen.

11. CPS-MEDLEMSFÖRMÅNER

De tjänster och förmåner du är berättigad till enligt din CPS-medlemsnivå är listade i CPS-prenumerationen på prenumerationssidan på ditt företagskonto

11.1 CPS-medlemsförmånerna omfattar följande:

 1. Underhållsersättning – ingår enligt CPS-medlemsnivå. Din ersättning kan nyttjas för alla Canons underhållstjänster som erbjuds av Canons professionella serviceverkstäder (”PSC:er”) i Europa som finns i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och Storbritannien. Dessa kan inte nyttjas för andra typer av tjänster (dvs. uppgraderingar eller reparationer). Beloppet för underhållsersättningen för varje CPS-medlemsnivå finns i tabellen i klausul 11.2.
 2. Procentuell Servicerabatt (%) – tillämpas på alla typer av reparationer, underhåll eller uppgraderingstjänster som erbjuds av Canons professionella serviceverkstäder (”PSC:er”) i Europa som finns i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och Storbritannien. Storleken på rabatt varierar för varje CPS-medlemsnivå finns i tabellen i klausul 11.2.
 3. Snabb leveranstid (TAT) – ingår för reparationer och service som erbjuds av Canons professionella serviceverkstäder (”PSC:er”) i Europa som finns i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och Storbritannien för utvalda Canon-produkter (dvs. EOS-kameror, EF- och RF-objektiv, videokamera och Cinema EOS-kameror) som är berättigade till ”Snabb leveranstid”.
  1. Listan över de Canon-produkter som är berättigade för ”Snabb leveranstid” ändras regelbundet och den aktuella listan finns här.
  2. Målleveranstiden (TAT) för varje CPS-medlemsnivå finns i tabellen i klausul 11.2 och dessa tillämpas endast på högst tre (3) produkter som får service till följd av en service- eller reparationsbegäran från en CPS-medlem.
  3. Målleveranstiderna kan inte garanteras och förutsätter att det finns tillgängliga reservdelar. Canons PSC:er i Europa strävar dock efter att hålla de målleveranstider (TAT) som anges.
  4. Målleveranstider avser arbetsdagar (där definitionen av arbetsdag exkluderar helger, helgdagar enligt Canon och perioder då otillgänglighet beror på omständigheter utanför Canons kontroll) och anses starta arbetsdagen efter att Canons PSC mottager produkten och sluta dagen produkten är klar för att lämna Canons PSC. I detta ingår inte frakttiden (till eller från Canons PSC) eller väntan på kundinformation (dvs. saknad dokumentation) eller ett kundbeslut (dvs. godkännande av offert för tid och kostnad för avgiftsbelagda reparationer och tjänster)
 4. Lån av reservutrustning – ingår för produkter som är berättigade till ”Snabb leveranstid” och repareras på Canons professionella serviceverkstäder (”PSC:er”) i Europa som finns i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och Storbritannien.
  1. I tillämpliga fall och i mån av tillgänglighet erbjuds lån av reservprodukter i de fall målleveranstiden (TAT) inte kan uppfyllas eller på begäran, endast på Platinum CPS-medlemsnivån (först när din reparationsbegäran har skickats in till Canon).
  2. Lånet av reservutrustning erbjuds i strikt enlighet med Canons standardlånevillkor (se BILAGA nedan) som du har ansetts godtagit om du har accepterar eller begär ett lån av reservutrustning genom ditt CPS-medlemskap.
 5. Kostnadsfri inrikes- och returfrakt (nästa arbetsdag) – ingår för alla service- eller reparationsförfrågningar som skickas till Canons PSC:er. Endast produkter som är registrerade fullt ut på ditt företagskonto är berättigade till kostnadsfri frakt nästa arbetsdag.
 6. CPS Priority Support-helpdesk – Canon erbjuder en särskild CPS Priority Support-helpdesk för endast CPS-medlemmar som tillhandahåller särskild teknisk produktsupport och hjälp med service- och supportproblem. Tillgängligheten för vår CPS Priority Support-helpdesk för CPS-deltagande länder. avser arbetsdagar (där definitionen av arbetsdag exkluderar helger, helgdagar enligt Canon och perioder då otillgänglighet beror på omständigheter utanför Canons kontroll). Canon ansvarar inte i någon mån för tillgängligheten av denna support.
 7. Pro Solutions – omfattar en serie av virtuella företagsutbildningssessioner och samarbeten som verkar för att stödja CPS-medlemmar.
 8. Professionell gemenskap – omfattar åtkomst till den slutna CPS-gruppen inom Canons community.
 9. Globalt evenemangssupport – Specialiserad produktsupport för ackrediterad personal och företag vid stora globala evenemang.
 10. Erbjudanden endast för medlemmar från Canon och partner – Särskilda och exklusiva erbjudanden från Canon och utvalda partner.
 11. CPS-välkomstpaket och digitalt CPS-medlemskort – vid starten på din första CPS-medlemsperiod skickas ett välkomstpaket till dina ”Superanvändare” på din registrerade företagsadress. Alla ”Användare” av ditt företagskonto kan hämta ett digitalt CPS-medlemskort när de ansluter till ditt företagskonto.
 12. Dag för underhåll på plats (rengöring och kontroll) – I tillämpliga fall där det ingår bland dina CPS-medlemsförmåner kan en CPS-medlem begära ett besök för underhåll på plats (rengöring och kontroll) av Canons PSC-tekniker som kommer till dig och rengör och underhåller produkter som är berättigade för ”Snabb leveranstid”.
  1. Den här tjänsten är inte tillgänglig under helger (om inte annat avtalats med Canon) och varje besök varar i åtta (8) timmar, inklusive en (1) timmes rast
  2. Om du önskar en dag för underhåll på plats (rengöring och kontroll), men det inte ingår i din CPS-medlemsnivå (dvs. CPS Corporate C) eller om du önskar fler besök för underhåll på plats än vad som ingår i din prenumeration kan du begära att Canon skickar en offert för sådana ytterligare tjänster.
  3. Under ett besök på åtta (8) timmar utför en (1) Canon PSC-tekniker de underhållstjänster som anges nedan på högst tjugosju (27) spegelreflexkamera-/systemkameraprodukter; eller trettiotre (33) EF-/RF-objektivprodukter; eller trettiotre (33) videokamera -produkter eller tjugo (20) Cinema EOS -produkter.
  4. Om du behöver underhåll av både spegelreflexkamera-/systemkamera-/EF-/RF-produkter och videokamera-produkter eller tjugo (20) Cinema EOS produkter krävs minst två (2) av Canons PSC-tekniker och detta skulle medföra ytterligare kostnader för dig.
  5. För dig med medlemsnivån CPS Corporate A finns möjligheten att begära två (2) tekniker för en (1) dag eller en tekniker för två (2) på varandra följande dagar av underhåll på plats enligt din förmån. Om din begäran kräver två (2) tekniker (enligt klausulen ovan) krävs dock två (2) Canon-tekniker för en (1) dag och din inkluderade förmån med två (2) dagar av underhåll på plats (rengöring och kontroll) har förbrukats.
  6. En dag av underhåll på plats (rengöring och kontroll) omfattar följande tjänster:

