Användarvillkor för Canon Club

Användarvillkor för Canon Club

Dessa användarvillkor och tillämpliga webbplatsvillkor som rör detsamma gäller för ditt Canon Club-medlemskap (vilket omfattar åtkomst till communityt) och användningen av Canon Clubs medlemskapsförmåner som anges häri. Dessa användarvillkor tillhandahålls av Canon Europa N.V, vars registrerade adress är Bovenkerkerweg 59, P.O Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Nederländerna, under Amsterdams handelskammares registreringsnummer 33166721 och omfattar dess koncernföretag (”Canon”, ”vi”, ”vår”, ”oss”).

Alla referenser till ”du” eller ”din” avser dig, kunden som dessa användarvillkor gäller för, och omfattar alla som agerar för din räkning.

För att gå med i Canon Club måste du vara minst 18 år, vara bosatt i ett deltagande land och köpa en behörig Canon-produkt, vilket omfattar men är inte begränsat till: en videokamera, kamera, skrivare, objektiv, projektorer, fax, personkopiatorer, scannrar, lagringsenheter, kikare och de måste ha ett serienummer (”behöriga produkter”) och registreras inom 12 månader efter köpet. Detta ger dig poäng och placerar dig på en relevant nivå. Det finns tre nivåer beroende på antalet poäng du tjänar. Ju högre nivå du har desto fler förmåner blir tillgängliga för dig:

i. Nivå 1: Keep on exploring – 1–100 poäng
ii. Nivå 2: Keep on creating – 101–350 poäng
iii. Nivå 3: Keep on mastering – över 351 poäng

Du kan även tjäna poäng genom att interagera med vårt varumärke, till exempel genom att använda Canon Club-communityt, en ny plats för likasinnade passionerade kreatörer, där du kan utforska, interagera med andra och lära dig. Det är endast tillgängligt för Canon Club-medlemmar. Se riktlinjerna för communityt och även bestämmelserna häri som styr användningen och som måste efterlevas.

1. Canon Club-medlemskap


Fördelar


1.1 Förmånerna kan variera för varje deltagande land, men kan omfatta följande:

- Exklusivt innehåll från ambassadörer
- Engagemang i community och inlärning via till exempel community
- Exklusiv medlemsåtkomst och exklusiva medlemserbjudanden (däribland erbjudanden från utvalda partner)
- Rabatt på underhållstjänster och uppgraderingstjänster från Canons professionella serviceverkstäder för produkter som är registrerade i ”Mina produkter” på ditt Canon-konto. Den här förmånen kan inte tillämpas på reparationer.
- Lektioner och masterclasses av ledande fotografer, filmskapare och kreatörer.

1.2 Observera att du måste uppge ditt Canon Club-medlemsnummer när du använder dina förmåner, bland annat när du bokar underhållstjänster och uppgraderingstjänster eller löser in medlemserbjudanden (i tillämpliga fall).

1.3 Tjänsterna och förmånerna som du är berättigad visas i området ”Förmåner och erbjudanden” på ditt Canon-konto i enlighet med ditt land och din nivå.

1.4 Alla förmåner gäller i mån av tillgänglighet och kan tas bort eller ändras när som helst med Canons oinskränkta beslutsrätt. Vi förbehåller oss rätten, utan begränsning, att exkludera eller undanta förmånstillgängligheter. Även lokala varianter av de publicerade medlemsförmånerna kan gälla. Erbjudanden/kampanjer gäller endast så länge lagret räcker och kan därför om lagret tar slut avslutas innan erbjudandets/kampanjens slutdatum.

1.5 Du får inte göra anspråk på en förmån i efterhand, d v s genom att göra anspråk på en förmån som du hade rätt att göra anspråk på, men som du inte gjorde anspråk på när du hade rätt till det.

2. Behörighet att gå med i Canon Club


2.1 Du måste vara minst 18 år och bosatt i ett deltagande land

Ditt medlemskonto måste vara registrerat på din personliga e-postadress (som Canon kan använda för att kommunicera med dig och i identifieringssyfte). Du ansvarar för att registrera rätt och exakt information för medlemskommunikation.

2.2 Du måste se till att din Canon Club-profil är uppdaterad med eventuella ändringar i dina registrerade behöriga Canon-produkter eller personliga information.

