ARTIKEL

Strategi i hybridarbetseran:
Är din organisation tillräckligt flexibel för att lyckas?

man som arbetar på en bärbar dator

Ett oväntat experiment

När pandemin slog till tvingades organisationer in i ett oväntat experiment kring distansarbete. Men trots att skiftet kom så plötsligt visade många organisationer förmåga att snabbt anpassa sig efter förändringar, även om distansarbete inte ingick i deras omedelbara planer. Den framgångsrika övergången möjliggjordes i grund och botten av teknik, som har skapat helt nya möjligheter för vårt sätt att arbeta: om nationella nedstängningar hade skett för bara fem år sedan hade företagen sannolikt drabbats av mycket allvarligare störningar.

De senaste åren har haft stor inverkan på hur många organisationsledare har utformat sin strategi för framtiden, då det har visat sig att arbete inte behöver vara knutet till en viss plats.

Men hybridarbete är bara en del av en större diskussion kring anpassningsbarhet. Det var inte bara det att företag med rätt verktyg anpassade sig snabbt till distansarbete – de kunde anpassa sig till alla slags förändringar snabbare eftersom de hade en affärsmodell som var mer motståndskraftig mot det oväntade.

Anpassningsbarhet är den nya försäkringen

En av pandemins främsta lärdomar är den nya medvetenheten om att befintliga marknader och arbetssätt snabbt kan ställas på ända.

Omfattningen av omställningen kan visserligen anses unik, men i själva verket håller förändring på att bli det nya ”business as usual”. Samhällstrender och tekniska innovationer rör sig snabbare och snabbare, vilket medför fler möjligheter. Din organisation behöver bli mer framtidssäker och lättare kunna anpassa sig efter dessa förändringar så att verksamheten blir mer flexibel och motståndskraftig både nu och på lång sikt.

Work professional researching how to improve your agility

Så kan företaget bli mer flexibelt

För att hänga med i ett snabbt föränderligt landskap och dra nytta av ny teknik och nya funktioner krävs ett nytt tillvägagångssätt. Istället för att skapa femårsplaner har konsulter länge rekommenderat en strategi för kontinuerlig utveckling. Snarare än att se förändring som en ”händelse” bör det betraktas som ett konstant tillstånd där organisationer introducerar fortlöpande digital omvandling.

För att gynna en mer flexibel affärsmodell bör ledare försöka identifiera arbetssätt som begränsar anpassningsmöjligheterna och ersätta dem med nyare, effektivare processer som återspeglar dagsläget:

 • Från strikta processer till digitala arbetsflöden – ett bra exempel är backoffice-processer där man förlitar sig på behandling av fysiska dokument och personal som finns på plats för att hantera dem, till exempel leverantörsreskontra och HR-onboarding. För att förbättra flexibiliteten bör ledare försöka optimera hanteringen av dessa processer och på så vis höja effektiviteten. Utöver att företaget knyts till en central, fysisk plats är arbetsflöden som inbegriper mycket manuellt pappersarbete och fysiska åtgärder av medarbetarna ytterst tidskrävande. Teknik för digitala arbetsflöden ger dina medarbetare mer tid att ägna sig åt mer värdefulla uppgifter, samtidigt som de fortfarande kan övervaka arbetet från valfri plats.
 • Från fysisk infrastruktur till molnet – det är ingen hemlighet att en molnbaserad infrastruktur har många fördelar för dagens organisationer. Hybridarbete kan dock vara det som slutligen får företag att se över den befintliga lokala infrastrukturen. Det medför en mängd fördelar utöver att teamen får möjlighet att arbeta var som helst, till exempel enklare implementering och skalning av relevanta nya molnbaserade innovationer när de blir tillgängliga på marknaden, istället för att behöva oroa sig för komplex (och tidskrävande) integrering av äldre lösningar.
Genom att fokusera på dessa prioriterade uppgifter är företagen inte bara mer förberedda på att navigera i hybridvärlden, utan även mer flexibla på alla sätt. Implementering av processer och infrastruktur med så få fysiska och geografiska beroenden som möjligt bidrar till att säkerställa affärskontinuitet var personalen än befinner sig, även i en kris.

Flexibilitet för framgång

I efterdyningarna av pandemin lyckades de organisationer bäst som hade nödvändiga digitala verktyg för att snabbt växla över till onlineförsäljning, distansarbete och till och med helt nya intäktsflöden och affärsmodeller.

Alla förändringar byggde i viss grad på avancerad digital omvandling: Organisationer med välutvecklade funktioner för onlinehandel kunde enkelt pausa verksamheten i sina fysiska butiker och skala upp sitt onlineutbud. Kontorsbaserade företag med avancerade digitala arbetsflöden och samarbetsverktyg kunde snabbt växla över till storskaligt distansarbete utan att behöva omarbeta komplexa manuella processer och omskola ett stort antal anställda. Inom allt från övergången till hybridarbete till anpassningen till oväntade framtida förändringar ligger nyckeln till framtidssäker framgång i att bygga in flexibilitet i organisationen genom kontinuerlig digital omvandling.

man som cyklar

Är du redo att planera för framtidens hybridarbete?

Läs vår e-bok Dagens hybridföretag och få hjälp att komma igång.

Läs mer

Relaterade lösningar

 • Therefore™

  Välj Therefore, en dokumenthanteringslösning utformad för att förändra ditt sätt att hantera och dela affärsdokument Besök vår webbplats idag!

 • Digital transformation

  Vi hjälper företag att genomföra digitala transformationer och använda digital teknik för att lyckas i den moderna världen. Ta reda på hur vi kan hjälpa dig på din digitala resa.

 • uniFLOW Online

  Upptäck Canons utbud av programvaror för företag för arbetsflöden för utskrift och scanning. Besök vår webbplats för säkra integrerade utskriftslösningar.