CANON EUROPA N.V.
EOS 5DS & EOS 5DS R INBYTESKAMPANJ
KAMPANJVILLKOR

1.     AMPANJENS UPPHOVSMAN

Kampanjens upphovsman är Canon Europa N.V. med den registrerade adressen Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederländerna (”Canon”). Arrangör är Canon Svenska AB, Telegrafgatan 4, Solna, Sverige. (“Canon”).

2.    OM KAMPANJEN

2.1.    Deltagare

2.1.1.    Alla deltagare måste vara över 18 år.

Distributörer och återförsäljare omfattas inte av kampanjen och får inte delta å sina kunders vägnar.

2.1.2.    Genom att ta del av kampanjen godkänner deltagarna dessa kampanjvillkor.

2.2.    Kampanjens omfattning – produkter, område och tidsperiod 

2.2.1.    Kampanjen gäller endast vid köp av EOS 5DS eller EOS 5DS R ("kampanjprodukter").


Kampanjprodukter
Relevanta inbytesbelopp
EOS 5DS
2880 kr exkl moms
EOS 5DS R
2880 kr exkl moms


2.2.2.    För att vara berättigad att delta i kampanjen måste deltagaren inhandla kampanjprodukten mellan den 1 mars och den 30 juni 2017 ("kampanjperioden").

2.2.3.    Inbytesprodukt: En fungerande systemkamera.

2.2.4.    Alla produkter måste vara inköpta inom Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland, Lettland och Litauen eller från en webbutik med en domän eller en registrerad adress i något av de länder som anges ovan ("kampanjterritoriet").

2.2.5.    Deltagare som köpt EOS 5DS och EOS 5DS R kan få en inbytesrabatt på samma gång/faktura. Det här erbjudandet kan inte kombineras med något annat erbjudande.

            Företag eller personer som gör storinköp av produkter (fler än tio kampanjprodukter under kampanjperioden) har INTE rätt att ta del av kampanjen.

2.2.6.    Endast nya och äkta Canon-produkter räknas som kampanjprodukter. Inköp av begagnade, ombyggda eller återanvända produkter, falska produkter eller produkter som på något sätt inkräktar på immateriella rättigheter som innehas av företag i Canon-koncernen berättigar inte till deltagande i kampanjen.

2.2.7.    Kampanjprodukter ska ha levererats och distribuerats till återförsäljaren av Canon Europa N.V. eller företag i Canon-koncernen med säte i EEA-området, Schweiz eller Liechtenstein. Fråga alltid din återförsäljare före köp, så undviker du att bli besviken. Mer information om detta hittar du här.

2.2.8.    (Felfria) kampanjprodukter som lämnas tillbaka till återförsäljare berättigar inte till deltagande i kampanjen och försök att delta i kampanjen med hjälp av ett sådant köp godkänns ej. Om den här formen av bedrägeri kommer till Canons kännedom förbehåller sig Canon rätten att vidta rättsliga åtgärder mot deltagaren.

3.         DELTA I KAMPANJEN

3.1.    För att delta i kampanjen måste köpa kampanjprodukter och tillbehör med rabatt inom kampanjperioden och på samma faktura. Återförsäljaren kommer att hantera rätt underlag.

4.    FRISKRIVNINGAR

4.1.         I den utsträckning lagen så tillåter friskriver sig Canon härmed från varje form av förlust, sak- eller personskada som drabbar deltagaren till följd av kampanjen. Ingen del av dessa villkor kan emellertid friskriva Canon från eller begränsa Canons ansvar i samband med personskada eller dödsfall orsakad av bevislig försumlighet hos Canons medarbetare eller representant.

4.2.    Canon förbehåller sig rätten att när som helst ställa in, göra tillägg och/eller ändringar i kampanjen utan någon form av ansvar, men förbinder sig att alltid sträva efter att minimera effekten av sådana beslut för deltagaren i syfte att undvika onödig besvikelse.

4.3.    Canon förbehåller sig rätten att granska ansökningar för att säkerställa att de uppfyller dessa villkor och att begära in ytterligare upplysningar och underlag. Canon förbehåller sig rätten att undanta ansökningar och/eller deltagare vid misstanke om att kampanjen missbrukas på något sätt.

Canons beslut i samband med kampanjen är slutgiltigt och kan inte överklagas.

5. DATA

5.1.    Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederländerna (“Canon”) är dataansvarig och åtar sig att tillämpa gällande dataskyddslagar och föreskrifter i samband med hanteringen av personuppgifter som skickas in av deltagare i kampanjen. Samtliga personuppgifter behandlas av Canon och/eller företag i koncernen och uteslutande i syfte att administrera kampanjen. Canon kan dock komma att överföra information till tredje part som har fått i uppdrag att administrera kampanjen eller genomföra auktoriserad marknadsföring. Om deltagare inte vill att deras kontaktuppgifter används i marknadsföringssyfte eller inte vill att Canon kontaktar dem i framtiden beträffande liknande kampanjer, ska de INTE kryssa i rutan där detta godkänns i samband med att ansökningsformuläret fylls i.


6.  JURISDIKTIONSOMRÅDE

6.1.    I den omfattning lagen så tillåter ska dessa villkor och eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med dem och kampanjen regleras och tolkas i enlighet med svensk lag och underställas icke-exklusiv jurisdiktion i svensk domstol.

Som konsument kan du ha rätt att begära att tvister tas upp på ditt modersmål och i en lokal domstol. Kontakta konsumentombudet i din kommun om du har frågor om dina rättigheter. Dessa villkor begränsar inte dina lagstadgade konsumenträttigheter.