2.3 Du måste ha köpt en Canon-produkt inom 12 månader före registreringsdatumet. Detta omfattar, men är inte begränsat till: en videokamera, kamera, skrivare, objektiv, projektorer, fax, personkopiatorer, scannrar, lagringsenheter, kikare och de måste ha ett serienummer (”behöriga produkter”). Alla Canon-produkter (bland annat vissa tillbehör, handelsprodukter, papper och bläck) kan inte registreras och alla bidrar inte till nivåplacering. Endast Canon-produkter med serienummer kan registreras. Om du behöver hjälp med att hitta ett serienummer kan du klicka här.

2.4 Din Canon Club-medlemskapsnivå kan bli högre eller lägre när du lägger till eller tar bort registrerade behöriga produkter. De poäng du tjänar på dina registrerade behöriga produkter kan bli lägre eller inte längre gälla som poäng om en behörig produkt efterträds eller ersätts eller om Canon inte längre kan utföra service på den.

2.5 Förmåner är personliga och kan inte överföras. Endast den registrerade Canon Club-medlemmen kan göra anspråk på förmåner under medlemskapet och endast i förhållande till den behöriga produkten som är registrerad fullt ut för och juridiskt ägd av den medlemmen. Du får inte göra anspråk på förmåner för en annan person eller eventuell icke-registrerad eller delvis registrerad utrustning. Du får inte heller tillåta en annan person att göra anspråk på förmåner för din räkning. En produkt anses vara registrerad fullt ut när produktnamn, serienummer, inköpsland, inköpsdatum och inköpsbutik har angetts och produktens poäng (om tillämpligt) har validerats och bidrar till din totalpoäng.

3. Så går du med i Canon Club


3.1 Gå till sidan här
3.2 Skapa ditt Canon-konto (logga in om du redan har ett Canon-konto)
3.3 Registrera dina behöriga produkter

4. Tjäna poäng och kvalificera dig till nivåerna


Du kan tjäna poäng och kvalificera dig till olika nivåer genom att:

4.1 köpa och registrera fler behöriga produkter
4.2 färdigställa din profil
4.3 registrera Canon-produkter som du har köpt för över 12 månader sedan. Detta efter att du har fått gå med i Canon Club (och du uppfyller lämplighetskriterierna häri).

Detta är inte en fullständig lista. Gå med jämna mellanrum in på webbplatsen och avsnittet ”Mitt konto” för att se hur du kan tjäna poäng och om det finns några uppdateringar.

5. Uppsägning av ditt medlemskap


5.1 Du har rätt att säga upp ditt Canon Club-medlemskap när som helst. Det kan du göra genom att kontakta oss via webbformuläret här. Eventuella communityfrågor kan du ställa i communityt.

Canon Club-community


6. Material och användaruppförande


6.1 Du samtycker till att inte publicera några inlägg, kommentarer, bilder, filmer, innehåll eller annat kreativt material (”material”) som:
• är ärekränkande
• är oanständigt, stötande, trakasserande, hatiskt eller hetsande
• främjar diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder
• avslöjar en individs namn, adress, telefon-, mobiltelefon- eller faxnummer, e-postadress eller andra personuppgifter
• gör intrång på en annan persons upphovsrätt, databasrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter
• bryter mot en rättslig skyldighet gentemot tredje part, till exempel en avtalsenlig skyldighet eller ett trohetslöfte
• trotsar domstolen
• sannolikt kan kränka, såra, skämma ut, skrämma eller förarga en annan person
• innehåller ett budskap som du vet eller tror, eller har skälig grund att tro, att de som budskapet är avsett för sannolikt kan uppfatta det som en direkt eller indirekt uppmuntran eller annan anledning till utförandet, förberedelsen eller anstiftan till terrordåd eller andra brott
• innehåller reklam eller marknadsför tjänster eller länkar till andra webbplatser som inte är relaterade till Canon
• organiserar, marknadsför eller underlättar en försäljning eller ett köp av något slag, inklusive men inte begränsat till en vara, produkt, programvara eller tjänst.

I sådant fall har vi rätt att ta bort materialet.