Tjänsteutbud för dag av underhåll på plats (rengöring och kontroll)

Spegelreflexkamera/ML
OBJEKTIV
VIDEO/
CINEMA EOS
EOS R5 C

Rengöring: bildsensor


LP-filter
(Endast CINEMA EOS

Rengöring: spegel

Rengöring: fokusskärm

Rengöring: kamera/objektivhus (externt)

Rengöring: objektiv/tillbehörskontakter

Rengöring: extern linsoptik


(Endast VIDEO)

Åtdragning av yttre skruvar

Kontroll av funktionen hos alla reglage, knappar och funktioner

Kontroll av bildkvaliteten genom enkla fotograferingstest för till exempel färger och fokuspunkt

Kontroll av funktionen av ljudingångar och HDMI-utgångar

Firmwareuppdatering (om tillämpligt)

 1. Under besöket för underhåll på plats (rengöring och kontroll) kan Canons PSC-tekniker rekommendera att utvalda produkter ska skickas till en Canon PSC för reparation och service. Alla produkter som skickas till Canon hanteras enligt klausul 11.3 nedan.
12. Produktutbildning för teknisk kompetens (en till flera) – I tillämpliga fall där det ingår bland dina CPS-medlemsförmåner kan en CPS-medlem begära produktutbildning för användarna av företagskontot. Utbildningen levereras via ett virtuellt event som anordnas av vårt särskilda Canon-team med produktspecialister. Denna förmån måste begäras i förväg genom att kontakta
vår CPS Priority Support-helpdesk.

