Discover new ways to defend your data.

Informationssäkerhet

Upptäck nya sätt att skydda din och din verksamhets data med Canons lösningar för informationssäkerhet.

Vi hjälper dig med informationssäkerhet


På dagens arbetsplats finns det ett ständigt växande behov av fullständigt nätverksbaserad utskrifts- och scanningsteknik.
Men de här sofistikerade enheterna för med sig nya säkerhetsrisker och ökar risken för att känsliga data hamnar i orätta händer.

Fördelarna med våra säkerhetslösningar för kontor

Benefits Benefits

Förhindra säkerhetsintrång

Försvara ditt kontorsnätverk mot attacker från skadlig programvara

Benefits Benefits

Undvik dataläckor och förluster

Hindra personal från att stjäla eller förlora viktiga dokument

Benefits Benefits

Skydda din verksamhet

Undvika kraftiga böter och varumärkesskada orsakad av informationsläckor

Benefits Benefits

Stärk efterlevnaden

Tillgodose ditt företags datasäkerhetsrutiner och riktlinjer

En ny metod för dokumentsäkerhet

Information security is vital in any office handling huge amounts of data
Informationssäkerhet är viktig på alla kontor som hanterar stora mängder data.

CISO

Stort multinationellt kommunikationsföretag

Utmaningen

En ledande bank letade efter ett starkare, smartare sätt att skydda sina dokumentdata, för att göra dem lika säkra som informationen i bankens kärnsystem. Lösningen behövde ha robust slutpunktssäkerhet över alla nätverksanslutna kontorsenheter och kunna spåra rörelsen för både pappersdokument och elektroniska dokument.

Canon’s Office Security monitors unauthorised document activity
Canon’s Office Security monitors unauthorised document activity

Lösningen

För att skydda verksamheten hjälpte vi banken att utveckla en lösning som optimerats för att tillgodose arbetsmiljöbehoven, med ett robust DLP-system (skydd mot dataförlust) utrustat med granskningskapacitet, för att övervaka obehörig dokumentaktivitet.

Fördelarna

Banken har nu en mycket starkare plattform för utskrifts- och scanningshantering, som uppfyller de stränga policyerna för datasäkerhet. Vårt nya system gav banken full överblick över dokumentdata – automatiskt upptäckt, loggning och rapportering av otillåtna eller oregelbundna rörelser.

Canon’s platform strengthened security by enabling the bank to constantly track all document movements

Skydda din verksamhet genom att utforma ett säkrare säkerhetssystem för ditt kontor.


PRATA MED VÅRT TEAM

Så här fungerar detUpptäck nya sätt med Canons lösningar för informationssäkerhet att skydda din och din verksamhets data.

Stronger, simpler print and scan architecture with fewer vulnerabilities.

Säkra ditt kontorsnätverk

Vi hjälper dig att förhindra skadliga ransomware-attacker och dataintrång genom att utforma en starkare, lättare utskrifts- och scanningsarkitektur med färre sårbarheter.

Lita på din teknik

Skydda dina dokument genom att investera i kontorsverktyg med avancerade säkerhetsfunktioner – oavsett om det är Canon-teknik eller produkter från tredje part som vi har testat och godkänt.
Canon protect your documents by investing in office tools with advanced security capabilities.
Canon configure your print and scan technology to match the scale and complexity of your business.

Skydda IoT

Med vår expertkunskap om dina enheters inställningar och tillhörande risker konfigurerar vi utskrifts- och scanningstekniken för att matcha storlek och komplexitet i din verksamhet.

Hitta rätt lösning

Genom att utnyttja vårt breda utbud av alternativ för säkerhets- och användarautentisering, utvecklar vi en lösning som passar bäst för just dina behov, vilket ger perfekt balans mellan riskminimering och effektivt kontorsarbete.
Get the right balance between risk mitigation and efficient office working
Protect data held on devices at every stage

Skydda dina enheter

Vi skyddar data på enheter i varje fas av deras livscykel – stärker deras säkerhet före användning, skyddar data när de används och tar bort eller förstör data om de förs bort från kontoret.
Upptäck nya sätt att skydda verksamheten.