6.2 Du får inte använda communityt:

• för aktiviteter som är olagliga, missvisande, skadliga eller diskriminerande
• för att förfölja, mobba, trakassera, skrämma, hota eller ge ut dig för att vara en annan person
• för att utföra en aktivitet som kan resultera i att communityt blir obrukbart, överbelastat eller som kan påverka dess funktion eller utseende, till exempel en DoS-attack (Denial of Service) eller något som stör funktionerna
• för att ge dig ut att vara en annan person eller ge en vilseledande bild av dig själv eller din anknytning till en annan person
• för syften relaterade till försäljning eller köp av en fysisk eller digital produkt eller tjänst
• förespråka, marknadsföra och uppmuntra tredje part till att begå eller vara delaktig i en olaglig eller kriminell handling.

6.3 Vi bestämmer efter egen beslutsrätt om ditt material eller din användning av communityplattformen bryter mot dessa villkor. Vi har rätt att ta bort eller förhindra åtkomst till allt material som vi anser bryter mot dessa villkor, bryter mot tillämplig lag eller gör intrång på tredje parts rättigheter. Om du gör intrång på tredje parts rättigheter eller bryter mot tillämplig lag eller dessa villkor upprepade gånger kan vi inaktivera eller avsluta ditt konto. Vi ansvarar inte för eventuellt material som du förlorar till följd av att Canon inaktiverar eller avslutar ditt konto i enlighet med denna paragraf.

6.4 Du samtycker till att inte publicera bilder, filmer eller innehåll som innehåller barn (person under 18 år).

6.5 Fundera på följande när du överför bilder: ”Hade personen på bilden en rimlig förväntan av sekretess”?

6.6 Vi kan inte hållas ansvariga för bilder som du överför om du visar identifierbara personer utan deras samtycke.

6.7 Om vi får in ett klagomål kommer vi att ta bort bilden/filmen/innehållet och dela dina uppgifter med personen ifall den vill vidta rättsliga åtgärder.

6.8 Vi förbehåller oss rätten att ta bort material från communityt om det finns rimliga misstankar om att materialet är förbjudet i enlighet med detta avsnitt och vi återkallar permanent din åtkomst till Canon-communityt.

6.9 Allt innehåll som du överför eller skickar in sker på egen risk. Communityt innehåller även diskussioner och rekommendationer mellan medlemmar och Canon ansvarar inte för något användargenererat innehåll, till exempel inlägg eller rekommendationer från medlemmar. Du följer dessa på egen risk och om du behöver support eller råd från Canon kan du kontakta din lokala support via webbformuläret.

6.10 Inget material som du överför får marknadsföra din/någons verksamhet eller några varumärken. I sådant fall har vi rätt att ta bort materialet.

6.11 Vi har rätt att ta bort, redigera, hantera, duplicera och kopiera allt material som publiceras i communityt.

7. Ägande


7.1 Genom att publicera innehåll i Canon Club-communityt intygar du att du gör det frivilligt och att du är den enda ägaren av innehållet.

7.2 Utan att det påverkar avsnitt 6.11, ber vi om din tillåtelse att använda ditt inskickade material i marknadsföringssyfte. I de fall tillåtelse ges, ger du oss obegränsad, royaltyfri, evig rätt att publicera och använda innehållet, någon idé däri eller en del av det, offentligt på alla sätt och i alla slags medier som finns nu eller som senare utvecklas utan tidsbegränsning eller annan begränsning utan hänsyn till dig.

7.3 Genom att publicera material i communityt ger du oss i enlighet med avsnittet 7.2 ovan behörighet att använda ditt material för galleriet på hemsidan för kunder.

7.4 Observera att du laddar upp innehåll och bilder på egen risk och godkänner att, i likhet med andra forum, allt innehåll du publicerar offentliggörs och i olika områden, och Canon ansvarar inte för några frågor som uppstår till följd av användningen av ditt innehåll eller dina bilder.

8. Hämta bilder som laddats upp av medlemmar


I enlighet med den ovannämnda klausulen 7.3 godkänner medlemmar att de laddar upp innehåll/bilder offentligt och på egen risk. Vi ber dig däremot att inte hämta/använda några bilder eller något innehåll som andra medlemmar har laddat upp, såvida de inte har gett dig tillåtelse att göra det.