11.2 Den fullständiga listan över förmåner för varje CPS-medlemsnivå ser ut som följer:

Medlemsnivå

Silver
Guld
Platina
Corporate C
Corporate B
Corporate A

Produktpoäng som krävs

500–999
1 000–1 599
1 600–2 499
2 500–4 499
4 500–10 000
Mer än 10 000

Underhållsersättning

€ 100,00
200,00 €
350,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €

Procentuell servicerabatt
(Reparation, underhåll och uppgraderingar)

10 %
15 %
20 %
20 %
20 %
20 %

Snabb leveranstid TAT
(EOS, EF- och RF-objektiv)

5
arbetsdagar
3
arbetsdagar
2
arbetsdagar
3
arbetsdagar
3
arbetsdagar
3
arbetsdagar

Snabb leveranstid TAT
(Video + Cinema EOS-kamerahus)

5
arbetsdagar
5
arbetsdagar
5
arbetsdagar
5
arbetsdagar
5
arbetsdagar
5
arbetsdagar

Lån av reservutrustning
(Endast reparation)

Nej
Om tjänsten
TAT
överskridits
Vid
begäran
Om tjänsten
TAT
överskridits
Om tjänsten
TAT
överskridits
Om tjänsten
TAT
överskridits

Inrikes- och returfrakt
(Nästa arbetsdag)

Inkluderat
Inkluderat
Inkluderat
Inkluderat
Inkluderat
Inkluderat

CPS Priority Support-helpdesk

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Pro Solutions:
serie av virtuella företagsutbildningssessioner och samarbeten

Kvartalsvis
Kvartalsvis
Kvartalsvis

Professionell gemenskap

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Erbjudanden endast för medlemmar från Canon och partner

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Välkomstpaket

Inkluderat
Inkluderat
Inkluderat
Inkluderat
Inkluderat
Inkluderat

Dag av underhåll på plats (rengöring och kontroll)

0
1
2

Produktutbildning för teknisk kompetens
(en till flera)

Ja
Ja
Ja

11.3 Alla service- och reparationsförfrågningar som tillhandahålls under detta schema omfattas av respektive ”Villkor för service och reparation” för Canons professionella serviceverkstäder (”PSC:er”) i Europa som finns i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och Storbritannien. För service till fast pris och avgiftsbelagda reparationer står du för alla gällande kostnader relaterade med utförd reparation eller service på dina produkter, såvida inte dessa kostnader täcks av dina CPS-medlemsförmåner.

11.4 Alla förmåner gäller i mån av tillgänglighet och kan tas bort eller ändras när som helst med Canons oinskränkta beslutsrätt. Canon förbehåller sig rätten, utan begränsning, att göra uteslutningar eller undantag för tillgängligheten av förmåner. Även lokala varianter av de publicerade medlemsförmånerna kan gälla.

11.5 CPS-medlemsförmåner tillhör din verksamhet som har ett aktivt CPS-medlemskap och kan inte överföras. Endast registrerade ”Superanvändare” eller ”Användare” av ditt företagskonto kan göra anspråk på förmåner under CPS-medlemskapet och endast i förhållande till de produkter som är registrerade fullt ut på ditt företagskonto och juridiskt ägda av ditt företag.

11.6 Det strider mot dessa användarvillkor att göra anspråk på förmåner för en annan person, ett annat företag eller eventuellt icke-registrerade eller delvis registrerade produkter. Du får inte heller tillåta en annan person eller ett annat företag att göra anspråk på förmåner för ditt företags räkning. En produkt anses vara registrerad fullt ut när produktnamn, serienummer, inköpsland, inköpsdatum och inköpsbutik har angetts och produktens poäng (om tillämpligt) har validerats och bidrar till din totalpoäng för företagsprodukter.

