EN BILD AV HYBRIDARBETET: SÅ PÅVERKAS MEDARBETARNA OCH IT-MILJÖN

Vad känner medarbetare och IT-avdelningarna egentligen inför hybridarbete?

Se vad 3 008 IT-beslutsfattare och slutanvändare från sju europeiska marknader känner inför distansarbete, molnanvändning, cybersäkerhet och mycket mer. Läs En bild av hybridarbetet: så påverkas medarbetarna och IT-miljön för att få den senaste statistiken och analysen för att fatta välgrundade beslut på den framtida digitala arbetsplatsen.
LÄS RAPPORTEN NU

ÖVERSIKT

Lyckas i en hybridvärld: du kan få det att hända

Företagsledare måste ta hänsyn till många faktorer om sina medarbetare och processer för att bidra till att forma en effektiv hybridverksamhet – från säkerhet, produktivitet, samarbete och kundupplevelse till nya prioriteringar kring hållbarhet och medarbetarupplevelse.

I avsnitten nedan kan du läsa om hur du håller jämna steg med den snabbaste accelerationen av organisatorisk förändring som världen någonsin har sett.

Greppa hybridfenomenet: vilka frågor bör du ställa?

Den digitala transformationen som vi upplever nu innebär att vi inte kan återgå till tidigare sätt och aptiten på digitalt driven förändring kommer bara att öka. Läs Dagens hybridarbete: nio frågor för att navigera i den nya arbetsvärlden för att säkra din organisations plats i framtiden med engagerade och produktiva medarbetare.
Börja läsa
Office professional getting a handle on hybrid working.

Hybridarbete möter säkerhet: vet du hur du klarar de viktigaste utmaningarna?

Hybridarbetet har dramatiskt förändrat hur information flödar genom organisationer. Men flexibiliteten som många medarbetare uppskattar har skapat problem med cybersäkerhet och regelefterlevnad för IT-avdelningen. Läs Dagens hybridarbete: säkerhet på hybridarbetsplatsen för att förstå hur du hanterar nya hot mot din organisation.
Börja läsa
Hybrid work meets security

Relaterade artiklar

En bild av hybridarbetet: så påverkas medarbetarna och IT-miljön

Vår senaste och mest omfattande rapport om hybridarbetets påverkan i Europa, ur 1 791 slutanvändares och 1 217 IT-beslutsfattares perspektiv. Få kvalitativa och kvantitativa insikter och analyser för att framtidssäkra din verksamhet.
Läs rapporten nu

Läs mer

Utforska hur din verksamhet kan dra nytta av att arbeta med Canon, nu och i framtiden