9. Moderator


En moderator hanterar communityt och alla frågor relaterade till denna plattform (”moderator”). En moderator kan ta bort bilder, inlägg, kommentarer eller annat material som bryter mot dessa användarvillkor. Ibland tar frågor som uppstår längre tid att besvara, vilket innebär att ett svar kan dröja minst 48 timmar.

10. Utmaningar


10.1 Alla bidrag till tävlingar måste vara ditt originalmaterial och inte kopierat från någon annanstans eller någon annans arbete.

10.2 Endast person som har fyllt 18 år får delta i tävlingar som visas i communityt.

10.3 Observera att varje tävling omfattas av egna villkor.

11. Användning av data


11.1 Vi vill uppmärksamma dig på att vi visar data relaterade till din kameras märke, modell och inställningar om du anger dem när du laddar upp dina bilder. Se till att de data du anger stämmer eftersom vi visar dessa data som ett verktyg för andra communitymedlemmar att lära sig och bli inspirerade när de försöker skapa liknande bilder.

11.2 Verifiera att bilden togs med en Canon-kamera (och helst ett Canon-objektiv) innan du publicerar den. Om en bild har tagits med en Canon-kamera, men med ett objektiv från tredje part, ber vi dig att utelämna informationen om objektivet i ditt inlägg. Vi vill inte dela platsen bilden är tagen på, men du får gärna lägga till den själv.

11.3 Läs vår sekretesspolicy för konsumenter för att förstå hur vi använder dina personuppgifter och hur du kan utöva dina individuella rättigheter.

12. Övrigt


12.1 Du kan skicka frågor och klagomål relaterade till ditt Canon Club-medlemskap eller communityt genom att kontakta oss via webbformuläret här. Om du har allmänna frågor om Canon Club-medlemskapet eller communityt kan du även fråga i communityt.

12.2 Medlemskapet i Canon Club och användningen av communityt omfattas av dessa användarvillkor. Om du vid något tillfälle inte vill vara medlem längre eller om du inte godkänner dessa användarvillkor säger du upp ditt medlemskap enligt beskrivning i klausul 5 i dessa användarvillkor.

12.3 Du är ensam ansvarig för all aktivitet som uppstår i samband med ditt Canon Club-medlemskap eller på communityplattformen och det är din skyldighet att underrätta oss om du får kännedom om obehörig användning av ditt konto.

12.4 Canon förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst, bland annat för, utan begränsning, medlemskapsnivåer och förmåner, och kan genomföra ändringar eller uppdateringar från tid till annan utan förvarning till dig. Därför bör du besöka Canon Club-webbplatsen med jämna mellanrum. Canon strävar dock efter att kommunicera och betona stora ändringar i villkoren.

12.5 Om något villkor inte strikt tillämpas eller efterföljs av Canon vid något tillfälle, ska det inte hindra Canon från att välja att tillämpa det villkoret eller något annat villkor vid ett annat tillfälle.

12.6 Observera att såvida inte annat uttryckligen anges av oss påverkar eller utökar inte Canon Club-medlemskap dina rättigheter vid eventuell kommersiell Canon-garanti, som medföljer din produkt vid inköpet, eller dina lagstadgade rättigheter.

12.7 Ditt Canon Club-medlemskap och -konto kan sägas upp eller avslutas omedelbart av Canon om du bryter mot dessa användarvillkor eller om, med Canons oinskränkta beslutsrätt, det uppdagas att du vid något tillfälle har använt ditt medlemskap eller tjänsterna som erbjuds här på ett olämpligt sätt. Skulle det ske förlorar du all åtkomst till andra tillhörande Canon-tjänster, till exempel Canon-communityt.

12.8 Canon förbehåller sig dessutom rätten att säga upp medlemskap med sin oinskränkta beslutsrätt om stöld, bedrägeri eller oriktighet misstänks.

12.9 Dessa användarvillkor lyder under lagarna i England och Wales och de engelska domstolarna har icke-exklusiv jurisdiktion över alla tvister, anspråk eller frågor som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor. Om du är en konsument ska dessa villkor lyda under dina lokala konsumentlagar och alla tvister hanteras i de relevanta domstolarna i ditt land. Du kan få hjälp med att skydda dina konsumenträttigheter av den lokala myndigheten för konsumentskydd.

VILLKOREN UPPDATERADES: 7 mars 2022