11.7 Du får inte göra anspråk på en förmån i efterhand (dvs. genom att göra anspråk på en förmån som du hade rätt att göra anspråk på, men som du inte gjorde anspråk på när du hade rätt till det) efter den aktuella prenumerationsperioden eller efter att du har skickat in din begäran om service och reparation.

11.8 Obs! CPS-medlemskap påverkar eller utökar inte dina rättigheter under eventuell kommersiell garanti från Canon som medföljer dina produkter vid köptillfället eller dina lagstadgade rättigheter.

12. ANVÄNDNING AV CPS-MEDLEMSKAPSFÖRMÅNER OCH TJÄNSTER

12.1 Ersättning för underhållstjänster – användning av förmånen ”Underhållsersättning” omfattas av följande villkor:

 1. Ditt tillgängliga saldo för ”Underhållsersättning” visas på CPS-prenumerationssidan på ditt företagskonto och kan även ses av dina ”Superanvändare” och ”Användare” under beställningsprocessen för service och tjänster.
 2. Canon gör sitt yttersta för att säkerställa att ditt saldo för ”Underhållsersättning” är uppdaterat
 3. Din ”Underhållsersättning” visas i Märken och omvandlas till den lokala valutan för Canons PSC. Omräkningskursen lagras i vårt system och representerar den uppdaterade kostnaden för underhållstjänster (exklusive moms).
 4. ”Superanvändare” eller ”Användare” av ditt företagskonto ska göra en servicebegäran för de gällande Canon-produkterna genom ditt företagskonto. Välj önskad underhållstjänst för produkten och välj att använda din ”Underhållsersättning”.
 5. När en ”Användare” av ditt företagskonto begär att få använda din ”Underhållsersättning” ombes ”Superanvändare” av ditt företagskonto att godkänna detta innan begäran skickas in till Canon via vår onlineprocess.
 6. När det återstående saldot för ”Underhållsersättning” i din CPS-prenumeration underskrider värdet för den begärda underhållstjänsten ska ditt företag betala skillnaden och ingen procentuell servicerabatt (%) tillämpas på den här specifika begäran. ”Användare” som gör begäran informeras om detta via ett varningsmeddelande i beställningsprocessen för service och tjänster och dina ”Superanvändare” behöver godkänna begäran innan den skickas in.
 7. Din ”Underhållsersättning” gäller endast under årsperioden och eventuellt återstående saldo kan inte överföras om du förnyar din CPS-prenumeration i slutet av årsperioden.
12.2 Procentuell servicerabatt (%) – den gällande procentuella servicerabatten (%) för din CPS-medlemsnivå tillämpas av Canons professionella serviceverkstäder på alla godkända avgiftsbelagda service- eller reparationsförfrågningar som ditt företag har gjort under din aktiva CPS-prenumerationsperiod, utöver de som omfattas av klausul 12.1 (vi).

12.3 Snabb leveranstid (TAT) – den gällande snabba leveranstiden (TAT) för din CPS-medlemsnivå tillämpas på produkter som är berättigade för ”Snabb leveranstid” enligt följande:
 1. ”Superanvändare” och ”Användare” av ditt företagskonto ska göra en begäran om service eller reparation för de gällande Canon-produkterna via ditt företagskonto
 2. De förses med en fraktsedel (som innehåller ditt CPS-medlemsnummer) och en ”CPS Priority-etikett” som kan skrivas ut i slutet av beställningsprocessen eller från ditt bekräftelsemeddelande.
 3. Fraktsedeln (som innehåller ditt CPS-medlemsnummer) och ”CPS Priority-etiketten” måste fästas på utsidan av paketet. Det är dina ”Superanvändare” och ”Användare” som ansvarar för att se till att de syns tydligt på paketet.

12.4 Lån av reservutrustning – om din CPS-medlemsnivå (se klausul 11.2) berättigar dig till lån av reservprodukter tillämpas detta enligt följande:
 1. Om målleveranstiden (TAT) inte kan uppfyllas kontaktar Canons PSC den gällande ”Användaren” av ditt företagskonto för att diskutera lån av reservutrustning direkt. Detta gäller alla produkter som är berättigade till ”Snabb leveranstid (TAT)” och repareras eller får service på Canons PSC:er
 2. Om ditt företagskonto har ett aktivt CPS Platinum-medlemskap kan dina ”Användare” eller ”Superanvändare” begära ett lån av reservutrustning direkt för alla produkter som är berättigade till ”Snabb leveranstid” som du vill skicka in för reparation. Denna begäran måste göras genom att kontakta Canon via vår särskilda CPS Priority Support-helpdesk efter din reparationsbegäran har skickats in. Vi gör allt vi kan för att uppfylla din begäran, men lån av reservutrustning erbjuds i mån om tillgänglighet.
 3. Eventuella lån av reservutrustning erbjuds i strikt enlighet med Canons standardlånevillkor (se BILAGA nedan) som du har ansetts godtagit om du har accepterar eller begär ett lån av reservutrustning genom ditt CPS-medlemskap.
 4. Lånade reservprodukter kan endast levereras till de CPS-deltagande länderna efter överenskommelse med Canons PSC:er och kan även vara tillgängliga för upphämtning från dem (på begäran).
 5. Det är din skyldighet att returnera de lånade produkterna inom fem dagar efter returen av dina egna företagsprodukter till adressen som Canon har angivit.
 6. Ditt företag måste säkerställa att varje artikel som lånas returneras i samma skick som den levererades och du ansvarar för eventuella förluster, skador eller stöld av produkter som lånats ut till dig och kan behöva ersätta Canon för eventuella reparationer eller utbyten. Du bör överväga en lämplig försäkring för att täcka eventuell låneutrustning eller produkter.
 7. Canon frånsäger sig och friskriver sig från allt ansvar vad gäller all utrustning eller produkter som utlånats till dig i största utsträckning som lagen tillåter.

12.5 Kostnadsfri inrikes- och returfrakt (nästa arbetsdag) – varje begäran om service eller reparation som görs genom ditt företagskonto berättigas automatiskt till kostnadsfri inrikes- och returfrakt (nästa arbetsdag) till och från Canons PSC:er. Detta gäller för alla CPS-medlemsnivåer. Endast produkter som är registrerade fullt ut på ditt företagskonto är berättigade till kostnadsfri frakt nästa arbetsdag.

12.6 CPS Priority-helpdesk – alla ”Superanvändare” och ”Användare” av ditt företagskonto med ett aktivt CPS-medlemskap kan kontakta vår särskilda CPS Priority Support-helpdesk för ditt land. Detta gäller för alla CPS-medlemsnivåer. För att få CPS Priority Support måste dina ”Superanvändare” och ”Användare” ange ett giltigt CPS-medlemsnummer som sedan valideras via Canons system.

12.7 Pro Solutions – alla ”Superanvändare” och ”Användare” av ditt företagskonto med ett aktivt CPS-medlemskap kan boka och delta i evenemang (som hålls kvartalsvis). Detta gäller för CPS-medlemsnivåerna Platinum, Gold och Silver. Virtuella event organiseras endast online och kan bokas via ”Evenemangskalendern” som finns tillgänglig på kontosidan för ditt företagskonto.

12.8 Professionell gemenskap – alla ”Superanvändare” och ”Användare” av ditt företagskonto med ett aktivt CPS-medlemskap kan få åtkomst till den slutna CPS Community-gruppen på Canon Club. Detta gäller för alla CPS-medlemsnivåer.

12.9 Globalt evenemangssupport – Specialiserad produktsupport är tillgängligt för ackrediterad personal och företag vid stora globala evenemang

12.10 Erbjudanden endast för medlemmar från Canon och partner – Särskilda och exklusiva erbjudanden från Canon och utvalda partner publiceras i ”Förmåner och erbjudanden” som finns på kontosidan för ditt företagskonto.

12.11 Dag för underhåll på plats (rengöring och kontroll) – Om ditt företagskonto har ett aktivt CPS Corporate A- eller B-medlemskap kan dina ”Användare” eller ”Superanvändare” begära underhåll på plats (rengöring och kontroll) genom att kontakta Canon via vår särskilda CPS Priority Support-helpdesk enligt följande instruktioner:
 1. Alla förfrågningar måste göras senast sextio (60) dagar innan önska datum.
 2. Du ska ange två (2) eller tre (3) alternativa datum
 3. Du ska tillhandahålla en lista på de produkter du vill att vi ska underhålla
 4. När din begäran har utvärderats tillhandahåller Canon en offert (om tillämpligt) som du behöver godkänna och bekräfta datumet för besöket.
 5. Den dag då besöket äger rum är det ditt ansvar att se till att lämpliga förberedelser har gjorts (dvs. att produkter är uppackade och att det finns bord, stol, utrymme, el, belysning och internet)
 6. Begäran om att ändra datumet för det schemalagda besöket för underhåll på plats (rengöring och kontroll) accepteras inte efter trettio (30) dagar innan det bestämda datumet.
12.12 Produktutbildning för teknisk kompetens (en till flera) – Om ditt företagskonto har ett aktivt CPS Corporate A-, B- eller C-medlemskap kan dina ”Användare” eller ”Superanvändare” begära produktutbildning för teknisk kompetens genom att kontakta Canon via vår särskilda CPS Priority Support-helpdesk enligt följande instruktioner:
 1. Alla förfrågningar måste göras senast sextio (60) dagar innan önska datum.
 2. Du ska ange två (2) eller tre (3) alternativa datum
 3. Du ska tillhandahålla en lista på de produkter du vill att vi ska erbjuda utbildning för
 4. När din begäran har utvärderats bekräftar Canon datumet för utbildningen.
 5. Den dag då utbildningen äger rum är det ditt ansvar att se till att dina ”Superanvändare” och ”Användare” har tillgång till lämpliga faciliteter (dvs. att produkter är uppackade och att det finns bord, stol, utrymme, el, belysning och internet)
 6. Begäran om att ändra datumet för den schemalagda produktutbildningen accepteras inte efter trettio (30) dagar innan det bestämda datumet.

13. DIN INFORMATION

Läs vår sekretesspolicy för företag för att förstå hur vi behandlar uppgifter om dig och hur du kan utöva dina individuella rättigheter.

14. HELA AVTALET

14.1 Dessa användarvillkor, Canons sekretesspolicy för företag och andra webbplatspolicyer utgör hela avtalet mellan dig och Canon och reglerar din användning av CPS och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Canon som rör CPS.

14.2 Canons underlåtenhet i utövande eller genomdrivande av någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor utgör inte ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

14.3 Om en beslutande domstol anser att någon bestämmelse i dessa användarvillkor är ogiltig, ska parterna samtycka till att domstolen ska sträva efter att tillämpa parternas avsikter som de anges i bestämmelsen och de andra bestämmelserna i dessa användarvillkor ska kvarstå i full kraft och effekt.

14.4 Du samtycker till att oavsett om en stadga eller lag säger motsatsen, måste ett anspråk eller en åtgärd som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller dessa användarvillkor göras inom ett (1) år efter att sådant anspråk eller åtgärd uppstod, annars stängs ärendet för gott.

14.5 Du får inte tilldela dessa användarvillkor utan föregående skriftligt medgivande från Canon, men Canon får tilldela eller överföra dessa användarvillkor, helt eller delvis, utan begränsningar. Avsnittsrubrikerna i dessa användarvillkor används endast för enkelhetens skull och har ingen juridisk verkan eller avtalsverkan.

14.6 CPS-medlemskap omfattas strikt av dessa användarvillkor. Om du vid något tillfälle inte vill vara medlem längre eller om du inte godkänner dessa användarvillkor avslutar du ditt CPS-medlemskap enligt beskrivning i klausul 8.

14.7 Canon förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst, bland annat för, utan begränsning, medlemskapsnivåer och förmåner, och kan genomföra ändringar eller uppdateringar från tid till annan utan föregående meddelande. Därför bör du granska CPS-webbplatsen med jämna mellanrum. Canon strävar dock efter att kommunicera och betona stora ändringar i användarvillkoren.

15. VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG

15.1 Du förstår och samtycker uttryckligen till att de parter från Canon som hålls skadeslösa inte hålls ansvariga för eventuella direkta, indirekta eller oavsiktliga skador eller följdskador (även om någon av de parter från Canon som hålls skadeslösa har varnats om risken för sådana skador) (gemensamt ”skador”), som uppstår från: (a) användningen eller oförmågan att använda tjänsten; eller (b) andra ärenden som rör tjänsten.

15.2 Denna ansvarsfriskrivning gäller alla skador som uppstår till följd av försummelse eller underlåtenhet från Canon, datorvirus eller andra liknande företeelser, telekommunikationsfel eller obehörig åtkomst till eller användning av användarinformation genom stöld eller andra medel. Vi ansvarar inte för kriminella, kränkande eller vårdslösa handlingar eller försummelser från tredje part som påverkar tjänsten. Under inga omständigheter kan de parter från Canon som hålls skadelösa hållas ansvariga för kränkande eller illegala beteenden hos andra användare. Under inga omständigheter kan de parter från Canon som hålls skadelösa hållas ansvariga för skador på utrustning, maskinvara eller annan egendom som tillhör användaren eller personskador som uppstår i samband med användningen av tjänsten. Dessa begränsningar ska gälla så långt lagen tillåter.

15.3 Vi varken utesluter eller begränsar vårt ansvar i någon mån för: (a) dödsfall eller personskada orsakad av vår försumlighet, (b) bedrägeri eller oriktig framställning och grov försumlighet, (c) överträdelser mot villkor underförstådda i författningar och vi varken utesluter eller begränsar vårt ansvar i någon mån i större utsträckning än vad tillämplig lag tillåter.

15.4 Du godkänner och samtycker uttryckligen till att Zuora, inc., en tjänstebehandlare från tredje part, behandlar din betalning till Canon genom användningen av en betalningsmetod. Du förstår och samtycker till att varken Zuora, inc. eller någon annan part som är delaktig i processen för betalningsmetodens behandling för tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, företaget som utfärdar kreditkortet till dig och investeringsbanken (gemensamt ”friskrivna parter”), ska hållas ansvariga för skador (enligt definitionen häri och som omfattas av begränsningarna som anges i det här avsnittet) som du drabbats av till följd av Canons underlåtenhet att tillhandahålla tjänsten till dig enligt dessa villkor eller eventuellt brott mot dessa villkor av Canon. Du friskriver härmed var och en av de friskrivna parterna från alla skador du kan komma att drabbas av till följd av underlåtenhet att tillhandahålla tjänsten till dig enligt dessa villkor. Du samtycker till att hålla var och en av de friskrivna parterna skadeslös från alla skador den kan komma att drabbas av till följd av att du bryter mot detta avsnitt.

Ingenting i denna klausul eller på någon annan plats i dessa användarvillkor begränsar eller påverkar negativt dina lagstadgade rättigheter.

16. HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL

Vi kan inte hållas ansvariga för eventuell underlåtenhet att utföra, eller fördröjning i att utföra, våra skyldigheter enligt dessa användarvillkor som inte kan tillskrivas oss enligt dessa användarvillkor samt andra tillämpliga villkor eller lagar, inklusive men inte begränsat till händelser utanför vår rimliga kontroll, inbegripet force majeure, eldsvåda, översvämning, svåra väderleksförhållanden, explosioner, krig (oavsett om det har förklarats eller ej), terrordåd, arbetsmarknadskonflikter (oavsett om det berör våra anställda eller ej) eller handlingar av lokala eller centrala myndigheter eller av någon annan behörig myndighet, samt andra force majeure-händelser i enlighet med tillämplig lag

17. TVISTHANTERING

17.1 Om du har en tvist med oss angående ditt CPS-medlemskap, ska du i första hand kontakta oss via vår särskilda CPS Priority Support-helpdesk och försöka lösa tvisten med oss.

17.2 Om vi har en tvist med dig vad gäller ditt CPS-medlemskap kommer vi även att försöka kontakta dig direkt för att lösa frågan. Vi använder de kontaktuppgifter du har angett på ditt företagskonto.

17.3 Om det osannolika skulle inträffa att vi inte kan lösa en tvist, kommer vi att diskutera med dig och försöka komma fram till ett effektivt sätt att självständigt lösa tvisten. Detta påverkar inte på något sätt din rätt att framföra eventuella tvister till lämplig domstol.

18. UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR

18.1 Vi kan komma att ändra eller uppdatera dessa villkor från tid till annan, utan föregående meddelande.

18.2 Du kan läsa den aktuella versionen av användarvillkoren här eller genom att kontakta oss via vår CPS Priority Support-helpdesk och begära en kopia av de aktuella användarvillkoren.

19. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

19.1 Dessa användarvillkor regleras av engelsk lag. Detta innebär att ett avtal om köp av CPS-medlemskap som görs med oss och varje tvist eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med det styrs av engelsk lagstiftning.

19.2 Du och vi samtycker båda till att domstolarna i England och Wales har icke-exklusiv jurisdiktion.

20. KONTAKTA OSS

Kontakta oss via vår särskilda CPS Priority Support-helpdesk om du har några frågor eller funderingar angående ditt CPS-medlemskap. Vår kundtjänst finns här för att hjälpa dig.

UPPDATERADE VILLKOR: 17 februari 2023

BILAGA

CANONS LÅNESERVICE – LÅNEVILLKOR

Canon Europa N.V., dess dotterbolag Canons nationella eller regionala försäljningskontor (– enligt: https://www.canon.se/contact_us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices), (”Canon”) godkänner att utan kostnad låna mig artiklarna på nästa sida och relaterade tillbehör som beskrivs i låneordern (sammantaget ”utrustningen”). Jag godkänner att min användning av utrustningen omfattas av följande villkor:

1. Min personliga användning av utrustningen omfattas av villkoren i detta avtal och jag ska inte låna ut utrustningen till tredje part.

2. Jag förstår att Canon förbehåller sig rätten att återkalla någon artikel i utrustningen, oavsett anledning, när som helst vid meddelande. All utrustning returneras till Canon med hjälp av de tillhandahållna fraktsedlarna (i tillämpliga fall), antingen inom fem arbetsdagar efter att ha mottagit min reparerade produkt eller inom den angivna tiden i varje låneorder, eller tidigare om Canon begär dess retur. Underlåtenhet att returnera utrustningen till Canon vid begäran eller enligt krav resulterar i att Canon fakturerar mig för tillverkarens fullständiga prislista för produkten.

3. Jag returnerar utrustningen enligt angiven returtid i bra, fungerade skick, med rimligt slitage. Jag godkänner att göra mitt yttersta för att skydda utrustningen mot stötar, slag, vattenskada, sand, smuts och andra skadliga ämnen som kan skada utrustningen. Jag förstår och godkänner att jag svarar för alla risker för förlust eller skada på utrustningen så länge utrustningen är i min ägo och tills den tas emot av Canon. Jag godkänner att ersätta Canon för eventuella nödvändiga reparationskostnader för, eller utbyte av, utrustning på grund av misskötsel, vårdslöshet eller försummelse under lånet.

4. Jag godkänner att använda utrustningen i enlighet med publicerade instruktioner från Canon. Jag utför inte under några omständigheter underhåll eller reparation av utrustningen. Om utrustningen är i behov av underhåll eller reparation kontaktar jag Canon för vidare instruktioner.

5. Jag förstår och godkänner att utrustningen är utlånad till mig ”SOM DEN ÄR”. Det finns inte några garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för användningen eller prestandan hos utrustningen, och eventuella garantier av sådant slag frånsägs uttryckligen, däribland underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. Canon kan inte hållas ansvarigt gör eventuella skador, bland annat, utan begränsning, personskador, skador på egendom, förlorad vinst eller andra direkta, särskilda, oavsiktliga eller sekundära skador som uppstår från detta avtal eller användning av eller oförmåga att använda utrustningen.

6. Jag förstår att jag är ansvarig för returkostnaderna och för att organisera leveransen tillbaka till Canon, om inte annat avtalats med Canon i förväg.

Jag förstår mitt ansvar gällande utrustningen enligt detta avtal och jag garanterar personligen returen av denna utrustning, eller betalningen för eventuell del som inte returneras, när den återkallas av Canon.

VERSION: 5.0

SENAST UPPDATERAD: 24 januari 2022